ul. Rynek 8, 38-120 Czudec
ckpodkarpacie@czudec.pl
tel. + 48 (17) 276 47 96

 
 

Konferencja w Niebylcu 2018 roku na temat głównych efektów LSR

W dniu 11.12.2018 roku o godzinie 10.00 odbyła się Konferencja podsumowująca rok 2018  na temat  głównych efektów LSR w Niebylcu .