ul. Rynek 8, 38-120 Czudec
ckpodkarpacie@czudec.pl
tel. + 48 (17) 276 47 96

 
 

Posiedzenie Rady w dniu 18.09.2018

W dniu 18.09.2018 roku odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie. Przedmiortem posiedzenia byłoa ocena i wybór do dofinansowania operacji/zadań objętych wnioskami o przyznanie pomocy, które wpłynęły w ramach przeprowadzonych naborów: 1/2018,2/2018,3/2018,4/2018,1/2018/G.