ul. Rynek 8, 38-120 Czudec
ckpodkarpacie@czudec.pl
tel. + 48 (17) 276 47 96

 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. obsługi wniosków i sekretariatu

Ogłoszenia
 

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru do pracy na  stanowisko  ds. obsługi wniosków i sekretariatu do zatrudnienia została rekomendowana  Pani Anna Król. 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Anna Król spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze kandydatów na stanowisko ds. obsługi wniosków i sekretariatu. W trakcie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się dobrą znajomością zagadnień związanych z zasadami funkcjonowania LGD oraz posiada predyspozycje i umiejętności do należytego wykonywania powieżonych obowiązków.  

 

 

Wtorek 30 stycznia 2018