ul. Rynek 8, 38-120 Czudec
ckpodkarpacie@czudec.pl
tel. + 48 (17) 276 47 96

 

Nadzwyczajne Walne Zebranie

Ogłoszenia
 

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie 
zaprasza Członków Stowarzyszenia na Nadzwyczajne Walne Zebranie
w dniu 13.07.2018 r. o godzinie 17:00 w Ośrodku Kultury w Czudcu.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Zebrania,
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania oraz Sekretarza Zebrania,
3. Stwierdzenie prawomocności Zebrania,
4. Przyjęcie porządku obrad Zebrania,
5.Przyjęcie Protokołu z Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie z dnia 18.04.2018 r. 
6. Uchylenie uchwały nr 03/04/2018 w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie – podjęcie Uchwały,
7. Uchylenie Uchwały w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie – podjęcie uchwały, 04/04/2018.
8.Przedstawienie i omówienie zmian Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie,
9.  Zatwierdzenie zmian Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie – podjecie stosownej uchwały,
10. Przyjecie jednolitego tekstu Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie – podjęcie stosownej uchwały
11. Wolne wnioski, dyskusja. 
12. Zamknięcie Zebrania.

 

Piątek 6 lipca 2018