ul. Rynek 8, 38-120 Czudec
ckpodkarpacie@czudec.pl
tel. + 48 (17) 276 47 96

 

Posiedzenie Rady LGD

Aktualności
 

Informujemy, że  w dniu 28.07.2020 roku o godzinie 13:00 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czudcu odbędzie się posiedzenie Rady, w sprawie ponownego rozpatrzenia protestu wniesionego w ramach naboru  nr 1/2020.

Proponowany porządek posiedzenia przewiduje:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
  3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  4. Wybór komisji skrutacyjnej.
  5. Podpisanie deklaracji bezstronności i poufności członka Rady.
  6. Przedstawienie rozstrzygnięcia Zarządu Województwa Podkarpackiego, w sprawie rozpatrzenia protestu złożonego w ramach naboru 1/2020.
  7. Ponowna ocena projektu złożonego w naborze 1/2020, którego protest uwzględniony został przez przez Zarząd Województwa Podkarpackiego tj.wniosku nr 1/2020/5/2020 złożonego przez Pana Wiesława Chmiel.
  8. Podjęcie stosownej uchwały.
  9. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
  10. Zakończenie posiedzenia.
Wtorek 21 lipca 2020