ul. Rynek 8, 38-120 Czudec
ckpodkarpacie@czudec.pl
tel. + 48 (17) 276 47 96

 

Projekt

Aktualności
 

„Model aktywizacji społeczności lokalnych oraz narzędzia IT poprzez Co-design” - opis projektu.

 

Lider Projektu: Stowarzyszenie Klaster Jakości Życia „Kraina Podkarpacie”

 

Partnerzy Projektu: Uniwersytet Rzeszowski, Nomino, KlasterPro

 

 

Projekt jest odpowiedzią na problem niskiej aktywności społecznej mieszkańców Polski, a w szczególności mieszkańców powiatów peryferyjnych, nieuprzemysłowionych i wiejskich Celem głównym projektu jest aktywizacja społeczna mieszkańców powiatów lubaczowskiego, przemyskiego, ropczycko-sędziszowskiego, strzyżowskiego i rzeszowskiego poprzez wykorzystanie opracowanego modelu aktywizacji społeczności lokalnych oraz narzędzia umożliwiającego społeczny Co-design (współtworzenie produktów, usług i rozwiązań organizacyjnych w sektorach obejmujących jakość życia – zrównoważoną turystykę, zdrowie i eko-technologię). W obecnie realizowanej fazie wdrożeniowej z wyników projektu mogą korzystać również nowe regiony i powiaty z poza województwa podkarpackiego. Proponowany model jest ściśle związany z koncepcją kapitału ludzkiego, społecznego, kulturowego, otwartej innowacyjności i gospodarki opartej na wiedzy .Jest to nowa metoda aktywizacji i rozwijania społeczności lokalnych. Rezultatem wdrożenia modelu będzie identyfikacja, wyzwolenie i ekonomiczne wykorzystanie potencjału endogennego niezbędnego do poprawy jakości życia mieszkańców oraz profesjonalizacja działań wspólnot ,samorządów, lokalnego biznesu, NGO i naukowców dzięki zastosowaniu innowacyjnych procedur i narzędzi. W ramach projektu zostało stworzone narzędzie informatyczne – Platforma Synergos (www.synergos.pl), której celem jest angażowanie mieszkańców powiatów, władz samorządowych, przedsiębiorców, NGO, naukowców na rzecz podejmowania wspólnych inicjatyw. Platform a umożliwia dostęp do wyników projektu w tym: baz wiedzy, tutoriali, katalogu dobrych praktyk, modelu aktywizacji jak również umożliwia publikowanie wydarzeń i ogłoszeń, umieszczanie informacji na temat walorów turystycznych lub inwestycyjnych ,artykułowanie i dyskutowanie swoich pomysłów, potrzeb i opinii na forum, nawiązywanie kontaktów z członkami wspólnoty, przedstawicielami władz, z którymi mogliby współdziałać jak również wyszukiwanie partnerów społecznych i biznesowych.

 

Czwartek 6 grudnia 2018