ul. Rynek 8, 38-120 Czudec
ckpodkarpacie@czudec.pl
tel. + 48 (17) 276 47 96

 

Projekt Grantowy 3/2029/G

Projekty Grantowe - realizacja
 

 

Lokalna Grupa Działania C. K. Podkarpacie realizuje projekt Grantowy zgodnie z umową przyznania pomocy numer 01216-6935-UM0922165/20 z dnia 21.07.2020 roku. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Cel operacji: Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez organizacje innowacyjnych zajęć edukacyjnych

Wnioskowana kwota pomocy: 148 414,00 zł ( z umowy przyznania pomoc).

Całkowita wartość planowanych do realizacji zadań 148 414,00 zł

Operacja wpisuje się w następujące cele Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Lokalnej Grupy Działania C. K. Podkarpacie.

Cel ogólny III. Stworzenie warunków dla zwiększenia integracji i aktywności lokalnej społeczności.

Cel szczegółowy 3.1. Rozwijanie inicjatyw edukacyjnych ukierunkowanych na wzrost aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców LGD

Przedsięwzięcie 3.1.2. Wykorzystanie i promowanie innowacyjnych rozwiązań ułatwiających dostęp do wysokiej jakości działań edukacyjnych.

W ramach niniejszego Projektu Granatowego planowana jest realizacja 4 zadań polegających na stworzeniu bezpłatnej oferty zagospodarowania czasu wolnego sprzyjającej integracji oraz pobudzające aktywność mieszkańców obszaru LGD. Planowane zadania umożliwiają podejmowanie inicjatyw na rzecz aktywizacji i integracji mieszkańców. Projekt grantowy opiera się na zadaniach edukacyjnych o charakterze innowacyjnym. Wszystkie zadania polegają na stworzeniu nowej oferty edukacyjnej nie funkcjonującej na obszarze LGD.

Zadane 1. Mobilne miasteczko ruchu drogowego – innowacyjna metoda edukacji dzieci i młodzieży z terenu LGD C.K Podkarpacie.

Zadanie 1 polega na stworzeniu pakietu bezpłatnych zajęć edukacyjnych o charakterze edukacyjnym z wykorzystaniem mobilnego miasteczka ruchu drogowego. W ramach realizacji zadania zostanie zakupione mobilne miasteczko ruchu drogowego o wymiarach 10,5mx16m. Edukacyjne miasteczko ruchu drogowego to zestaw produktów przeznaczonych do nauki przepisów ruchu drogowego i praktycznego szkolenia w zakresie ruchu pieszych oraz do nauki jazdy na rowerze i motorowerze. W skład zestawu wchodzą:

- mata gumowa – rondo o średnicy ok. 5 m składa się z 12 klinów, które układa się obok siebie tworząc koło,

- maty gumowe imitujące asfalt to antypoślizgowe podłoże, które służy do tworzenia miasteczek ruchu drogowego z drogami dwukierunkowymi i przejściem dla pieszych.

Maty są wytrzymałe, odporne na ścieranie i mogą być wykorzystywane w pomieszczeniach zamkniętych (sale gimnastyczne i hale) i otwartych (boiska sportowe, place szkolne)

 

- mini znaki drogowe (26 sztuk) wykonane z materiału PCV o średnicy tarczy min. 28 cm oraz wysokości znaku min. 160 cm.

- podstawa metalowa (23 szt.) podstawy metalowe poprawiają stabilność w niesprzyjających warunkach atmosferycznych (wiatr). Waga podstawy 2,5 kg.

- bezprzewodowa sygnalizacja świetlna drogowa: (sygnalizator 3/2 komory- 2 sztuki, 3 komorowy – 3 sztuki, sygnalizator kolejowy + rogatka – 1 sztuka).

Sygnalizator posiada oświetlenie LED. Sygnalizacja sterowana jest z pilota dokonując zmiany światła jednym przyciskiem. Do sygnalizacji dołączona jest ładowarka, umożliwiająca ładowanie akumulatorów

 

- elementy rowerowego toru przeszkód, składającego się z 8 standardowych telemanów, służący do nauki doskonalenia techniki jazdy na rowerze. Wykonany z drewna suszonego klejonego warstwowo i zabezpieczony drewnochronem.

W ramach zadania zostanie przeprowadzonych 96 godzin lekcyjnych zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem mobilnego miasteczka ruchu drogowego dla 240 mieszkańców obszaru LGD. Zajęcia odbywać będą się w bezpłatnie udostępnionych salach gimnastycznych lub przyszkolnych boiskach sportowych na obszarze LGD. W ramach organizacji warsztatów zostaną poniesione koszty wynagrodzenia instruktora prowadzącego warsztaty oraz asystenta. Instruktorzy będą posiadać wiedzę oraz doświadczenie jako instruktorzy nauki jazdy. Poprzez zakup mobilnego miasteczka ruchu drogowego oraz organizację zajęć o bezpieczeństwie poruszania się w przestrzeni ruchu drogowego powstanie innowacyjna usługa edukacyjna sprzyjająca bezpieczeństwu mieszkańców obszaru LGD co z kolei przyczyni się do wzrostu aktywności i integracji społecznej. Zajęcia z wykorzystaniem miasteczka ruchu drogowego to atrakcyjna oferta zagospodarowania czasu wolnego popularyzująca rower jako ekologiczny środek transportu oraz narzędzie do aktywności sportowej. Ponadto podczas zajęć teoretycznych uczestnicy poznają powody dla których jazda na rowerze czy hulajnodze wpływa korzystnie na ochronę środowiska naturalnego. W ramach realizacji zadania zostanie osiągnięty wskaźnik liczba inicjatyw edukacyjnych o charakterze edukacyjnym - 1 sztuka.

Zadanie 2 Organizacja zajęć sportowych oraz ogniska integracyjnego dla mieszkańców obszaru LGD C. K. Podkarpacie

Zadanie polega na organizacji wycieczek rowerowych szlakiem zabytków zakończonych ogniskiem integracyjnym, warsztatów tenisa stołowego oraz warsztatów nauki pływania. W ramach zadania zostaną zorganizowane dwie sześciogodzinne wycieczki rowerowe szlakiem zabytków obszaru LGD C.K. Podkarpacie. Podczas wycieczek rowerowych uczestnicy poznają przyrodnicze i kulturowe bogactwo obszaru LGD C. K. Podkarpacie. W pierwszy dzień wycieczki uczestnicy poznają zasoby przyrodnicze i dziedzictw o kulturowe gminy Wielopole Skrzyńskie . W drugim dniu wycieczki planujemy organizację wycieczki szlakiem zabytków gminy Czudec Na zakończenie wycieczek planujemy organizację ogniska integracyjnego w Ranczo Pstrągowa. Podczas ogniska uczestnikom zastaną zapewnione: dwa rodzaje kiełbasek, pieczywo, ketchup, musztarda, herbata, napoje, woda mineralna, Park linowy „Małpi Gaj”, Wieża widokowa, Zwiedzanie Mini Zoo, Zabawy na placu zabaw (dmuchaniec, huśtawki, zjeżdżalnie, trampolina, boisko sportowe) karmienie ryb w stawie. W ramach organizacji wycieczek zostaną poniesione również koszty wygrodzenia 3 opiekunów wycieczek. Zostanie również zorganizowanych 54 godziny warsztatów tenisa stołowego dla 20 osób dzieci i młodzieży wraz z rodzicem. Warsztaty tenisa stołowego organizowane będą w szkole podstawowej w Wielopolu Skrzyńskim. Warsztaty odbywać będą się 2 razy w tygodniu po 1,5 godziny. W celu prawidłowej realizacji warsztatów zostanie zaangażowany instruktor posiadający odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje. W ramach kosztów organizacji warsztatów przewiduje się zakup niezbędnego wyposażenia: 360 szt. piłeczek do tenisa stołowego, 8 siatek do tenisa stołowego, 12 szt. rakietek do Ping -Ponga. Zostanie zreorganizowane również 72 godziny warsztatów pływania z korekcją wad postawy dla 30 osób (2 grupy po 15 osób). Warsztaty odbywać będą się raz w tygodniu , planujemy 18 dwugodzinnych spotkań. Zajęcia odbywać będą się na basenie w Ropczycach. W zwieszaku z organizacją warsztatów zostaną poniesione koszty wstępu na basen, koszty instruktorów, a także koszty wynagrodzenia dwóch opiekunów. Nauka pływania będzie przeprowadzona w czterech etapach .

ETAP I - ćwiczenia ogólnorozwojowe i specjalistyczne wprowadzające do ćwiczeń w wodzie, - ćwiczenia indywidualne wprowadzające do ćwiczeń w wodzie.- 9 godz. , ETAP II - ćwiczenia w wodzie rozluźniające poszczególne grupy mięśniowe przy brzegu pływalni, - ćwiczenia w wodzie wzmacniające właściwe grupy mięśniowe przy brzegu pływalni, - ćwiczenia oddechowe w wodzie, - ćwiczenia elongacyjne przy brzegu pływalni – 9 godz, ETAP III - pływanie rozluźniające i rozciągające z przyborami (deski i tzw. makarony), - pływanie wzmacniające właściwe grupy mięśniowe bez i z przyborami (łapki, płetwy), ETAP IV: doskonalenie pływania właściwymi stylami korekcyjnymi i wyrabianie ogólnej sprawności i wydolności oddechowej- 18 godz. W wyniku realizacji zadania zostanie osiągnięty wskaźnik liczba inicjatyw edukacyjnych o charakterze innowacyjnym – 1 szt.

 

Zadanie 3 Warsztaty edukacyjne pod hasłem: Gra planszowa – sposób na edukację i popularyzację regionu.

Zadanie polega na organizacji warsztatów edukacyjnych w wyniku których powstanie edukacyjna gra planszowa o zasobach regionu. Gra będzie prezentować zasoby kulturowe obszaru, ciekawostki historyczne, życie i twórczość sławnych ludzi pochodzących z regionu. Uczestnicy będą zobowiązani opracować mechanikę gry, prototyp gry, przeprowadzić testy prototypu gry, opracować koncepcję graficzną gry oraz instrukcję gry. Zajęcia będą sprzyjać integracji i aktywizacji lokalnej społeczności w zakresie pogłębienia wiedzy nt. rodzimej historii, tradycji, walorów turystycznych regionu. W ramach zadania zostanie przeprowadzonych 48 godzin zajęć lekcyjnych 16 spotkań 3 godzinnych dla 20 osób. Zostanie zaangażowana osoba posiadająca uprawnienia pedagogiczne oraz wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia tego typu zajęć Zajęcia będą prowadzone w bezpłatnie udostępnionej sali szkoleniowej w Wielopolskiej Kantorówce. W ramach zadania zostanie wydana gra planszowa w nakładzie 700 sztuk dla 2-4 osób od 7 roku życia zawierająca: 4 różnokolorowe drewniane pionki i 1 drewnianą kostkę do gry. Opracowanie graficzne pudełka, planszy do gry oraz kart z pytaniami:

- pudełko o wymiarach min. 350 mmx220 mmx45mm

- wieko: karton 300g pokryty folią błyszczącą, nadruk w pełnym kolorze,

- spód pudełka: mikrofala w kolorze białym.

Plansza: o wymiarach min. 600mmx400mm, tektura 1,5 mm kaszerowana z jednej strony kreda 130 g nadruk w pełnym kolorze, folia błysk z drugiej strony krede130g biała, składana na 4 części. Plansza będzie przedstawiać zarys obszaru z zaznaczeniem rysunkowym co najmniej 25 obiektów (zabytków, ciekawych miejsc, atrakcji przyrodniczych) oraz wyznaczone miejsce do ułożenia 3 kategorii kart z pytaniami. Plansza będzie zawierać nie mniej niż 100 punktów do pokonania w tym 25 punktów oznaczonych znakami zapytania odnoszących się do pytań z różnych kategorii oraz ok. 15 punktów oznakowanych różnymi poleceniami do wykonania zawartymi w instrukcji gry.

Karty: 72 karty z pytaniami z różnych kategorii, wymiary kart 85mmx55mm, zaokrąglone rogi karton 250 g nadruk dwustronny w pełnym kolorze, pokryte folią błyszczącą, treść pytań oraz zdjęcia do opracowania kart opracują uczestnicy warsztatów.

Instrukcja gry: 1 strona format A4, papier kreda o grubości 130g, nadruk w jednym kolorze. Kostka do gry i pionki a także karty z pytaniami z podziałem na trzy kategorie.

Zostanie również zorganizowane otwarte spotkanie podsumowujące warsztaty, na którym zostanie zaprezentowana wydana gra oraz zostaną wręczone dyplomy za uczestnictwo w warsztatach. W ramach realizacji zadania zostanie zakupiony aparat fotograficzny, który będzie niezbędny zarówno podczas warsztatów opracowania gry planszowej do sfotografowania zabytków, atrakcyjnych miejsc turystycznych, ale także posłuży do dokumentowania działań podejmowanych w ramach projektu i przygotowania materiału promocyjnego nt. wydanej gry.

Zadanie nr 4 Nauka poprzez zabawę – warsztaty gry w piłkę nożną połączone z nauką j. angielskiego

Zadanie polega na organizacji warsztatów gry w piłkę nożną połączonych z nauką języka angielskiego dla mieszkańców obszaru LGD C. K. Podkarpacie. Podczas warsztatów uczestnicy oprócz nauki gry w piłkę nożną poznają szeroki zakres słownictwa angielskiego z piłki nożnej. W ramach zadania zostanie zorganizowanych 80 godzin warsztatów gry w piłkę nożną oraz 30 godz. j. angielskiego dla 80 osób. Uczestnicy warsztatów zostaną podzieleni na 4 grupy dwudziestoosobowe. Każda grupa zostanie przeszkolona podczas 20 godzin zegarowych warsztatów gry w piłkę nożną oraz 7,5 godzin nauki j. angielskiego. Zajęcia odbywać się będą przez 5 dni w tygodniu po 5,5 godzin lekcyjnych na grupę (4godz. gra w piłkę nożną 1,5 godz. nauka j. angielskiego). Zajęcia odbywać się będą na bezpłatnie udostępnionych boiskach sportowych oraz salach na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie. Każde zajęcia podzielone będą na 3 etapy. Warsztaty rozpoczną się od półgodzinnych zajęć j. angielskiego uczestnicy zapoznają się ze słownictwem w języku obcym, które używane jest w drugiej części zajęć – Football Vocabulary piłka nożna – słownictwo, Football Commands – piłka nożna zwroty sportowe. Druga część ( 1 godz.) prowadzona jest przez instruktora j. angielskiego oraz instruktorów gry w piłkę nożną, część ta jest ściśle powiązana z pierwszą poprzez wprowadzenie nowo poznanego słownictwa do zabaw z elementami gry w piłkę nożną , przez całe te zajęcia zwroty i słowa kierowane do dzieci przez instruktorów nauki gry w piłkę nożną tłumaczone są na j. angielski przez instruktora j. ang. Trzeci etap to gra w piłkę nożną 3 godz. W ramach organizacji warsztatów zostaną poniesione koszty wynagrodzenia 2 instruktorów prowadzących warsztaty gry w piłkę nożną. Instruktorzy gry w piłkę nożną pracują w drugim etapie zajęć 1godz. oraz w trzecim etapie 3 godz. Zostaną poniesione również koszty wynagrodzenia instruktora j. angielskiego. Instruktor j. angielskiego pracuje w pierwszym etapie warsztatów 0,5 godz., w drugim etapie 1 godz. Z uwagi na czas i charakter zajęć zostanie uczestnikom oraz instruktorom zapewnione wyżywienie- obiad (drugie danie - mięso, surówka, ziemniaki) po którym zostanie przeprowadzona rozmowa na temat co zrobić z opakowaniami czy odpadami organicznymi, jakie zagrożenia dla środowiska niosą za sobą odpady organiczne. W wyniku realizacji zadania zostanie osiągnięty wskaźnik liczba inicjatyw edukacyjnych o charakterze innowacyjnym – 1 szt.

Realizacja powyższych zadań przyczyni się do wzmocnienia kapitału społecznego, wzrostu integracji i aktywności rodzin i społeczności lokalnej, a także przyczyni się do poprawy komunikatywności uczestników i niewątpliwie wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców.

 

 

Środa 22 lipca 2020