ul. Rynek 8, 38-120 Czudec
ckpodkarpacie@czudec.pl
tel. + 48 (17) 276 47 96

 

Spotkanie promocyjne

Aktualności Spotkania z mieszkańcami
 

Lokalna Grupa Działania C. K. Podkarpacie informuje mieszkańców obszaru LGD, że w dniu 27.04.2019 roku  o godzinie 16:00  w Zespole Szkół w Czudcu  odbędzie się spotkanie promocyjne  organizowane w ramach projektu pn. „Wydanie publikacji w formie przewodnika turystycznego " Atrakcje region czudeckiego" w oparciu o wykorzystanie lokalnych walorów przyrodniczych I kulturowych LGD” realizowanego prze Towarzyswtwo Przyjaciół Ziemi Czudeckiej.

Podczas spotkania pracownicy biura LGD C.K. Podkarpacie przedstawią informację  w zakresie działalności LGD, wdrażania LSR na lata 2014-2020 oraz omówią możliwość pozyskiwania środków finansowych w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2014.

Piątek 19 kwietnia 2019