ul. Rynek 8, 38-120 Czudec
ckpodkarpacie@czudec.pl
tel. + 48 (17) 276 47 96

 

Szkolenie dla Członków Rady LGD oraz pracowników biura

Ogłoszenia
 

 

     Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie zaprasza  Członów Rady LGD na szkolenie, które odbędzie się w dniu 25.03.2019 roku w godzinach od 9.30 do 16:30 w Gminnej Bibliotece w Czudcu, ul. Słoneczna 2, 38-120 Czudec.
     Temat szkolenia: „Dokumentacja obowiązująca w LGD: Regulamin Rady, Procedura oceny i wyboru grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitorowania i kontroli oraz akty prawne obowiązujące w ramach PROW na lata 2014-2020”.

     Szkolenie organizowane jest zgodnie z Planem szkoleń dla Członków organu decyzyjnego i pracowników biura LGD C.K. Podkarpacie, który stanowi załącznik nr 7 do Umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność nr 00020-6933-UM0910007/15 zawartej w dniu 23.05.2016 roku.

     Prosimy o potwierdzenie udziału w szkoleniu do dnia 20.03.2019 r. pod numerem telefonu
17 276 47 96 w godzinach pracy biura LGD od 7:00 do 15:00.

Poniedziałek 11 marca 2019