ul. Rynek 8, 38-120 Czudec
ckpodkarpacie@czudec.pl
tel. + 48 (17) 276 47 96

 

Szkolenie dla Organu decyzyjnego - Rady LGD

Ogłoszenia
 

 

W dniach 27-28 luty 2018 r. o godz. 15.00 w Ośrodku Edukacji Nauczycieli i Pracowników Administracji Samorządowej w Czudcu odbędzie się szkolenie dla Organu decyzyjnego – Rady LGD obejmującego tematykę:
Procedura konkursowa w LGD w tym,
- procedura oceny zgodności operacji z LSR,
- procedury wyboru operacji przez LGD,
- procedury odwołania od rozstrzygnięć od organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji.

Poniedziałek 26 lutego 2018