ul. Rynek 8, 38-120 Czudec
ckpodkarpacie@czudec.pl
tel. + 48 (17) 276 47 96

 

Szkolenie dla Organu decyzyjnego - Rady LGD C.K.Podkarpacie

Ogłoszenia
 

W dniach 29-30 listopada 2016 roku odbędzie się szkolenie dla Organu decyzyjnego - Rady LGD C.K. Podkarpacie obejmującego tematykę w zakresie Procedury konkursowej w LGD w tym:

  • - procedury zgodności operacji z LSR,
  • - procedury wyboru operacji przez LGD,
  • - procedury odwołania od rozstrzygnięć organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji.
Wtorek 15 listopada 2016