ul. Rynek 8, 38-120 Czudec
ckpodkarpacie@czudec.pl
tel. + 48 (17) 276 47 96

 

Działalność C.K. Podkarpacie

Początki Stowarzyszenia C.K. Podkarpacie

Gmina Czudec Gmiena Niebylec Gmina Wielopole Skrzyńskie

W grudniu 2005 roku z inicjatywy dwóch gmin: Gminy Czudec i Gminy Wielopole Skrzyńskie powstaje Lokalna Grupa Działania realizująca projekt pod nazwą: "Centrum Kultury Podkarpacie".

Projekt jest efektem pracy osób i instytucji zaangażowanych w realizację I Schematu Pilotażowego Programu Leader+.

W kwietniu 2008 roku do LGD C.K. Podkarpacie została dołączona Gmina Niebylec.

Siedziba LGD C. K. Podkarpacie mieści się w Czudcu ul. Rynek 8. Stowarzyszenie LGD C.K. Podkarpacie posiada także swoją agendę w Urzędzie Gminy w Wielopolu Skrzyńskim.

 

Misja

LGD C.K. Podkarpacie to otwarte forum społeczeństwa zorientowanego na partnerską współpracę, w dążeniu do możliwie najlepszego wykorzystania lokalnych zasobów naturalnych, walorów kulturowych i historycznych, w celu poprawy jakości życia mieszkańców.

Kierunki i płaszczyzny działań Stowarzyszenia

 • Wykorzystanie zasobów naturalnych i kulturowych
 • Opracowanie oferty turystycznej regionu
 • Rozwój aktywnych form wypoczynku
 • Wzmocnienie infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej
 • Promocja potencjału C.K. Podkarpacie za pomocą wykreowanych wizytówek regionu, między innymi imprezy lokalne, jarmarki, wyroby rekodzielnicze
 • Edukacja ekologiczna i kulturowa mieszkańców
 • Poprawa standardu życia na obszarach wiejskich
 • Wzmocnienie zasobów ludzkich na terenie LGD poprzez organizowanie szkoleń informatyczno – internetowych, językowych dla mieszkańców, oraz warsztatów pod hasłem "podtrzymywania zanikających zawodów"
 

Władze Stowarzyszenia

 

Zarząd Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania C.K. Podkarpacie 2014-2018

Imię i Nazwisko
Rola w Zarządzie
Łuszcz Dorota
Prezes Zarządu
Siewierska Anna
Wiceprezes Zarządu
Fijałkowski Wiesław
Sekretarz
Banaś Kazimierz
Członek Zarządu
Poręba Adam
Członek Zarządu
Parys Adam
Członek Zarządu
Rada Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania C.K. Podkarpacie 2015-2019
Imię i Nazwisko Rola w Radzie
Pieczonka Robert
Przewodniczący Rady
Kołodziej Stanisław
Wiceprzewodniczący Rady
Cynar Maria
Sekretarz
Przybyła Ewa
Członek Rady
Bobek Wiesław
Członek Rady
Środoń Damian
Członek Rady
Dziugan Zofia
Członek Rady
Oliwa Jan
Członek Rady
Król Wiesław
Członek Rdy
Pakla Marek
Członek Rady
Gątarska Marta
Członek Rady
Tęczar Marek
Członek Rady
Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania C.K. Podkarpacie 2014-2018
Imię i Nazwisko Rola w Komisji
Janaś Lucyna
Przewodniczący
Dzindzio Józef
Wiceprzewodniczący
Wojnarowski Stanisław
Członek Komisji Rewizyjnej
Rada Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania C.K. Podkarpacie 2014-2018 (2015)
Imię i Nazwisko Rola w Radzie
Pieczonka Robert
Przewodniczący Rady
Kosman Anna
Wiceprzewodniczący Rady
Wolanin Edward
Sekretarz
Przybyła Ewa
Członek Rady
Bator Jerzy
Członek Rady
Cynar Maria
Członek Rady
Dziugan Zofia
Członek Rady
Jurzysta Marek
Członek Rady
Kołodziej Stanisław
Członek Rdy
Kula Natasza
Członek Rady
Sypień Bronisława
Członek Rady
Tęczar Marek
Członek Rady
Zarząd Stowarzyszenia Lokalnej Grupa Działania C.K. Podkarpacie 2010-2014
Imię i Nazwisko Rola w Zarządzie
Sławomir Cynkar
Prezes (z rekomendacji UG Czudec)
Dorota Łuszcz
Wiceprezes (UG Wielopole Skrz.)
Anna Kosman
Sekretarz (Podkarpackie Stowarzyszenie Aktywnej Rehabilitacji)
Barbara Święch
Członek Zarządu (Podkarpackie Stowarzyszenie Agroturystyczne Ziemi Ropczycko – Sędziszowskiej
Zbigniew Hołówko
Członek Zarządu (Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Edukacji w Powiecie Strzyżowskim i Rozwoju Młodych Talentów KOPERNIK)
Zbigniew Korab
Członek Zarządu (UG Niebylec)
Danuta Lęcznar
Członek Zarządu (UG Niebylec)
Rada Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania C.K. Podkarpacie 2010-2014
Imię i Nazwisko Rola w Radzie
Pieczonka Robert
Przewodniczący (gm. Wielople Skrzyńskie)
Materna Agnieszka
Wiceprzewodniczący (gm. Czudec)
Loch Adam
Sekretarz (gm. Niebylec)
Bokota Tadeusz
Członek rady (gm. Wielople Skrzyńskie)
Cynar Maria
Członek rady (gm. Niebylec)
Czurczak Paweł
Członek rady (gm. Niebylec)
Gierlak Stanisław
Członek rady (gm. Czudec)
Jurzysta Marek
Członek rady (gm. Czudec)
Chuchla Antoni
Członek rady (gm. Niebylec)
Kula Natasza
Członek rady (gm. Czudec)
Przybyła Ewa
Członek rady (gm. Wielople Skrzyńskie)
Jan Oliwa
Członek rady (gm. Czudec)
Szurlej Adam
Członek rady (gm. Niebylec)
Święch Marta
Członek rady (gm. Wielople Skrzyńskie)
Tęczar Marek
Członek rady (gm. Wielople Skrzyńskie)
Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania C.K. Podkarpacie 2010-2014
Imię i Nazwisko Rola w Komisji
Janaś Lucyna
Przewodniczący (gm. Czudec)
Susz Jan
Wiceprzewodniczący (gm. Wielople Skrzyńskie)
Janik Lucjan
Członek Komisji Rewizyjnej (gm. Wielople Skrzyńskie)
 

Członkowie Stowarzyszenia

 • Banaś Kazimierz
 • Bator Jerzy
 • Bobek Wiesław
 • Bober-Święch Barbara
 • Bokota Tadeusz
 • Borowiec Anna
 • Cabaj Dawid
 • Charzewski Antoni
 • Chuchla Antoni
 • Cynkar Magdalena
 • Cynkar Sławomir
 • Cynar Maria
 • Daszykowski Stanisław
 • Dral Bogdan
 • Dzindzio Józef
 • Dziugan Zofia
 • Fijałkowski Wiesław
 • Gąsior Zbigniew
 • Gątarska Marta
 • Gierlak Stanisław
 • Janaś Lucyna
 • Janik Lucjan
 • Jurzysta Marek
 • Kołodziej Stanisław - reprezentuje Gminę Czudec
 • Korab Zbigniew reprezentuje - Gminę Niebylec
 • Kosman Bartłomiej
 • Kosman Bogusław
 • Kozdraś Piotr
 • Król Wiesław
 • Leja Czesław
 • Lęcznar Danuta
 • Loch Adam
 • Łuszcz Dorota
 • Materna Agnieszka
 • Oliwa Jan – reprezentuje GS Czudec
 • Pakla Marek – reprezentuje OSP Konieczkowa
 • Parys Adam
 • Pieczonka Robert - reprezentuje Stowarzyszenie Lotnicze R24
 • Poręba Adam
 • Przybyła Ewa – reprezentuje KGW „Broniszowianki”
 • Siewierska Anna - reprezentuje OSP Pstrągowa
 • Sołtys Józef
 • Stanisławczyk Tadeusz
 • Stanisławczyk Wojciech
 • Stec Stanisław
 • Stec-Świderska Bogumiła
 • Susz Jan
 • Sypień Bronisława – reprezentuje Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich „Nawsianki”
 • Szurlej Adam
 • Ślipski Andrzej
 • Ślusarczyk Franciszek
 • Środoń Damian
 • Święch Marta
 • Tęczar Marek – reprezentuje Gminę Wielopole Skrzyńskie
 • Wojnarowski Stanisław – reprezentuje OSP Brzeziny
 • Wolanin Edward
 • Zdunek Monika
 

Dokumenty

 
Aktualny Statut LGD C.K. Podkarpacie 26.09.2017
 Pobierz
Deklaracja Kandydata na Członka Stowarzyszenia dla osób fizycznych
 Pobierz
Deklaracja kandydata na Członka Stowarzyszenia dla osób prawnych
 Pobierz