ul. Rynek 8, 38-120 Czudec
ckpodkarpacie@czudec.pl
tel. + 48 (17) 276 47 96

 

Sotkania akrywizujące

Lokalna Grupa Działania

C.K. Podkarpacie

zaprasza

 

mieszkańców Gminy Czudec, Niebylec i Wielopole Skrzyńskie,

na spotkania aktywizujące nt. głównych założeń LSR oraz zasad oceniania i wyboru operacji na lata 2014-2020

 

Terminy spotkań

 

23.08.2022 r. godzina 19:00

Świetlica Wiejska Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinaach


25.08.2022 r. godzina 18:00

Gminny Ośrodek Kultury w Niebylcu

 

26.08.2022 r. godzina 17:30

Siedlisko Janczar w Pstrągowej