ul. Rynek 8, 38-120 Czudec
ckpodkarpacie@czudec.pl
tel. + 48 (17) 276 47 96

 

Aktualności

Przypominamy o uregulowaniu składki członkowskiej

Aktualności
 

Przypominamy Członkom Lokalnej Grupy Działania C.K. Podkarpacie o uregulowaniu składki członkowskiej.

Składka za rok wynosi 24 zł.

 

Składkę można uiścić w Biurze LGD,  ul. Rynek 8, 38-120 Czudec

lub na rachunek bankowy  BS Strzyżów oddział Czudec 46 9168 1014 3900 2798 2000 0010.

Wtorek 16 lipca 2019
 

Jarmark Kulturalny

Aktualności
 

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

C.K. PODKARPACIE

ZAPRASZA NA

JARMARK KULTURALNY

w DNIU 21 LIPCA 2019 r. godz. 16.00

    STADION SPORTOWY W NIEBYLCU

 

 

W programie :

 

godz. 15.30 – GOK Niebylec  -  korowód barwnych postaci

godz. 16.00  -  Stadion sportowy w Niebylcu

 

 • Prezentacje ginących zawodów : garncarz, kowal
 • Występy zespołów artystycznych,
 • Konkurs kulinarny na produkt lokalny,
 • Szczudlarze, wróżbici, Żydzi, kręglarze, policmajstry
 • Swojskie jadło
 • Eksponaty z muzeum społecznego w Konieczkowej,
 • Rękodzieło artystyczne

 

Godz. 18.00 – Gość specjalny – Zespół regionalny Błędowice – Czechy

Godz. 19.00 – 21.30 – potańcówka z kapelą CAJMERY z Niebylca

Godz. 21.30 – Pokaz fireshow – Jerzy ,, Solo’’ Kozłowski

Poniedziałek 15 lipca 2019
 

Konkurs na Produkt Lokalny

Aktualności Projekt Współpracy
 

Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie zaprasza do udziału w konkursie na  produkt lokalny.


Konkurs zostanie przeprowadzony  w ramach planowanej  realizacji Projektu Współpracy pn. "Tradycyjne-Lokalne- Naturalne produkty obszaru Ziemi Lubaczowskiej i C.K. Podkarpacie",w ramach poddziałania 19.3 "Przygotowanie oraz realizacja działań w zakresie projektu współpracy z lokalną grupą działania" Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Termin nadsyłania zgłoszeń do 05.07.2019 roku do godziny 15:00.

Poniżej w dokumentach do pobrania  znajduje się   Regulamin konkursu, karta zgłoszenia  oraz karta oceny produktu lokalnego.

Dokumenty do pobrania

 Pobierz
Regulamin konkursu [*.pdf]
 Pobierz
Karta zgłoszenia [*.docx]
 Pobierz
Karta oceny [*.pdf]
Środa 19 czerwca 2019
 

Szkolenie dla Członków Rady

Aktualności
 

     Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie zaprasza  Członów Rady LGD na szkolenie, które odbędzie się w dniach  27-28.06.2019 roku w godzinach od 9.30 do 16:30 w Gminnej Bibliotece w Czudcu, ul. Słoneczna 2, 38-120 Czudec.
    

     Temat szkolenia: „Procedura konkursowa w LGD, w tym: procedura oceny zgodności operacji z LSR, procedury wyboru operacji przez LGD, procedury odwołania od rozstrzygnięć organu decyzyjnego w sparwie wyboru operacji."

     Szkolenie organizowane jest zgodnie z Planem szkoleń dla Członków organu decyzyjnego i pracowników biura LGD C.K. Podkarpacie, który stanowi załącznik nr 7 do Umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność nr 00020-6933-UM0910007/15 zawartej w dniu 23.05.2016 roku.

     Prosimy o potwierdzenie udziału w szkoleniu do dnia 24.06.2019 r. pod numerem telefonu
17 276 47 96 w godzinach pracy biura LGD od 7:00 do 15:00.

Poniedziałek 17 czerwca 2019
 

Posiedzenie Rady LGD

Aktualności
 

 Informujemy, że zgodnie z §9 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie, Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenie  w dniu 21.06.2019 roku o godzinie 13:00 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czudcu, ul. Słoneczna 2, 38-120 Czudec,  w sprawie rozpatrzenia protestów wniesionych w ramach naboru  nr 4/2019 w zakresie Rozwoju przedsiębiorczości przez podejmowanie działalności gospodarczej.

Piątek 14 czerwca 2019
 

Posiedzenie Rady

Aktualności Ogłoszenia
 

Na podstawie §9 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie, Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenie Rady, które odbędzie się w dniu 30.05.2019 roku (czwartek) o godzinie 17:00 w Ośrodku Kultury w Czudcu, ul. Rynek 8, 38-120 Czudec. Przedmiotem posiedzenia będzie ocena i wybór do dofinansowania operacji objętych wnioskami o przyznanie pomocy, które wpłynęły w ramach przeprowadzonych naborów: 1/2019- 6/2019.

Dokumenty do pobrania

 Pobierz
Proponowany porządek posiedzenia rady [*.pdf]
Środa 22 maja 2019
 

Nadzwyczajne Walne Zebranie

Aktualności Ogłoszenia
 

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie
zapraszamy Członków Stowarzyszenia na Nadzwyczajne Walne Zebranie
w dniu 09.05.2019 roku o godzinie 12:00 w Ośrodku Kultury w Czudcu.

Proponowany porządek Zebrania:
1. Otwarcie Zebrania,
2. Stwierdzenie prawomocności Zebrania,
3. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Sekretarza Zebrania,
4. Przyjęcie porządku Zebrania,
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie z dnia 19.02.2019 r. - podjęcie uchwały,
6. Zmiana składu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie – podjęcie uchwał,
7. Sprawy różne, wolne wnioski,
8. Zamknięcie Zebrania.

 

 

Czwartek 2 maja 2019
 

Życzenia Świąteczne

Aktualności
 

Życzenia Wielkanocne

Środa 17 kwietnia 2019
 

Księga wizualizacji i logotypy

Aktualności
 

Beneficjenci pomocy w ramach PROW 2014-2020 zobowiązani są do informowania o dofinansowaniu z EFRROW, zgodnie z przepisami Załącznika III do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) NR 808/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Zasady rozpowszechniania informacji o otrzymanym wsparciu ze środków UE zostały opisane w „Księdze wizualizacji znaku PROW 2014-2020”. Poniżej znajduje się link do strony internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, gdzie znajduje się „Księgi wizualizacji znaku PROW 2014-2020” oraz niezbędne logotypy, w tym logo PROW 2014-2020 i Unii Europejskiej".

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/ksiega-wizualizacji-i-logotypy

Czwartek 28 marca 2019
 

Formularze wniosków na poddziałanie 19.2

Aktualności
 

W związku z planowanymi naborami wniosków poniżej umieszczony jest link bezpośredni  do strony Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa gdzie opublikowane są wzory formularzy wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność oraz formularzy umów  o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2. "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii  rozwoju loklanego kierowanego przes społeczność objętaego PROW na lata 2014-2020".

 Link bezpośredni do ARiMR gdzie można pobrać aktualne wersje dokumentów.

 

 

 

Piątek 1 marca 2019
 

Konkurs plastyczny

Aktualności
 

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wielopolskiej zaprasza do udziału w konkursie plastycznym pt." Pamiątka loklana LGD - życie i twórczość Tadusza Kantora".

Poniżej zamieszczony jest regulamin konkursu, karta zgłoszeń oraz załącznik nr 2 do regulaminu.

Dokumenty do pobrania

 Pobierz
Karta zgłoszeniowa [*.docx]
 Pobierz
Regulamin [*.docx]
 Pobierz
Załącznik [*.docx]
Wtorek 12 lutego 2019
 

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie

Aktualności
 

W imieniu Zarzadu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie
zapraszamy Członków Stowarzyszenia
na Walne Zebranie
które odbędzie się w dniu 19.02.2019 roku o godzinie 18:00
w Ośroku Kultury w Czudcu.

Dokumenty do pobrania

 Pobierz
Uchwała [*.pdf]
Wtorek 5 lutego 2019
 

Zaproszenie na IV edycję Międzynarodowego Festiwalu Tortów, Ciast i Ciasteczek

Aktualności
 

 30 marca 2019 roku w Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu odbędzie się już IV edycja Międzynarodowego Festiwalu Tortów, Ciast i Ciasteczek. Tematem przewodnim są oczywiście zamki, pałace i dworki z województwa opolskiego, jednak w tym roku dodatkową kategorią są legendy, mity i podania Stobrawskiego Zielonego Szlaku.
Szczegółowe informacje, regulamin, formularz zgłoszeniowy oraz galeria zamków, pałaców, dworków i legend, podań, mitów Stobrawskiego Zielonego Szlaku na IV Międzynarodowy Festiwal Tortów, Ciast i Ciasteczek dostępne będą wkrótce na stronie:

http://stobrawskiszlak.pl/731/miedzynarodowy-festiwal-tortow-ciast-i-ciasteczek.html

Piątek 11 stycznia 2019
 

Życzenia Świąteczne

Aktualności
 
Środa 19 grudnia 2018
 

Projekt

Aktualności
 

„Model aktywizacji społeczności lokalnych oraz narzędzia IT poprzez Co-design” - opis projektu.

 

Lider Projektu: Stowarzyszenie Klaster Jakości Życia „Kraina Podkarpacie”

 

Partnerzy Projektu: Uniwersytet Rzeszowski, Nomino, KlasterPro

 

 

Projekt jest odpowiedzią na problem niskiej aktywności społecznej mieszkańców Polski, a w szczególności mieszkańców powiatów peryferyjnych, nieuprzemysłowionych i wiejskich Celem głównym projektu jest aktywizacja społeczna mieszkańców powiatów lubaczowskiego, przemyskiego, ropczycko-sędziszowskiego, strzyżowskiego i rzeszowskiego poprzez wykorzystanie opracowanego modelu aktywizacji społeczności lokalnych oraz narzędzia umożliwiającego społeczny Co-design (współtworzenie produktów, usług i rozwiązań organizacyjnych w sektorach obejmujących jakość życia – zrównoważoną turystykę, zdrowie i eko-technologię). W obecnie realizowanej fazie wdrożeniowej z wyników projektu mogą korzystać również nowe regiony i powiaty z poza województwa podkarpackiego. Proponowany model jest ściśle związany z koncepcją kapitału ludzkiego, społecznego, kulturowego, otwartej innowacyjności i gospodarki opartej na wiedzy .Jest to nowa metoda aktywizacji i rozwijania społeczności lokalnych. Rezultatem wdrożenia modelu będzie identyfikacja, wyzwolenie i ekonomiczne wykorzystanie potencjału endogennego niezbędnego do poprawy jakości życia mieszkańców oraz profesjonalizacja działań wspólnot ,samorządów, lokalnego biznesu, NGO i naukowców dzięki zastosowaniu innowacyjnych procedur i narzędzi. W ramach projektu zostało stworzone narzędzie informatyczne – Platforma Synergos (www.synergos.pl), której celem jest angażowanie mieszkańców powiatów, władz samorządowych, przedsiębiorców, NGO, naukowców na rzecz podejmowania wspólnych inicjatyw. Platform a umożliwia dostęp do wyników projektu w tym: baz wiedzy, tutoriali, katalogu dobrych praktyk, modelu aktywizacji jak również umożliwia publikowanie wydarzeń i ogłoszeń, umieszczanie informacji na temat walorów turystycznych lub inwestycyjnych ,artykułowanie i dyskutowanie swoich pomysłów, potrzeb i opinii na forum, nawiązywanie kontaktów z członkami wspólnoty, przedstawicielami władz, z którymi mogliby współdziałać jak również wyszukiwanie partnerów społecznych i biznesowych.

 

Czwartek 6 grudnia 2018
 

Konsultacje społeczne

Aktualności
 

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie podjął decyzję o aktualizacji LSR i dostosowania jej zapisów do do potrzeb i problemów beneficjentów.

LGD zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność planuje przeprowadzić nabory, w związku z tym widzimy konieczność przeprowadzenia działań komunikacyjnych ze społecznością lokalną. Zmiana dokumentu polega na wprowadzeniu korekty w Planie komunikacji.

 

Zapraszamy wszystkich mieszkańców obszaru LGD C.K. Podkarpacie do wzięcia czynnego udziału w procesie aktualizacji LSR.

 

Wszelkie proponowane zmiany w dokumencie zamieszczonym poniżej oznaczone są pogrubioną czcionką koloru czerwonego.

 

Uwagi i propozycje zmian prosimy zgłaszać osobiście do biura LGD lub na e-mail ckpodkarpacie@czudec.pl na Formularzu proponowanych zmian, który zamieszczony jest poniżej.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 13.12.2018 r. do godziny 15:00.

 

Dokumenty do pobrania

 Pobierz
Formularz proponowanych zmian [*.docx]
 Pobierz
LSR ze zmianami [*.pdf]
Czwartek 6 grudnia 2018
 

EKOGALA 2018

Aktualności
 

Czwartek 22 listopada 2018
 

Ekogala

Aktualności
 

Ekogala – międzynarodowe targi produktów i żywności wysokiej jakości.

W dniach 7 i 8 grudnia 2018 r. w Jasionce koło Rzeszowa, na terenie obiektu G2A Arena Centrum Wystawienniczo-Kongresowe Województwa Podkarpackiego odbędzie się kolejna edycja Ekogali - międzynarodowych targów produktów i żywności wysokiej jakości. Targi organizowane są przez Samorząd Województwa Podkarpackiego we współpracy z Miastem – Gminą Rzeszów, Związkiem Stowarzyszeń „Podkarpacka Izba Rolnictwa Ekologicznego” oraz Gminą Trzebownisko.

Wydarzenie to stwarza możliwość między innymi spotkania z lokalnymi wytwórcami produktów i żywności ekologicznej, odkrycia dobroczynnego wpływu ziół na organizm człowieka, jak i poznania walorów agroturystycznych regionu. Ekogala to również doskonały czas, w którym lokalni eko-przedsiębiorcy mają okazję zaprezentować swoje produkty i prowadzone działalności. Targi Ekogala to miejsce gdzie tradycja spotyka się z nowoczesnością.

Udział w targach jest bezpłatny. Nabór wystawców do udziału w Ekogali trwał będzie do 31 października 2018 roku. Zasady udziału oraz formularz rejestracyjny dostępne są na stronie www.ekogala.eu.  w zakładce „Dla wystawców”.

Poniedziałek 8 października 2018
 

Konkurs fotograficzny

Aktualności
 

Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie informuje, że nabór prac  na konkurs fotograficzny
pn. "LGD C.K. Podkarpacie w obiektywie - zabytki i przyroda" 
został przedłużony do 16.11.2018 roku.

Dokumenty do pobrania

 Pobierz
Regulamin - Konkurs fotograficzy [*.pdf]
Poniedziałek 1 października 2018
 

IV Podkarpacki Festiwal Szarlotki

Aktualności
 

Regulamin Konkursu na

 

Najsmaczniejszą Szarlotkę

 

organizowanego w ramach

 

IV Podkarpackiego Festiwalu Szarlotki

 

w

 

Siedlisku Janczar w Pstrągowej

 

Termin:

30 września 2018 r.

 

Cele konkursu:

1.Popularyzacja walorów smakowych i odżywczych podkarpackich jabłek .

2.Popularyzowanie podkarpackich tradycji cukierniczych.

3.Aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich.

4.Promocja turystyki kulturowej i kulinarnej Podkarpacia.

5.Wykorzystanie potencjału regionu.

 

Zadanie:

Na konkurs należy przyrządzić pyszne ciasto z jabłkami, gotowe przywieźć do Siedliska Janczar w dniu Festiwalu i zaprezentować je w ciekawy sposób oraz poddać ocenie jury. Najlepszy smak zrobi swoje.

 

Kryteria oceny:

1.Naturalne składniki wypieków.

2.Walory smakowe i zapachowe.

3.Estetyczne zaprezentowanie ciasta.

4.Oryginalna nazwa ciasta.

5.Umieszczenie zabawnego hasła reklamowego.

 

Pozostałe informacje:

1.W konkursie mogą brać udział:

Koła Gospodyń Wiejskich,rodziny, osoby indywidualne, organizacje pozarządowe działające na terenie województwa podkarpackiego.

2.Prezentowane ciasto należy przedstawić do degustacji Jury w 3 małych porcjach, na talerzyku przygotowanym przez Organizatora.

3.Jury, oceniające zgłoszone do konkursu ciasta, jest powołane przez Organizatora.

4.Decyzje Jury są ostateczne i nie ma od nich odwołania.

5.Zwycięzca Konkursu otrzymuje statuetkę oraz honorowy tytuł „Podkarpackiego Mistrza Szarlotki 2018.

6.Za zgodą zwycięzcy szarlotka wg. jego przepisu będzie promowana w Siedlisku Janczar przez najbliższy rok.

7.Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymują pamiątkowe dyplomy.

 

Uczestnictwo:

1.Udział w konkursie należy zgłosić najpóźniej 10 dni przed konkursem (do 20 września 2018r.) przesyłając e-mailem (biuro@siedliskojanczar.pl)wypełnioną Kartę Zgłoszenia, która jest załącznikiem do Regulaminu, bądź telefonicznie pod nr telefonu: 17277 94 04 wew. 25.

2.W zależności od pogody konkurs będzie przeprowadzony w plenerze (wówczas organizator zapewnia stół o wymiarach 1,2m x 1 m (bez zadaszenia) lub w Karczmie (zapewnia się stół do prezentacji wypieku).

3.Tak zwanewpisowe” w wysokości 15 zł od osoby należy uiścić w dniu imprezy,
w biurze organizacyjnym podczas rejestracji.

4. Stoisko konkursowe może reprezentować maksymalnie 3 osoby.

5.Dopuszcza się sprzedaż własnych wyrobów cukierniczych oraz rękodzieła.

6.Konkurs ma charakter otwarty.

 

Zapraszamy do udziału w Konkursie!

 

Dokumenty do pobrania

 Pobierz
Karta zgłoszeniowa [*.pdf]
Poniedziałek 27 sierpnia 2018
 

Konkurs fotograficzny

Aktualności
 

Uwaga!

 

Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie informuje, że nabór prac

na konkurs fotograficzny

pn. „LGD C.K. Podkarpacie w obiektywie – zabytki i przyroda” został przedłużony

do 30.09.2018 r.

Piątek 10 sierpnia 2018
 

Zapytanie ofertowe - szkolenie dla Rady LGD oraz pracowników biura LGD

Aktualności
 

Dokumenty do pobrania

 Pobierz
Zapytanie ofertowe nr 4/2018 [*.pdf]
Poniedziałek 6 sierpnia 2018
 

Zapyanie ofertowe - szkolenie dla pracowników biura

Aktualności
 

Dokumenty do pobrania

 Pobierz
Zapytanie ofertowe nr 3/2018 [*.pdf]
Poniedziałek 6 sierpnia 2018
 

Planowane nabory

Aktualności
 

Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie informuje, że w najbliższym czasie planowany jest nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach:

- Promowania obszaru objętego LSR w tym produktów lub usług lokalnych – 50 000 zł (konkurs), Przedsięwzięcie 1.3.1 Budowa, przebudowa lub remont obiektów na cele promocji lokalnych produktów i usług.

- Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, a także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych – 100 000 zł (konkurs), Przedsięwzięcie 3.1.1. Przystosowanie lub/i wyposażenie miejsc ogólnodostępnych służących aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańcu LGD.

- Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, a także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych – 50 000 zł (konkurs), Przedsięwzięcie 3.1.2 Wykorzystanie i promowanie innowacyjnych rozwiązań ułatwiających dostęp do wysokiej jakości działań edukacyjnych.

- Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej – 100 000 zł (konkurs), Przedsięwzięcie 1.1.2. Urządzenie i porządkowanie ogólnodostępnych terenów zielonych, parków lub miejsc wypoczynku,

- Promowania obszaru objętego LSR w tym produktów lub usług lokalnych (grant) – łączna kwota 98 000 zł poprzez:

Przedsięwzięcie 1.3.2. Organizacja bezpłatnych przedsięwzięć integracyjnych i promocyjnych związanych z propagowaniem lokalnych tradycji, zasobów i produktów w tym twórczościlokalnej
i rzemiosła – 23 000 zł,

Przedsięwzięcie 2.2.3. Działania informacyjne, edukacyjne i promocyjne związane
z propagowaniem przedsiębiorczości produktów lokalnych, innowacyjności, ekonomii społecznej -
30 000 zł,
Przedsięwzięcie 3.3.1. Organizacja konkursów propagujących działania LGD - 15 000 zł,
Przedsięwzięcie 1.1.3. Budowa, adaptacja, remont lub wyposażenie niekomercyjnej
i ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej i/lub kulturalnej -
30 000 zł.

 

W związku z tym, zapraszamy zainteresowanych na konsultacje dotyczące naboru wniosków
o przyznanie pomocy w ramach PROW 2014-2020.

20.06.2018 r. w Ośrodku Kultury w Czudcu w godzinach od 8:00 do 11:00,

22.06.2018 r. w Ośrodku Kultury w Niebylcu w godzinach od 8:00 do 11:00,

25.06.2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim w godzinach 8:00 do 11:00.

lub w  biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie ul. Rynek 8, 38-120 Czudec od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00. Poniedziałek 18 czerwca 2018
 

Spotkania aktywizujące

Aktualności Ogłoszenia
 

Lokalna Grupa Działania C. K. Podkarpacie

zaprasza

mieszkańców poszczególnych gmin partnerskich
na spotkania aktywizujące w formie konsultacji
nt. głównych założeń LSR
oraz zasad i oceniania wyboru operacji
na lata 2014 - 2020

 

Terminy spotkań:

Ośrodek Kultury w Czudcu

20.06.2018 r w godzinach od 0800 do 1100

Gminny Ośrodek Kultury w Niebylcu

22.06.2018 r. w godzinach od 0800 do 1100

Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim

25.06.2018 r. w godzinach od 800 do 1100

 

Środa 13 czerwca 2018
 

Konkurs Fotograficzny

Aktualności
 


Stowarzyszenie

Lokalna Grupa Działania

C.K. Podkarpacie zaprasza do udziału

w konkursie fotograficznym pn.


"LGD C.K. Podkarpacie w obiektywie

– zabytki i przyroda"

 

 

Prace prosimy dostarczać w terminie do 

10.08.2018 r.

 


na adres: 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
C.K. Podkarpacie
ul. Rynek 8, 38-120 Czudec

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu fotograficznego pn. "LGD C.K. Podkarpacie w obiektywie – zabytki i przyroda"

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!

  

Dokumenty do pobrania

 Pobierz
Regulamin - konkurs fotograficzny [*.pdf]
Piątek 20 kwietnia 2018
 

Nadzwyczajne Walne Zebranie

Aktualności
 

 

 

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Dzaiałania
C.K. Podkarpacie
zaprasza Członków Stowarzyszenia
na Nadzwyczajne Walne Zebranie,
które odbędzie się w dniu 18.04.2018 roku
o godzinie 17:45 w Ośrodu Kultury w Czudcu.


Proponowany porzadek obrad:
1. Otwarcie Zebrania, 
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania oraz Sekretarza Zebrania,
3. Stwierdzenie prawomocności Zebrania, 
4. Przyjecie porządku obrad Zebrania,
5. Przyjęcie protokołu z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia z dnia 22.03.2018 r. – podjęcie stosownej uchwały, 
6. Powołanie Komisji Skrutacyjnej  - podjęcie stosownej uchwały,
7. Uzupełnienie składu Zarządu - podjęcie stosownej uchwały,
8. Zmiany w Statucie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie – podjęcie stosownych uchwał,
9. Zmiany w Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność – podjęcie stosownych uchwał,
10. Zmiany w Regulaminie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie – podjęcie stosownych uchwał,
11. Sprawy różne, wolne wnioski, 
12. Zamknięcie Zebrania.

Informujemy równocześnie, że z dokumentacją objętą porządkiem Zebrania można zapoznać się  w biurze LGD C.K. Podkarpacie  od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00.

 

Środa 11 kwietnia 2018
 

Informacja o projekcie dla HR

Aktualności
 

 

Model kształcenia całożyciowego zgodny z potrzebami regionalnego rynku pracy

 

Z dniem pierwszego listopada 2017 r. Firma INNpuls rozpoczęła realizację projektu pt. Model kształcenia całożyciowego zgodny z potrzebami regionalnego rynku pracy, dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Ze strony krajowej partnerami w projekcie są dwa klastry reprezentujące regionalne inteligentne specjalizacje Podkarpacia, tj. Stowarzyszenie Klaster Jakości Życia "Kraina Podkarpacie" oraz Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego "Dolina Lotnicza", natomiast partnerem zagranicznym jest portugalska firma INOVA+, INNOVATION SERVICES, S.A.

 

Celem projektu, który oparty jest na filozofii koncepcji uczenia się przez całe życie (Long Life Learning), jest zwiększenie liczby dorosłych pracowników o niskich kwalifikacjach uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia i uczenia się.

Projekt polega na zaadaptowaniu sprawdzonych w warunkach portugalskich rozwiązań w zakresie kształcenia osób dorosłych i wypracowaniu modelu kształcenia odpowiedniego do warunków polskich. Model dotyczy edukacji osób pracujących o niskich kwalifikacjach w zakresie kompetencji kluczowych (dotyczących np.  uczenia się; umiejętności matematyczno-technicznych; przedsiębiorczości; komunikacji; ICT) oraz zawodowych, co poprawi ich pozycję zawodową. Model ten zostanie sprawdzony na  45 pracownikach firm zrzeszonych w 2 dwóch klastrach, reprezentujących inteligentne specjalizacje regionalne, a następnie wdrożony przez instytucje oferujące różne formy kształcenia dla osób dorosłych.

Zapraszamy do udziału w projekcie Firmy zrzeszone w klastrach Jakość Życia oraz Dolina Lotnicza.W ramach testowania wypracowanego modelu kształcenia osób dorosłych firma INNpuls sp. z o.o. oferuje możliwość przeszkolenia pracowników o niskich kwalifikacjach w zakresie kompetencji kluczowych oraz zawodowych z uwzględnieniem możliwości indywidualnych pracownika oraz wymagań stanowiska prac.

 

Korzyści dla firm:
- Możliwość przeszkolenia pracowników bez nakładów finansowych ,
- Zwiększenie u przeszkolonych pracowników świadomości w zakresie rozwoju zawodowego -
- Przeszkolenie pracowników w zakresie kompetencji kluczowych ułatwiających lepsze funkcjonowanie w środowisku pracy,
- Przeszkolenie pracowników w zakresie kompetencji zawodowych niezbędnych w pracy na danym stanowisku lub potrzebnych do awansu (możliwość skorzystania ze szkoleń profesjonalnych dostępnych w ofercie rynkowej),
- Wpływ na wybór szkolenia profesjonalnego pracownika,
- Niewielkie zaangażowanie organizacyjne i czasowe ze strony Firmy .

 

Korzyści dla pracownika:
- Możliwość skorzystania ze szkoleń bez nakładów finansowych,
- Możliwość zaplanowania własnego rozwoju zawodowego adekwatnie do własnych  możliwości,
- Szeroki wachlarz oferty szkoleniowej,
- Dostosowanie szkoleń do potrzeb pracownika,
- Możliwość podniesienia kompetencji ogólnych, ułatwiających funkcjonowanie we współczesnym świecie,
-
Możliwość skorzystania ze szkoleń profesjonalnych, rozwijających kompetencje niezbędne pracy,
-
Poprawa sytuacji na rynku pracy (możliwość awansu płacowego, stanowiskowego, poprawa bezpieczeństwa zatrudnienia). 

 

Kryteria kwalifikacyjne do projektu dla pracowników:   
Osoby zatrudnione w firmach zrzeszonych w dwóch klastrach Doliny Lotniczej i Jakości Życia, posiadające niskie kwalifikacje zawodowe i kompetencje kluczowe (w tym 24K i 21M), z wykształceniem maksymalnie średnim, nieuczestniczące
w kształceniu w ciągu ostatnich 6 miesięcy (priorytet będą miały osoby powyżej 35 roku życia ze stażem pracy powyżej 8 lat.

 

Przewidziane działania na rzecz uczestników projektu:
1. Rekrutacja uczestników projektu (sierpień-wrzesień 2018 r.), 
2. Audyt potencjału pracownika przeprowadzony przez doradcę zawodowego (IV kw. 2018 r.),
3. Utworzenie indywidualnych profili uczestników projektu na portalu Indeks zdobywanych kompetencji umożliwiających monitorowanie postępów szkoleniowych (IV kw. 2018 r.)
4.
Opracowanie ścieżek rozwoju pracowników uczestniczących w projekcie (IV kw. 2018 r.), ,
5. Szkolenia z zakresu kompetencji kluczowych, także przy wykorzystaniu e-learningu (I kw. 2019 r.).,
6. Szkolenia zawodowe wybrane na podstawie przeprowadzanego audytu potencjału uczestników projektu i oczekiwań pracodawcy (I i II kw. 2019 r.)

 

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu 17 77 88 273.

 

 

Środa 4 kwietnia 2018
 

Życzenia Świąteczne

Aktualności
 
Czwartek 29 marca 2018
 

Konsultacje społeczne

Aktualności Ogłoszenia
 

 

W wyniku ogłaszanych przez LGD konkursów Zarząd Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania C.K. Podkarpacie podjął decyzję o aktualizacji LSR i dostosowania jej zapisów do potrzeb i problemów beneficjentów. 
W związku z powyższym zapraszamy mieszkańców naszego obszaru do wzięcia czynnego udziału w procesie
aktualizacji LSR.

 

Wszelkie proponowane zmiany w dokumencie zamieszczonym poniżej oznaczone są pogrubioną czcionką  koloru czerwonego. Pierwotne zapisy, które zostaną usunięte nadal pozostały w dokumencie, ale są przekreślone.

 

Uwagi i propozycje zmian prosimy zgłaszać osobiście  do biura LGD C. K. Podkarpacie lub mailowo: ckpodkarpcie@czudec.pl  na Formularzu proponowanych zmian, który zamieszczony jest poniżej.
Zgłoszenia przyjmowane będą do 30.03.2018 r. do godz. 15.00.

Dokumenty do pobrania

 Pobierz
Formularz proponowanych zmian [*.odt]
 Pobierz
LSR ze zmianami [*.pdf]
Piątek 23 marca 2018
 

Walne Zebranie

Aktualności Ogłoszenia
 

Zarząd Lokalnej Grupy Działania C.K. Podkarpacie
Zaprasza Członków Stowarzyszenia
na
Walne Zebranie Członków,
które odbędzie się w dniu 22.03.2018 r. 
o godzinie 17.30
w Ośrodku Kultury w Czudcu.

 

Porządek obrad:
1. Otwarcie Zebrania,
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania oraz Sekretarza Zebrania,
3. Stwierdzenie prawomocności Zebrania,
4. Przyjecie porządku obrad Zebrania,
5. Przyjęcie protokołu z Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia z dnia 26.09.2017 r. – podjęcie stosownej uchwały,
6. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2017 – podjęcie stosownej uchwały,
7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu okres 4 – letniej kadencji 2014 – 2018 – podjęcie stosownej uchwały,
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za okres 4 – letniej kadencji – podjęcie stosownej uchwały,
9. Udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie - podjęcie stosownej uchwały,
10.Wybór członków Komisji Skrutacyjnej – podjęcie stosownej uchwały,
11. Przeprowadzenie wyboru Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie na kadencję 2018-2020 – podjęcie stosownej uchwały,
12. Przeprowadzenie wyboru do Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie na kadencję 2018 – 2022 - podjęcie stosownej uchwały, 
13. Przedstawienie w Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitorowania i kontroli,
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 07/12/2015 z dnia 16.12.2015 r. w sprawie
zatwierdzenia Regulaminu Projektów Grantowych,
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitorowania i kontroli – podjęcie stosownej uchwały,
16. Sprawy różne, wolne wnioski,
17. Zakończenie Zebrania.

Dokumenty do pobrania

 Pobierz
Deklaracja poufności i beztronności [*.pdf]
 Pobierz
Procedura Granty [*.pdf]
 Pobierz
Sprawozdanie [*.pdf]
 Pobierz
Rejestr interesów [*.pdf]
 Pobierz
Schemat [*.pdf]
 Pobierz
Karta oceny wg. likalnych kryteriów [*.pdf]
 Pobierz
Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji wskaźniki [*.pdf]
 Pobierz
Formularz wniosku o powierzenie grantu [*.pdf]
 Pobierz
Formularz wniosku o rozliczenie grantu [*.pdf]
 Pobierz
Karta czasu pracy [*.pdf]
 Pobierz
Wzór umowy [*.pdf]
 Pobierz
Sprawozdanie finasowe [*.pdf]
Czwartek 15 marca 2018
 

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia dla pracowników biura LGD

Aktualności
 

Dokumenty do pobrania

 Pobierz
Zapytanie ofertowe nr 2/2018 [*.pdf]
Czwartek 11 stycznia 2018
 

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia dla Organu decyzyjnego - Rady LGD

Aktualności
 

Dokumenty do pobrania

 Pobierz
Zapytanie ofertowe nr 1/2018 [*.pdf]
Czwartek 11 stycznia 2018
 

Życzenia Świąteczne

Aktualności
 
Piątek 22 grudnia 2017
 

Konferencje podsumowujące

Aktualności Ogłoszenia
 

Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie zaprasza  mieszkańców gmin członkowskich na konferencje podsumowujące  na temat głównych efektów LSR, które odbędą się:

 • 12.12.2017 roku  o godzine 17:00 w Sali Widowiskowej w Urzędzie Gminy w Czudcu
 • 13.12.2017 roku o godzinie 17:00  w Budynku  OSP w Konieczkowej
 • 14.12.2017 roku o godzinie 17:00  w Budynku Kulturalno-Oświatowym 
  w Wielopolu Skrzyńskim 

Dokumenty do pobrania

 Pobierz
Plakat Gmina Czudec [*.pdf]
 Pobierz
Plakat gmina Niebylec [*.pdf]
 Pobierz
Plakat Gmina Wielopole Skrzyńskie [*.pdf]
Piątek 1 grudnia 2017
 

Międzynarodowe Targi Produktów i Żywności Wysokiej Jakości EKOGALA

Aktualności
 

Międzynarodowe Targi Produktów i Żywności Wysokiej Jakości EKOGALA

Piątek 24 listopada 2017
 

Posiedzenie Rady LGD

Aktualności
 

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie zaprasza członków Rady na posiedzenie, które odbędzie się w dniu 09.11.2017 r. (czwartek) o godzienie 16.00 w Ośrodku Kultury w Czudcu, ul. Rynek 14, 38–120 Czudec.                        

Przedmiotem posiedzenia będzie ocena i wybór do dofinansowania operacji objętych wnioskami o przyznanie pomocy, które wpłynęły w ramach przeprowadzonych naborów 1/2017-15/2017.

 W załączeniu proponowany porządek posiedzenia Rady

Dokumenty do pobrania

 Pobierz
Proponowany porządek posiedzenia Rady [*.pdf]
Wtorek 31 października 2017
 

Chcesz założyć firmę społeczną? Zdobądź do 245 000,00 zł na utworzenie lub rozwój przedsiębiorstwa społecznego.

Aktualności
 

Chcesz założyć firmę społeczną? Zdobądź do 245 000,00 zł na utworzenie lub rozwój przedsiębiorstwa społecznego.

 

Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ROWES) prowadzony przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do udziału w projekcie „ROWES – szansą rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II”, który obejmuje powiaty: strzyżowski, ropczycko-sędziszowski, dębicki, mielecki, tarnobrzeski oraz miasto Tarnobrzeg. Okres realizacji projektu: 01.01.2017 r. - 31.12.2019 r.Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII „Integracja społeczna”, Działanie 8.5 „Wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie”.

Celem projektu jest wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w subregionie II w latach 2017-2019 poprzez utworzenie 248 miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych.


Do udziału w projekcie zapraszamy:

 • osoby fizyczne zainteresowane założeniem lub prowadzeniem działalności w sektorze ekonomii społecznej,

 • osoby, które mieszkają (w rozumieniu k.c.) lub uczą się, lub pracują na terenie w/w powiatów,

 • podmioty ekonomii społecznej,

 • przedsiębiorstwa społeczne oraz ich zrzeszenia,

 • osoby prawne zainteresowane założeniem lub prowadzeniem działalności w sektorze ekonomii społecznej,

 • partnerstwa na rzecz rozwoju ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych, które posiadają jednostkę organizacyjną na terenie w/w powiatów.

Uczestnikom projektu oferujemy:

 • wsparcie animatorów,

 • warsztaty partnerstw lokalnych,

 • wizyty studyjne,

 • wsparcie doradców kluczowych,

 • doradztwo specjalistyczne,

 • szkolenia ogólne w zakresie ekonomii społecznej,

 • szkolenia przygotowujące do założenia przedsiębiorstwa społecznego,

 • szkolenia dostarczające i rozwijające kompetencje i kwalifikacje zawodowe potrzebne do pracy w przedsiębiorstwie społecznym,

 • dotacje na stworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych – 25 000,00 tys. zł na każde utworzone stanowisko pracy,

 • wsparcie pomostowe max. przez okres 12 m-cy – 2 000,00 tys. zł na każde utworzone stanowisko pracy,

 • lustracja lub audyt przedsiębiorstw społecznych,

 • szkolenia zawodowe dla pracowników podmiotów ekonomii społecznej.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt z biurem terenowym ROWES
w Strzyżowie ul. Polna 1, 38-100 Strzyżów,
tel.: 17 276-85-68

 

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

Więcej informacji na temat projektu na stronie www.wsparcie.es/subregion-2/ oraz na stronie www.rarr.rzeszow.pl

Udział w projekcie jest bezpłatny!

Czwartek 5 października 2017
 

III PODKARPACKI FESTIWAL SZRLOTKI

Aktualności
 

Regulamin Konkursu na Konkursową Szarlotkę

organizowanego w ramach III Podkarpackiego Festiwalu Szarlotki

 

Termin:          1 października 2017 r.
                        Początek imprezy o godz. 13.00

Cele konkursu:

 1. Popularyzacja walorów smakowych i odżywczych podkarpackich jabłek .
 2. Popularyzowanie podkarpackich tradycji cukierniczych.
 3. Aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich.

Zadanie:

Na konkurs należy przyrządzić pyszne ciasto z jabłkami, gotowe przywieźć do Siedliska Janczar w dniu Festiwalu i zaprezentować je w ciekawy sposób oraz poddać ocenie jury. Najlepszy smak zrobi swoje.

Kryteria oceny:

 1. Naturalne składniki wypieków.
 2. Walory smakowe i zapachowe.
 3. Estetyczne zaprezentowanie ciasta.
 4. Oryginalna nazwa ciasta.
 5. Umieszczenie krótkiego (max. 4 zdania), zabawnego tekstu, który ją reklamuje.

 

Pozostałe informacje:

 1. W konkursie mogą brać udział Koła Gospodyń Wiejskich, rodziny, osoby indywidualne, organizacje pozarządowe działające na terenie województwa podkarpackiego.
 2. Prezentowane ciasto należy przedstawić do degustacji Jury w 3 małych porcjach, na jednym estetycznym talerzyku.
 3. Jury, oceniające zgłoszone do konkursu ciasta jest powołane przez Organizatora.
 4. Decyzje Jury są ostateczne i nie ma od nich odwołania.
 5. Zwycięzca Konkursu otrzymuje statuetkę oraz honorowy tytuł „Podkarpackiego Mistrza Szarlotki 2017”.
 6. Jeśli zwycięzca wyrazi zgodę, szarlotka wg. jego przepisu (z podaniem imienia i nazwiska zwycięzcy), będzie promowana w Siedlisku Janczar przez najbliższy rok.
 7. Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymują pamiątkowe dyplomy.

Uczestnictwo:

1.      Udział w konkursie należy zgłosić najpóźniej 7 dni przed konkursem (do 23 września 2017 r.) przesyłając e-mailem wypełnioną Kartę Zgłoszenia, która jest załącznikiem do Regulaminu, bądź telefonicznie pod nr telefonu: 17 277 94 04 wew. 25.

2.      W zależności od pogody – konkurs będzie przeprowadzony w plenerze (wówczas organizator zapewnia stół o wymiarach 1,2m x 1 m (bez zadaszenia) lub w Karczmie (zapewnia się stół do prezentacji wypieku).

3.      Tak zwane „wpisowe” w wysokości 10 zł od osoby należy uiścić w dniu imprezy, w biurze organizacyjnym podczas rejestracji.

4.      Dopuszcza się sprzedaż własnych wyrobów cukierniczych oraz rękodzieła.

5.      Konkurs ma charakter otwarty.

Zapraszamy do udziału w Konkursie!

Dokumenty do pobrania

 Pobierz
karta zgłoszeniowa [*.pdf]
Środa 6 września 2017
 

Archiwum poprzedniej witryny internetowej LGD C.K. Podkarpacie

Aktualności
 

Pod adresem http://archiwum.ckpodkarpacie.eu została umieszczona poprzednia witryna internetowa LGD C.K. Podkarpacie w celu zapewnienia dostępu do archiwalnych danych i informacji na niej zamieszczonych.

Nowa witryna internetowa niebawem będzie w całości dostępna również pod poprzednim adresem strony http://ckpodkarpacie.pl, obecnie działa tymczasowe przekierowanie na adres http://ckpodkarpacie.eu.

Poniedziałek 26 czerwca 2017
 

Szkolenie pn. „Ochrona i bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych”

Aktualności Ogłoszenia
 

W dniu 20 czerwca 2017 roku o godzinie 16:00 w Sali Widowiskowej Urzędu Gminy w Czudcu odbędzie się szkolenie dla Członków Zarządu LGD, Członków Rady LGD, Członków Komisji Rewizyjnej LGD oraz Pracowników Biura LGD  pn. „Ochrona i bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowy”.

Środa 14 czerwca 2017
 

Spotkania aktywizujące w formie konsultacji nt. głównych założeń LSR oraz jej efektów

Aktualności Ogłoszenia
 

Lokalna Grupa Działania C. K. Podkarpacie zaprasza mieszkańców poszczególnych gmin partnerskich na spotkania aktywizujące w formie konsultacji nt. głównych założeń LSR oraz jej efektów.

Terminy spotkań:

 • Urząd Gminy w Wielopolu Skrzyńskim - 24.04.2017 r w godzinach od 11:00-15:00
 • Ośrodek Kultury w Czudcu - 26.04.2017 r. w godzinach od 10:00-14:00
 • Gminny Ośrodek Kultury w Niebylcu - 28.04.2017 r. w godzinach od 8:00-12:00

Dokumenty do pobrania

 Pobierz
Ogłoszenie w formacie PDF [*.pdf]
Sobota 22 kwietnia 2017
 

Portal ogłoszeń ARiMR dla Wnioskodawców/Beneficjentów. Wybór oferty w trybie konkurencyjnym.

Aktualności
 

Portal Ogłoszeń ARiMR dla Wnioskodawców/Beneficjentów. Wybór oferty na wykonanie inwestycji, tj. wykonanie robót budowlanych oraz dostawę towaru lub usługi w ramach PROW 2014-2020 tylko w trybie konkurencyjnym.

W celu zapewnienia Wnioskodawcom/Beneficjentom PROW 2014-2020 możliwości wywiązania się z obowiązku wyboru oferty w trybie konkurencyjnym, ARiMR udostępni specjalny portal, na którym Wnioskodawcy/Beneficjenci działań/poddziałań/typów operacji oraz pomocy technicznej, realizowanych w ramach PROW 2014-2020, będą zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe na wykonanie robót budowlanych, usługi lub dostawę maszyn czy urządzeń niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju działalności.

Portal będzie dostępny od 18 marca 2017 r. pod adresem https://www.portalogloszen.arimr.gov.pl/

Wszelkie informacje dostępne są na stronie http://www.arimr.gov.pl/

Dokumenty do pobrania

 Pobierz
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej. [*.pdf]
Wtorek 21 marca 2017
 

Konferencje podsumowujące

Aktualności Ogłoszenia
 

Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie zaprasza mieszkańców gmin członkowskich na konferencje podsumowujące na temat głównych efektów LSR, które odbędą się:

 • 20.12.2016 roku o godzinie 17.30 w GOKiW w Wielopolu Skrzyńskim,
 • 21.12.2016 roku o godzinie 18:00 w GOK w Niebylcu,
 • 29.12.2016 roku o godzinie 18.00 w Sali Widowiskowej w Urzędzie Gminy w Czudcu.

Dokumenty do pobrania

 Pobierz
Plakat konferencja Czudec [*.pdf]
 Pobierz
Plakat konferencja Niebylec [*.pdf]
 Pobierz
Plakat konferencja Wielopole Skrzyńskie [*.pdf]
Wtorek 6 grudnia 2016