ul. Rynek 8, 38-120 Czudec
ckpodkarpacie@czudec.pl
tel. + 48 (17) 276 47 96

 

Aktualności

Wyniki konkursu na film

 

Szanowni Państwo,

w dniu 02.07.2024 roku Komisja Konkursowa dokonała oceny prac złożonych w konkursie na film  pt. „Jak fundusze europejskie pozyskane za pośrednictwem  LGD C.K. Podkarpacie zmieniły naszą Małą Ojczyznę”.

Złożone prace oceniane były w dwóch kategoriach mieszkańcy obszaru LGD C.K. Podkarpacie (gmina Czudec, Niebylec oraz Wielopole Skrzyńskie) oraz beneficjenci środków w ramach Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  LGD  C.K. Podkarpacie w perspektywie 2014-2020.                                                            ...

 
Czytaj Więcej
Środa 3 lipca 2024
 

Zmiana terminu nadsyłania zgłoszeń w Konkursie na film pt. „ Jak fundusze europejskie pozyskane za pośrednictwem LGD C.K. Podkarpacie zmieniły naszą Małą Ojczyznę”.

 

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z pkt. III. 3 Regulaminu Konkursu  przedłużony został termin nadsyłania zgłoszeń do Konkursu na film pt.  „ Jak fundusze europejskie pozyskane za pośrednictwem LGD C.K. Podkarpacie zmieniły naszą Małą Ojczyznę”.

 

Nowy termin nadsyłania zgłoszeń oraz prac konkursowych upływa 21.06.2024 r.  

 
Czytaj Więcej
Wtorek 11 czerwca 2024
 

Rusza konkurs - Podkarpacki Fundusz Rozwoju

 

Rusza konkurs - Podkarpacki Fundusz Rozwoju

Jest to szansa dla młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z województwa podkarpackiego na realizację oddolnych inicjatyw lokalnych.

Nabór wniosków od 15 do 31 maja.

Podkarpacki Fundusz Rozwoju to nie tylko dotacje w kwocie 7500 zł ale również konkursy animacyjne: Program Rozwoju Osobistego lub Organizacji (2000 zł); Opowiedz - moja przestrzeń działania (2000 zł) i konkurs "Wygraj w tysiąca" - nagrody dla wolontariuszy (500 zł)

Fundacja SMK oferuje także wsparcie informacyjne, animacyjne, doradcze i edukacyjne.

W ramach I edycji konkursu pula środków na dotacje wynosi 150 000 zł. Planuje się przyznanie min. 20 dotacji rozwojowych dla grup ...

 
Czytaj Więcej
Wtorek 14 maja 2024
 

Konkurs na film pt. „Jak fundusze europejskie pozyskane za pośrednictwem LGD C.K. Podkarpacie zmieniły naszą Małą Ojczyznę”

 

Szanowni Państwo,

LGD C.K Podkarpacie zaprasza do udziału w Konkursie na film pt. „Jak fundusze europejskie pozyskane za pośrednictwem   LGD C.K. Podkarpacie zmieniły naszą Małą Ojczyznę”.                                                                       Celem konkursu jest popularyzacja i promocja działalności LGD C.K. Podkarpacie, aktywizacja mieszkańców regionu w zakresie odkrywania i poznawania bogactwa własnej okolicy, promocja efektów realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych realizowanych za pośrednictwem LGD C.K. Podkarpacie ...

 
Czytaj Więcej
Wtorek 30 kwietnia 2024
 

Posiedzenie Rady LGD

 

Na podstawie §9 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie, Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenie, które odbędzie się w dniu 14.03.2024  roku (czwartek) o godzinie 13:00 w Biurze Lokalnej Grupy Działania C.K. Podkarpacie, ul. Rynek 8, 38-120 Czudec. Przedmiotem posiedzenia będzie ocena i wybór do dofinansowania operacji objętych wnioskami o przyznanie pomocy, które wpłynęły w ramach przeprowadzonych naborów: 1/2024, 2/2024. 

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia, powitanie członków Rady.

2. Sprawdzenie prawomocności posiedzenia.

3. Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach ...

 
Czytaj Więcej
Czwartek 7 marca 2024
 

Posiedzenie Rady LGD

 

Na podstawie §9 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie, Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenie, które odbędzie się w dniu 01.02.2024 roku o godzine 16:00 w biurze LGD ul. Rynek 8, 38-120 Czudec.

Posiedzenie Rady odbędzie się w sprawie  opiniowania zmiany umowy  operacji  wybranej do dofinansowania w ramach naboru nr 3/2023 o udzielenie wsparcia finansowego dla podmiotów rozwijających działalność gospodarczą, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia, powitanie członków Rady.
2. Sprawdzenie prawomocności posiedzenia ...

 
Czytaj Więcej
Piątek 26 stycznia 2024
 

Walne Zebranie Członków

 

Zarząd Lokalnej Grupy Działania C.K. Podkarpacie

zaprasza Członków LGD na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się 26.01.2024 roku o godzinie 17:00 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czudcu,  ul. Słoneczna 2.

Porządek Zebrania:

1. Otwarcie Zebrania,

2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Sekretarza Zebrania,

3. Stwierdzenie prawomocności Zebrania,

4. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad,

5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego  Walnego Zebrania Członków  Lokalnej Grupy Działania C. K. Podkarpacie  podjęcie uchwały,

6. Przedstawienie Sprawozdania finansowego za rok 2023 – podjęcie uchwały,

7. Przedstawienie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej Lokalnej Grupy Działania C. K Podkarpacie za 2023 rok -podjęcie uchwały,

8 ...

 
Czytaj Więcej
Piątek 19 stycznia 2024
 

Zawarcie umowy na realizację LSR na lata 2023-2027

 

W dniu 9 stycznia 2024 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego  w Rzeszowie członkowie Zarządu LGD  C.K. Podkarpacie Wiceprezes Zarządu  Anna Siewierska oraz Sekretarz Zarządu Krzysztof Koza podpisali Umowę o warunkach  i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2023-2027 na łączną kwotę 2 561 427,61 euro.

Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność finansowana będzie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach Planu Strategicznego Wspólna Polityka Rolna na lata 2023-2027 (PS WPR na lata 2023-2027) oraz Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 (FEP 2021-2027).

 
Czytaj Więcej
Poniedziałek 15 stycznia 2024
 

Życzenia Świąteczne

 
 
Czytaj Więcej
Czwartek 21 grudnia 2023
 

Bezpłatne szkolenie pn. "1.3 Wsparcie MŚP – Dotacja, Typ projektu: Wdrożenia prac B+R, innowacji przez MŚP".

 

Bezpłatne szkolenie pn. "1.3 Wsparcie MŚP – Dotacja, Typ projektu: Wdrożenia prac B+R, innowacji przez MŚP".

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Rzeszowie zaprasza na bezpłatne szkolenie pn. „1.3 Wsparcie MŚP – Dotacja, Typ projektu: Wdrożenia prac B+R, innowacji przez MŚP”.

Szczegółowe informacje o szkoleniu dostępne są pod poniższym linkiem:

Fundusze UE Województwo Podkarpackie - Bezpłatne szkolenie pn. „1.3 Wsparcie MŚP – Dotacja, Typ projektu: Wdrożenia prac B+R, innowacji przez MŚP”.

 

 

 

 
Czytaj Więcej
Piątek 6 października 2023
 

VIII PODKARPACKI FESTIWAL SZARLOTKI

 

Siedlisko Janczar w Pstrągowej zaprasza na  VIII Podkarpacki Festiwal Szarlotki, który odbędzie się w dniu
8 października 2023 roku w godzinach od 12:00 do 17:00 w Siedlisku.

 

 
Czytaj Więcej
Środa 23 sierpnia 2023
 

Walne Zebranie Członków

 

Zarząd Lokalnej Grupy Działania C.K. Podkarpacie

zaprasza Członków LGD na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się 01.06.2023 roku o godzinie 16:00 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czudcu,  ul. Słoneczna 2.

Proponowany porządek Walnego Zebrania Członków

1. Otwarcie Zebrania,

2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Sekretarza Zebrania,

3. Stwierdzenie prawomocności Zebrania,

4. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad,

5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania C. K. Podkarpacie podjęcie uchwały,

6. Przedstawienie Sprawozdania finansowego za rok 2022 – podjęcie uchwały,

7. Przedstawienie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej Lokalnej Grupy Działania C. K Podkarpacie za 2022 rok ...

 
Czytaj Więcej
Czwartek 25 maja 2023
 

Raport z ewaluacji zewnętrznej LSR.

 

Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie  przedstawia raport z ewaluacji zewnętrznej Lokalnej Strategii Rozwoju. Badanie zostało przeprowadzone zgodnie z Wytycznymi Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Rekomendacje przedstawione w raporcie sformułowano na podstawie wniosków wynikających z przeprowadzonych metod badawczychi analiz, będą na bieżąco wdrażane przez LGD i zostaną uwzględnione przy opracowaniu kolejnej Lokalnej Strategii Rozwoju.

 
Czytaj Więcej
Poniedziałek 6 marca 2023
 

VII Podkarpacki Festiwal Szarlotki

 
 
Czytaj Więcej
Środa 19 października 2022
 

Posiedzenie Rady LGD 26.10.2022 r.

 

Na podstawie §9 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie, Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenie, które odbędzie się w dniu 26.10.2022  roku (środa) o godzinie 12:30 w Biurze Lokalnej Grupy Działania C.K. Podkarpacie, ul. Rynek 8, 38-120 Czudec. Przedmiotem posiedzenia będzie ocena i wybór do dofinansowania operacji objętych wnioskami o przyznanie pomocy, które wpłynęły w ramach przeprowadzonych naborów: 4/2022, 5/2022, 6/2022, 7/2022.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia, powitanie członków Rady

2. Sprawdzenie prawomocności posiedzenia

3. Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej

5. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy ...

 
Czytaj Więcej
Środa 19 października 2022
 

VII Podkarpacki Festiwal Szarlotki

 
 
Czytaj Więcej
Czwartek 29 września 2022
 

Sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie Członków LGD

 

Zarząd Lokalnej Grupy Działania C. K. Podkarpacie zaprasza Członków LGD na Sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie Członków LGD, które odbędzie się 26.08.2022 roku o godzinie 18:30 w Siedlisku Janczar w Pstrągowej .

Proponowany porządek Walnego Zebrania Członków LGD:

1) Otwarcie Zebrania,

2) Wybór Przewodniczącego Zebrania i Sekretarza Zebrania,

3) Stwierdzenie prawomocności Zebrania,

4) Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad ,

5) Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania C. K. Podkarpacie z dnia 30.07.2021 r – podjęcie uchwały,

6) Przedstawienie Sprawozdania finansowego za rok 2021 – podjęcie uchwały,

7) Przedstawienie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej Lokalnej Grupy Działania C ...

 
Czytaj Więcej
Piątek 19 sierpnia 2022
 

Sotkania aktywizujące

 

Lokalna Grupa Działania

C.K. Podkarpacie

zaprasza

 

mieszkańców Gminy Czudec, Niebylec i Wielopole Skrzyńskie,

na spotkania aktywizujące nt. głównych założeń LSR oraz zasad oceniania i wyboru operacji na lata 2014-2020

 

Terminy spotkań

 

23.08.2022 r. godzina 19:00

Świetlica Wiejska Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach


25.08.2022 r. godzina 18:00

Gminny Ośrodek Kultury w Niebylcu

 

26.08.2022 r. godzina 17:30

Siedlisko Janczar w Pstrągowej

 

 

 

 

 

 
Czytaj Więcej
Wtorek 16 sierpnia 2022
 

Spotkania konsultacyjne

 

Szanowni Państwo,
     Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie przystępuje do prac związanych z opracowaniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na przyszły okres programowania 2021-2027.
Dokument strategiczny zostanie opracowany z udziałem lokalnej społeczności. Jedną z metod udziału lokalnej społeczności w proces tworzenia dokumentu są spotkania konsultacyjne, które zostaną  przeprowadzone w każdej z  gmin członkowskich (Czudec, Niebylec, Wielopole Skrzyńskie).

     Celem spotkań konsultacyjnych jest opracowanie wspólnych kierunków działań dla naszego obszaru na nowy okres programowania 2021-2027. Podczas spotkań zostaną przedstawione informacje nt. założeń nowego RLKS -innowacyjność, cyfryzacja, środowisko i klimat, zmiany demograficzne, partnerstwo.

     Wszystkie potrzeby obszaru zostaną zebrane ...

 
Czytaj Więcej
Poniedziałek 27 czerwca 2022
 

Życzenia

 

 
Czytaj Więcej
Środa 13 kwietnia 2022
 

Pomoc dla Ukrainy

 

Szanowni Państwo,

Na prośbę Gminy Wielopole Skrzyńskie  - Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie utworzyła specjalne konto. Na wskazany rachunek bankowy można dokonać dobrowolnej wpłaty pieniężnej. Zebrane środki finansowe zostaną przeznaczone na zakup różnorodnego wsparcia niezbędnego do niesienia pomocy poszkodowanym w wyniku działań wojennych. 

Konto: Pomoc dla Ukrainy

nr rachunku: 54 9168 1014 3900 2798 20000 060

 
Czytaj Więcej
Piątek 4 marca 2022
 

Posiedzenie Rady

 

Na podstawie §9 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie, Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenie, które odbędzie się w dniu 11.02.2022  roku (piątek)  w Biurze Lokalnej Grupy Działania C.K. Podkarpacie, ul. Rynek 8, 38-120 Czudec. Przedmiotem posiedzenia będzie ocena i wybór do dofinansowania operacji objętych wnioskami o przyznanie pomocy, które wpłynęły w ramach przeprowadzonych naborów: 1/2022, 2/2022, 3/2022.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia, powitanie członków Rady,
2. Sprawdzenie prawomocności posiedzenia,
3. Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia,
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
5. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naborów ...

 
Czytaj Więcej
Czwartek 3 lutego 2022
 

Posiedzenie Rady - PRZENIESIONE!

 

W związku z problemami zdrowotnymi pracowników biura LGD, posiedzenie Rady planowane na dzień 04.02.2022 r. zostaje przeniesione na termin późniejszy, o którym poinformujemy na co najmniej 7 dni przed planowaną datą posiedzenia.

 
Czytaj Więcej
Środa 2 lutego 2022
 

POSIEDZENIE RADY

 

Na podstawie §9 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie, Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenie, które odbędzie się w dniu 04.02.2022  roku (piątek) o godzinie 12:00 w Biurze Lokalnej Grupy Działania C.K. Podkarpacie, ul. Rynek 8, 38-120 Czudec. Przedmiotem posiedzenia będzie ocena i wybór do dofinansowania operacji objętych wnioskami o przyznanie pomocy, które wpłynęły w ramach przeprowadzonych naborów: 1/2022, 2/2022, 3/2022.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia, powitanie członków Rady,
2. Sprawdzenie prawomocności posiedzenia,
3. Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia,
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
5. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych ...

 
Czytaj Więcej
Czwartek 27 stycznia 2022
 

Kwesta na renowację zabytkowych nagrobków na pierwszym Cmentarzu Parafialnym w Wielopolu Skrzyńskim

 
 
Czytaj Więcej
Piątek 29 października 2021
 

Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów

 

 

 

Uprzejmie informujemy, że budżet LGD w ramach poddziałania 19.2 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju zwiększył się o dodatkowe środki w wysokości 291 000,00 EURO tj. 1 164 000 zł , w tym 500 000,00 zł na podejmowanie działalności gospodarczej. Planowany termin naboru przewidziany jest na listopad/ grudzień 2021 r.

W związku z powyższym, zapraszamy mieszkańców obszaru LGD C. K. Podkarpacie na szkolenie nt. przygotowania wniosku i biznesplanu z Rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej.

 
Czytaj Więcej
Poniedziałek 18 października 2021
 

VI Podkarpacki Festiwal Szarlotki - zapraszamy!

 
 
Czytaj Więcej
Środa 22 września 2021
 

Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania C.K. Podkarpacie

 

Zarząd Lokalnej Grupy Działania C.K. Podkarpacie zaprasza Członków LGD na Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania C.K. Podkarpacie, które  odbędzie się w dniu 30.07.2021 roku o godzinie 18:00 w Ranczo Stodoła w Pstrągowej.

Proponowany porządek Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania C.K.      Podkarpacie                                                                                                                                                                                                         ...

 
Czytaj Więcej
Czwartek 22 lipca 2021
 

Posiedzenie Rady LGD

 

Na podstawie §9 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie, Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenie, które odbędzie się w dniu 22.06.2021  roku (wtorek) o godzinie 12:00 w Biurze Lokalnej Grupy Działania C.K. Podkarpacie, ul. Rynek 8, 38-120 Czudec. Przedmiotem posiedzenia będzie ocena i wybór do dofinansowania operacji objętych wnioskami o przyznanie pomocy, które wpłynęły w ramach przeprowadzonych naborów: 1/2021, 2/2021, 3/2021, 4/2021, 5/2021, 6/2021.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia, powitanie członków Rady,
2. Sprawdzenie prawomocności posiedzenia,
3. Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia,
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
5 ...

 
Czytaj Więcej
Wtorek 15 czerwca 2021
 

Posiedzenie Rady LGD

 

Na podstawie §9 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie, Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenie, które odbędzie się w dniu 26.03.2021 roku o godzine 10:00 w biurze LGD ul. Rynek 8, 38-120 Czudec.

Posiedzenie Rady odbędzie się w sprawie  opiniowania zmiany umowy  operacji  wybranej do dofinansowania w ramach naboru nr 2/2020 o udzielenie wsparcia finansowego dla podmiotów rozwijających działalność gospodarczą, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia, powitanie członków Rady.
2. Sprawdzenie prawomocności posiedzenia ...

 
Czytaj Więcej
Piątek 19 marca 2021
 

Nabory wniosków - zapraszamy na konsultacje

 

Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie informuje, że w  terminie od 06.04.2021 r. do 30.04.2021 r. planuje przeprowadzić nabory wniosków w zakresach:

1. Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej (konkurs), Przedsięwzięcie 1.1.1. Budowa, przebudowa lub remont niekomercyjnej ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w tym ścieżek, szlaków, miejsc rekreacji, obiektów sportowych,

2.  Rozwoju przedsiębiorczości przez rozwijanie działalności gospodarczej (konkurs), Przedsięwzięcie 2.1.1. Rozwój działalności gospodarczej bazującej na lokalnych zasobach w ramach projektów generujących co najmniej 1 etat,

3. Rozwoju przedsiębiorczości przez rozwijanie działalności gospodarczej (konkurs). Przedsięwzięcie ...

 
Czytaj Więcej
Czwartek 18 marca 2021
 

Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP

 
 
Czytaj Więcej
Piątek 5 marca 2021
 

Posiedzenie Rady LGD

 

Na podstawie §9 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie, Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenie, które odbędzie się w dniu 10.03.2021 roku o godzine 11:00 w biurze LGD ul. Rynek 8, 38-120 Czudec.

Posiedzenie Rady odbędzie się w sprawie  opiniowania zmiany umowy  operacji  wybranej do dofinansowania w ramach naboru nr 2/2020 o udzielenie wsparcia finansowego dla podmiotów rozwijających działalność gospodarczą, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia, powitanie członków Rady.
2. Sprawdzenie prawomocności posiedzenia ...

 
Czytaj Więcej
Środa 3 marca 2021
 

Oferta Rzeszowskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej

 

Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza organizacje pozarządowe i liderów lokalnych społeczności do współpracy w projekcie „ROWES -wsparcie rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie l".

Dzięki tej współpracy mamy szansę na pobudzenie aktywności osób, grup i instytucji publicznych jak również ożywienie całej społeczności lokalnej. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Projekt jest skierowanydo:
• osób fizycznych;
•podmiotów ekonomii społecznej;
•przedsiębiorstw społecznych;
•instytucji rynku pracy i integracji społecznej;
• jednostek samorządu terytorialnego.

Oferujemy:

• Spotkania indywidualne i grupowe z Animatorem - spotkania mogą odbywać się w miejscu zamieszkania uczestników lub w biurach projektu,
• Spotkania ...

 
Czytaj Więcej
Piątek 29 stycznia 2021
 

Komunikat dot. możliwości aneksowania umów o przyznaniu pomocy w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

 
 
Czytaj Więcej
Czwartek 31 grudnia 2020
 

Tradycyjne-Lokalne- Naturalne

 

Zachęcamy Państwa do korzystania z internetowego portalu produktów lokalnych pn. Tradycyjne... Lokalne... Naturalne… 

Portal prezentuje szereg wyselekcjonowanych produktów oferowanych przez podmioty działające na obszarze Ziemi Lubaczowskiej oraz Lokalnej Grupy Działania C.K. Podkarpacie (Gmina Czudec, Niebylec, Wielopole Skzryńskie).

Portal pełni rolę serwisu ogłoszeniowego, na którym można zamówić/zarezerwować dany produkt kontaktując się bezpośrednio z ogłoszeniodawcą, ale równocześnie daje możliwość znalezienia rynku zbytu również dla swoich produktów.

Użytkownicy mogą tutaj zaoferować naturalne produkty pochodzące z własnych gospodarstw, tradycyjne wyroby kulinarne, prace artystyczne z dziedziny malarstwa współczesnego, grafiki, fotografii artystycznej, rzeźby, biżuterii, ceramiki oraz rękodzieła artystycznego, a także naturalnych kosmetyków, środków czystości, branży turystycznej itp.  ...

 
Czytaj Więcej
Środa 2 grudnia 2020
 

Finał konkursu

 
 
Czytaj Więcej
Czwartek 29 października 2020
 

Ważna informacja dla Wnioskodawców

 

Informujemy, że od 10 września 2020 roku obowiązuje Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

 
Czytaj Więcej
Piątek 2 października 2020
 

Zajęcia edukacjne

 

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "MASTER" w Wielopolu Skrzyńskim,

Zaprasza na bezpłatne zajęcia edukacyjne dla mieszkańców LGD C.K. Podkarpacie
w szczególności dzieci i młodzieży szkolnej.


Głównym celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców LGD poprzez organizację 96 godzin zajęć edukacyjnych,
z wykorzystaniem mobilnego miasteczka ruchu drogowego – jako innowacyjnej, atrakcyjnej, bezpłatnej formy zagospodarowania wolnego czasu, stworzenia warunków rozwoju osobistego oraz możliwości aktywizacji i integracji mieszkańców poprzez wprowadzenie na rynek nowej usługi edukacyjnej o bezpiecznym poruszaniu się w przestrzeni ruchu drogowego.


Zajęcia prowadzone są w ramach zadania dofinansowanego z PROW na lata 2014-2020


Planujemy uruchomienie zajęć w co najmniej 6 placówkach ...

 
Czytaj Więcej
Poniedziałek 28 września 2020
 

Spotkanie integracyjne

 

Lokalna Grupa Działania C. K. Podkarpacie informuje mieszkańców obszaru LGD, że w dniu 16.08.2020 roku  o godzinie 12:00  w budynku GOK Niebylec odbędzie się spotkanie integracyjne  organizowane w ramach projektu pn. „Promocja lokalnych tradycji  poprzez wydanie publikacji oraz organizację spotkania integracyjnego”realizowanego prze Gminę Niebylec. 

Podczas spotkania pracownicy biura LGD C.K. Podkarpacie przedstawią  informację w zakresie działalności LGD, wdrażania LSR na lata 2014-2020 oraz omjówią możliwość pozyskiwania środków finansowych w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2014.

 
Czytaj Więcej
Piątek 7 sierpnia 2020
 

Posiedzenie Rady LGD

 

Informujemy, że  w dniu 28.07.2020 roku o godzinie 13:00 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czudcu odbędzie się posiedzenie Rady, w sprawie ponownego rozpatrzenia protestu wniesionego w ramach naboru  nr 1/2020.

Proponowany porządek posiedzenia przewiduje:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
 3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 4. Wybór komisji skrutacyjnej.
 5. Podpisanie deklaracji bezstronności i poufności członka Rady.
 6. Przedstawienie rozstrzygnięcia Zarządu Województwa Podkarpackiego, w sprawie rozpatrzenia protestu złożonego w ramach naboru 1/2020.
 7. Ponowna ocena projektu złożonego w naborze 1/2020, którego protest uwzględniony został przez przez Zarząd Województwa Podkarpackiego tj.wniosku nr 1/2020/5/2020 złożonego przez Pana Wiesława Chmiel ...
 
Czytaj Więcej
Wtorek 21 lipca 2020
 

Informacja o pracy biura

 

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym wynikającym z rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 rekomendujemy Państwu, by podstawową formą kontaktu z pracownikami biura Lokalnej Grupy Działania C.K. Podkarpacie był kontakt telefoniczny pod numerem 17 27-64-796 lub mailowy www.ckpodkarpacie@czudec.pl.  
W sytuacji, gdy kontakt bezpośredni z pracownikami biura jest niezbędny, zwracamy się z prośbą o wcześniejsze uzgodnienie wizyty w biurze LGD.

 

 
Czytaj Więcej
Poniedziałek 22 czerwca 2020
 

Posiedzenie Rady LGD

 

Informujemy, że zgodnie z §9 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie, Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenie  w dniu 21.06.2019 roku o godzinie 13:00
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czudcu, ul. Słoneczna 2, 38-120 Czudec,  w sprawie rozpatrzenia protestów wniesionych w ramach naboru  nr 4/2019 w zakresie Rozwoju przedsiębiorczości przez podejmowanie działalności gospodarczej.

Proponowany porządek obrad przewiduje:

 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności posiedzenia (quorum)
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przedstawienie informacji o wniesionym proteście.
 4. Podpisanie deklaracji poufności i bezstronności oraz wypełnienie rejestru interesów przez członków Rady.
 5. Rozpatrzenie wniesionego protestu – weryfikacja wyników dokonanej oceny operacji w zakresie kryteriów ...
 
Czytaj Więcej
Środa 17 czerwca 2020
 

Zajęcia sportowe

 

 

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "MASTER" w Wielopolu Skrzyńskim,

 

Zaprasza na bezpłatne zajęcia sportowe dla mieszkańców

 

LGD C. K. Podkarpacie:

 

-Eliminacje sportowe w sprawnościowych konkurencjach dla chętnych rodzin/grup w sześciu lokalizacjach (zadecyduje liczba zgłoszonych osób w poszczególnych miejscowościach min. 50)

 

-Finał konkursu dla 18 wyłonionych w drodze eliminacji rodzin/drużyn w ustalonym z uczestnikami czasie planowany w Wielopolu Skrzyńskim

 

Zajęcia prowadzone są w ramach zadania dofinansowanego z PROW na lata 2014-2020 pn. Rodzinny konkurs sprawnościowy o puchar Prezesa LGD C. K. Podkarpacie.

 

 

 

 
Czytaj Więcej
Wtorek 2 czerwca 2020
 

Komunikat dotyczący przywilejów przysługujących Beneficjentom PROW 2014-2020

 

W związku wejściem w życie przepisów zmieniających ustawę z dnia 20 lutego 2015r.
o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217 i 300) wprowadzonych ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695) i przedstawieniu prawnych rozwiązań systemowych w odniesieniu do wszystkich instrumentów wsparcia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, z uwagi na specyfikę poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji ...

 
Czytaj Więcej
Piątek 8 maja 2020
 

Zmiana pracy biura

 

Informujemy, iż od dnia 07.04.2020 r.  pracownicy Biura Lokalnej Grupy Działania
C.K. Podkarpacie będą pracować zdalnie, pozostają do Państwa  dyspozycji pod numerami telefonów:
Małgorzata Brzoza -  Kierownik Biura - 503 385062          
Katarzyna Majcher – Pracownik ds. obsługi wniosków i sekretariatu  – 503 386 494      
e-mailami: ckpodkarpacie@czudec.pl

 
Czytaj Więcej
Wtorek 7 kwietnia 2020
 

Informacja o pracy biura LGD

 

W związku z wprowadzeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, w trosce  o zdrowie mieszkańców i pracowników, Zarząd LGD podjął decyzję iż:       

1) biuro LGD będzie świadczyło doradztwo telefonicznie bądź mailowo, doradztwo osobiste w biurze LGD zostaje zawieszone do odwołania,

2) składanie wniosków w związku z aktualnie ogłoszonymi naborami odbywa się w godzinach pracy biura od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00 według instruktarzu przekazanego przez pracownika przyjmującego wniosek z  zachowaniem bezpieczeństwa sanitarnego (przyjmowanie beneficjentów pojedynczo, złożenie wniosku w miejscu wyznaczonym przez pracownika biura),

3) wszelkie inne sprawy dotyczące funkcjonowania biura LGD, prowadzonych naborów oraz ...

 
Czytaj Więcej
Czwartek 19 marca 2020
 

Posiedzenie Rady LGD

 

Na podstawie §9 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie, Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenie, które odbędzie się w dniu 31.01.2020 roku (piątek) o godzinie 16:30 w Biurze LGD ,  ul. Rynek 8, 38-120 Czudec. Przedmiotem posiedzenia będzie ocena i wybór do dofinansowania operacji objętych wnioskami o przyznanie pomocy, które wpłynęły w ramach przeprowadzonych naborów: 11/2019, 3/2019/G.

 
Czytaj Więcej
Czwartek 23 stycznia 2020
 

Zapytanie ofertowe 1 - szkolenie dla pracowników biura

 
 
Czytaj Więcej
Czwartek 9 stycznia 2020
 

V Podkarpacki Festiwal Szarlotki

 
 
Czytaj Więcej
Piątek 27 września 2019
 

Posiedzenie Rady LGD

 

Na podstawie §9 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie, Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenie, które odbędzie się w dniu 06.09.2019 roku (piątek) o godzinie 16:30 w Biurze LGD ,   ul. Rynek 8, 38-120 Czudec. Przedmiotem posiedzenia będzie ocena i wybór do dofinansowania operacji objętych wnioskami o przyznanie pomocy, które wpłynęły w ramach przeprowadzonych naborów: 7/2019, 8/2019, 9/2019, 10/2019, 1/2019/G, 2/2019/G.

 
Czytaj Więcej
Czwartek 29 sierpnia 2019
 

Przypominamy o uregulowaniu składki członkowskiej

 

Przypominamy Członkom Lokalnej Grupy Działania C.K. Podkarpacie o uregulowaniu składki członkowskiej.

Składka za rok wynosi 24 zł.

 

Składkę można uiścić w Biurze LGD,  ul. Rynek 8, 38-120 Czudec

lub na rachunek bankowy  BS Strzyżów oddział Czudec 46 9168 1014 3900 2798 2000 0010.

 
Czytaj Więcej
Wtorek 16 lipca 2019
 

Jarmark Kulturalny

 

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA C.K. PODKARPACIE

ZAPRASZA NA

JARMARK KULTURALNY

w DNIU 21 LIPCA 2019 r. godz. 14:00

                                                                      STADION SPORTOWY W NIEBYLCU


W programie :

godz. 14:00 – GOK Niebylec  -  korowód barwnych postaci

godz. 14:30  -  Stadion sportowy w Niebylec

 • Prezentacje ginących zawodów : garncarz, kowal
 • Występy zespołów artystycznych,
 • Konkurs kulinarny na produkt lokalny,
 • Szczudlarze, wróżbici, Żydzi, kręglarze, policmajstry
 • Swojskie jadło
 • Eksponaty ...
 
Czytaj Więcej
Poniedziałek 15 lipca 2019
 

Konkurs na Produkt Lokalny

 

Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie zaprasza do udziału w konkursie na  produkt lokalny.


Konkurs zostanie przeprowadzony  w ramach planowanej  realizacji Projektu Współpracy pn. "Tradycyjne-Lokalne- Naturalne produkty obszaru Ziemi Lubaczowskiej i C.K. Podkarpacie",w ramach poddziałania 19.3 "Przygotowanie oraz realizacja działań w zakresie projektu współpracy z lokalną grupą działania" Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Termin nadsyłania zgłoszeń do 05.07.2019 roku do godziny 15:00.

Poniżej w dokumentach do pobrania  znajduje się   Regulamin konkursu, karta zgłoszenia  oraz karta oceny produktu lokalnego.

 
Czytaj Więcej
Środa 19 czerwca 2019
 

Szkolenie dla Członków Rady

 

     Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie zaprasza  Członów Rady LGD na szkolenie, które odbędzie się w dniach  27-28.06.2019 roku w godzinach od 9.30 do 16:30 w Gminnej Bibliotece w Czudcu, ul. Słoneczna 2, 38-120 Czudec.
    

     Temat szkolenia: „Procedura konkursowa w LGD, w tym: procedura oceny zgodności operacji z LSR, procedury wyboru operacji przez LGD, procedury odwołania od rozstrzygnięć organu decyzyjnego w sparwie wyboru operacji."

     Szkolenie organizowane jest zgodnie z Planem szkoleń dla Członków organu decyzyjnego i pracowników biura LGD C.K. Podkarpacie, który stanowi załącznik nr 7 do Umowy o ...

 
Czytaj Więcej
Poniedziałek 17 czerwca 2019
 

Posiedzenie Rady LGD

 

 Informujemy, że zgodnie z §9 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie, Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenie  w dniu 21.06.2019 roku o godzinie 13:00 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czudcu, ul. Słoneczna 2, 38-120 Czudec,  w sprawie rozpatrzenia protestów wniesionych w ramach naboru  nr 4/2019 w zakresie Rozwoju przedsiębiorczości przez podejmowanie działalności gospodarczej.

 
Czytaj Więcej
Piątek 14 czerwca 2019
 

Posiedzenie Rady

 

Na podstawie §9 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie, Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenie Rady, które odbędzie się w dniu 30.05.2019 roku (czwartek) o godzinie 17:00 w Ośrodku Kultury w Czudcu, ul. Rynek 8, 38-120 Czudec. Przedmiotem posiedzenia będzie ocena i wybór do dofinansowania operacji objętych wnioskami o przyznanie pomocy, które wpłynęły w ramach przeprowadzonych naborów: 1/2019- 6/2019.

 
Czytaj Więcej
Środa 22 maja 2019
 

Nadzwyczajne Walne Zebranie

 

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie
zapraszamy Członków Stowarzyszenia na Nadzwyczajne Walne Zebranie
w dniu 09.05.2019 roku o godzinie 12:00 w Ośrodku Kultury w Czudcu.

Proponowany porządek Zebrania:
1. Otwarcie Zebrania,
2. Stwierdzenie prawomocności Zebrania,
3. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Sekretarza Zebrania,
4. Przyjęcie porządku Zebrania,
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie z dnia 19.02.2019 r. - podjęcie uchwały,
6. Zmiana składu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie – podjęcie uchwał,
7. Sprawy różne, wolne wnioski,
8. Zamknięcie Zebrania.

  ...

 
Czytaj Więcej
Czwartek 2 maja 2019
 

Spotkanie promocyjne

 

Lokalna Grupa Działania C. K. Podkarpacie informuje mieszkańców obszaru LGD, że w dniu 27.04.2019 roku  o godzinie 16:00  w Zespole Szkół w Czudcu  odbędzie się spotkanie promocyjne  organizowane w ramach projektu pn. „Wydanie publikacji w formie przewodnika turystycznego " Atrakcje region czudeckiego" w oparciu o wykorzystanie lokalnych walorów przyrodniczych I kulturowych LGD” realizowanego prze Towarzyswtwo Przyjaciół Ziemi Czudeckiej.

Podczas spotkania pracownicy biura LGD C.K. Podkarpacie przedstawią informację  w zakresie działalności LGD, wdrażania LSR na lata 2014-2020 oraz omówią możliwość pozyskiwania środków finansowych w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ...

 
Czytaj Więcej
Piątek 19 kwietnia 2019
 

Życzenia Świąteczne

 

Życzenia Wielkanocne

 
Czytaj Więcej
Środa 17 kwietnia 2019
 

Księga wizualizacji i logotypy

 

Beneficjenci pomocy w ramach PROW 2014-2020 zobowiązani są do informowania o dofinansowaniu z EFRROW, zgodnie z przepisami Załącznika III do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) NR 808/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Zasady rozpowszechniania informacji o otrzymanym wsparciu ze środków UE zostały opisane w „Księdze wizualizacji znaku PROW 2014-2020”. Poniżej znajduje się link do strony internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, gdzie znajduje się „Księgi wizualizacji znaku PROW 2014-2020” oraz niezbędne ...

 
Czytaj Więcej
Czwartek 28 marca 2019
 

Formularze wniosków na poddziałanie 19.2

 

W związku z planowanymi naborami wniosków poniżej umieszczony jest link bezpośredni  do strony Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa gdzie opublikowane są wzory formularzy wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność oraz formularzy umów  o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2. "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii  rozwoju loklanego kierowanego przes społeczność objętaego PROW na lata 2014-2020".

 Link bezpośredni do ARiMR gdzie można pobrać aktualne wersje dokumentów.

 

 

 

 
Czytaj Więcej
Piątek 1 marca 2019
 

Konkurs plastyczny

 

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wielopolskiej zaprasza do udziału w konkursie plastycznym pt." Pamiątka loklana LGD - życie i twórczość Tadusza Kantora".

Poniżej zamieszczony jest regulamin konkursu, karta zgłoszeń oraz załącznik nr 2 do regulaminu.

 
Czytaj Więcej
Wtorek 12 lutego 2019
 

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie

 

W imieniu Zarzadu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie
zapraszamy Członków Stowarzyszenia
na Walne Zebranie
które odbędzie się w dniu 19.02.2019 roku o godzinie 18:00
w Ośroku Kultury w Czudcu.

 
Czytaj Więcej
Wtorek 5 lutego 2019
 

Zaproszenie na IV edycję Międzynarodowego Festiwalu Tortów, Ciast i Ciasteczek

 

 30 marca 2019 roku w Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu odbędzie się już IV edycja Międzynarodowego Festiwalu Tortów, Ciast i Ciasteczek. Tematem przewodnim są oczywiście zamki, pałace i dworki z województwa opolskiego, jednak w tym roku dodatkową kategorią są legendy, mity i podania Stobrawskiego Zielonego Szlaku.
Szczegółowe informacje, regulamin, formularz zgłoszeniowy oraz galeria zamków, pałaców, dworków i legend, podań, mitów Stobrawskiego Zielonego Szlaku na IV Międzynarodowy Festiwal Tortów, Ciast i Ciasteczek dostępne będą wkrótce na stronie:

http://stobrawskiszlak.pl/731/miedzynarodowy-festiwal-tortow-ciast-i-ciasteczek.html

 
Czytaj Więcej
Piątek 11 stycznia 2019
 

Fina Konkursu Fotograficznego

 

W dniu 10.12.2018 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czudcu  odbył  sie finał konkursu fotograficznego pod nazwą “ LGD C.K. Podkarpacie w obiektywie – zabytki i przyroda”.
Podczas finału uczestnikom konkursu zostały wręczone nagrody oraz wyróżnienia za zajecie
 I, II I III miejsca.       

Podczas spotkania pracownicy biura Lokalnej  Grupy Działania C.K. Podkarpacie przedstawili  informację w zakresie działalności LGD, wdrażania LSR na lata 2014-2020 oraz omówili  możliwość pozyskiwania środków finansowych w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2014.

 
Czytaj Więcej
Środa 12 grudnia 2018
 

Projekt

 

„Model aktywizacji społeczności lokalnych oraz narzędzia IT poprzez Co-design” - opis projektu.

 

Lider Projektu: Stowarzyszenie Klaster Jakości Życia „Kraina Podkarpacie”

 

Partnerzy Projektu: Uniwersytet Rzeszowski, Nomino, KlasterPro

 

 

Projekt jest odpowiedzią na problem niskiej aktywności społecznej mieszkańców Polski, a w szczególności mieszkańców powiatów peryferyjnych, nieuprzemysłowionych i wiejskich Celem głównym projektu jest aktywizacja społeczna mieszkańców powiatów lubaczowskiego, przemyskiego, ropczycko-sędziszowskiego, strzyżowskiego i rzeszowskiego poprzez wykorzystanie opracowanego modelu aktywizacji społeczności lokalnych oraz narzędzia umożliwiającego społeczny Co-design (współtworzenie produktów, usług i rozwiązań organizacyjnych w sektorach obejmujących jakość życia – zrównoważoną turystykę, zdrowie i eko-technologię). W obecnie realizowanej fazie wdrożeniowej z wyników projektu mogą ...

 
Czytaj Więcej
Czwartek 6 grudnia 2018
 

Konsultacje społeczne

 

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie podjął decyzję o aktualizacji LSR i dostosowania jej zapisów do do potrzeb i problemów beneficjentów.

LGD zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność planuje przeprowadzić nabory, w związku z tym widzimy konieczność przeprowadzenia działań komunikacyjnych ze społecznością lokalną. Zmiana dokumentu polega na wprowadzeniu korekty w Planie komunikacji.

 

Zapraszamy wszystkich mieszkańców obszaru LGD C.K. Podkarpacie do wzięcia czynnego udziału w procesie aktualizacji LSR.

 

Wszelkie proponowane zmiany w dokumencie zamieszczonym poniżej oznaczone są pogrubioną czcionką koloru czerwonego.

 

Uwagi ...

 
Czytaj Więcej
Czwartek 6 grudnia 2018
 

EKOGALA 2018

 

 
Czytaj Więcej
Czwartek 22 listopada 2018
 

Ekogala

 

Ekogala – międzynarodowe targi produktów i żywności wysokiej jakości.

W dniach 7 i 8 grudnia 2018 r. w Jasionce koło Rzeszowa, na terenie obiektu G2A Arena Centrum Wystawienniczo-Kongresowe Województwa Podkarpackiego odbędzie się kolejna edycja Ekogali - międzynarodowych targów produktów i żywności wysokiej jakości. Targi organizowane są przez Samorząd Województwa Podkarpackiego we współpracy z Miastem – Gminą Rzeszów, Związkiem Stowarzyszeń „Podkarpacka Izba Rolnictwa Ekologicznego” oraz Gminą Trzebownisko.

Wydarzenie to stwarza możliwość między innymi spotkania z lokalnymi wytwórcami produktów i żywności ekologicznej, odkrycia dobroczynnego wpływu ziół na organizm człowieka, jak i poznania walorów agroturystycznych regionu. Ekogala to również doskonały czas, w którym lokalni ...

 
Czytaj Więcej
Poniedziałek 8 października 2018
 

Konkurs fotograficzny

 

Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie informuje, że nabór prac  na konkurs fotograficzny
pn. "LGD C.K. Podkarpacie w obiektywie - zabytki i przyroda" 
został przedłużony do 16.11.2018 roku.

 
Czytaj Więcej
Poniedziałek 1 października 2018
 

IV Podkarpacki Festiwal Szarlotki

 

Regulamin Konkursu na

 

Najsmaczniejszą Szarlotkę

 

organizowanego w ramach

 

IV Podkarpackiego Festiwalu Szarlotki

 

w

 

Siedlisku Janczar w Pstrągowej

 

Termin:

30 września 2018 r.

 

Cele konkursu:

1.Popularyzacja walorów smakowych i odżywczych podkarpackich jabłek .

2.Popularyzowanie podkarpackich tradycji cukierniczych.

3.Aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich.

4.Promocja turystyki kulturowej i kulinarnej Podkarpacia.

5.Wykorzystanie potencjału regionu.

 

Zadanie:

Na konkurs należy przyrządzić pyszne ciasto z jabłkami, gotowe przywieźć do Siedliska Janczar w dniu Festiwalu i zaprezentować je w ciekawy sposób oraz poddać ocenie jury. Najlepszy smak zrobi swoje.

 

Kryteria oceny:

1.Naturalne składniki wypieków.

2 ...

 
Czytaj Więcej
Poniedziałek 27 sierpnia 2018
 

Konkurs fotograficzny

 

Uwaga!

 

Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie informuje, że nabór prac

na konkurs fotograficzny

pn. „LGD C.K. Podkarpacie w obiektywie – zabytki i przyroda” został przedłużony

do 30.09.2018 r.

 
Czytaj Więcej
Piątek 10 sierpnia 2018
 

Zapytanie ofertowe - szkolenie dla Rady LGD oraz pracowników biura LGD

 
 
Czytaj Więcej
Poniedziałek 6 sierpnia 2018
 

Zapyanie ofertowe - szkolenie dla pracowników biura

 
 
Czytaj Więcej
Poniedziałek 6 sierpnia 2018
 

Planowane nabory

 

Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie informuje, że w najbliższym czasie planowany jest nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach:

- Promowania obszaru objętego LSR w tym produktów lub usług lokalnych – 50 000 zł (konkurs), Przedsięwzięcie 1.3.1 Budowa, przebudowa lub remont obiektów na cele promocji lokalnych produktów i usług.

- Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, a także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych – 100 000 zł (konkurs), Przedsięwzięcie 3.1.1. Przystosowanie lub/i wyposażenie miejsc ogólnodostępnych służących aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańcu LGD.

- Wzmocnienie kapitału społecznego, w ...

 
Czytaj Więcej
Poniedziałek 18 czerwca 2018
 

Spotkania aktywizujące

 

Lokalna Grupa Działania C. K. Podkarpacie

zaprasza

mieszkańców poszczególnych gmin partnerskich
na spotkania aktywizujące w formie konsultacji
nt. głównych założeń LSR
oraz zasad i oceniania wyboru operacji
na lata 2014 - 2020

 

Terminy spotkań:

Ośrodek Kultury w Czudcu

20.06.2018 r w godzinach od 0800 do 1100

Gminny Ośrodek Kultury w Niebylcu

22.06.2018 r. w godzinach od 0800 do 1100

Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim

25.06.2018 r. w godzinach od 800 do 1100

 

 
Czytaj Więcej
Środa 13 czerwca 2018
 

Konkurs Fotograficzny

 


Stowarzyszenie

Lokalna Grupa Działania

C.K. Podkarpacie zaprasza do udziału

w konkursie fotograficznym pn.


"LGD C.K. Podkarpacie w obiektywie

– zabytki i przyroda"

 

 

Prace prosimy dostarczać w terminie do 

10.08.2018 r.

 


na adres: 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
C.K. Podkarpacie
ul. Rynek 8, 38-120 Czudec

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu fotograficznego pn. "LGD C.K. Podkarpacie w obiektywie – zabytki i przyroda"

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!

  

 
Czytaj Więcej
Piątek 20 kwietnia 2018
 

Nadzwyczajne Walne Zebranie

 

 

 

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Dzaiałania
C.K. Podkarpacie
zaprasza Członków Stowarzyszenia
na Nadzwyczajne Walne Zebranie,
które odbędzie się w dniu 18.04.2018 roku
o godzinie 17:45 w Ośrodu Kultury w Czudcu.


Proponowany porzadek obrad:
1. Otwarcie Zebrania, 
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania oraz Sekretarza Zebrania,
3. Stwierdzenie prawomocności Zebrania, 
4. Przyjecie porządku obrad Zebrania,
5. Przyjęcie protokołu z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia z dnia 22.03.2018 r. – podjęcie stosownej uchwały, 
6. Powołanie Komisji Skrutacyjnej  - podjęcie stosownej uchwały,
7. Uzupełnienie składu Zarządu - podjęcie stosownej uchwały,
8. Zmiany w Statucie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ...

 
Czytaj Więcej
Środa 11 kwietnia 2018
 

Informacja o projekcie dla HR

 

 

Model kształcenia całożyciowego zgodny z potrzebami regionalnego rynku pracy

 

Z dniem pierwszego listopada 2017 r. Firma INNpuls rozpoczęła realizację projektu pt. Model kształcenia całożyciowego zgodny z potrzebami regionalnego rynku pracy, dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Ze strony krajowej partnerami w projekcie są dwa klastry reprezentujące regionalne inteligentne specjalizacje Podkarpacia, tj. Stowarzyszenie Klaster Jakości Życia "Kraina Podkarpacie" oraz Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego "Dolina Lotnicza", natomiast partnerem zagranicznym jest portugalska firma INOVA+, INNOVATION SERVICES, S.A.

 

Celem projektu, który oparty jest na filozofii koncepcji uczenia się przez całe życie (Long Life Learning), jest zwiększenie ...

 
Czytaj Więcej
Środa 4 kwietnia 2018
 

Życzenia Świąteczne

 
 
Czytaj Więcej
Czwartek 29 marca 2018
 

Konsultacje społeczne

 

 

W wyniku ogłaszanych przez LGD konkursów Zarząd Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania C.K. Podkarpacie podjął decyzję o aktualizacji LSR i dostosowania jej zapisów do potrzeb i problemów beneficjentów. 
W związku z powyższym zapraszamy mieszkańców naszego obszaru do wzięcia czynnego udziału w procesie
aktualizacji LSR.

 

Wszelkie proponowane zmiany w dokumencie zamieszczonym poniżej oznaczone są pogrubioną czcionką  koloru czerwonego. Pierwotne zapisy, które zostaną usunięte nadal pozostały w dokumencie, ale są przekreślone.

 

Uwagi i propozycje zmian prosimy zgłaszać osobiście  do biura LGD C. K. Podkarpacie lub mailowo: ckpodkarpcie@czudec.pl  na Formularzu proponowanych zmian, który zamieszczony jest poniżej.
Zgłoszenia ...

 
Czytaj Więcej
Piątek 23 marca 2018
 

Walne Zebranie

 

Zarząd Lokalnej Grupy Działania C.K. Podkarpacie
Zaprasza Członków Stowarzyszenia
na
Walne Zebranie Członków,
które odbędzie się w dniu 22.03.2018 r. 
o godzinie 17.30
w Ośrodku Kultury w Czudcu.

 

Porządek obrad:
1. Otwarcie Zebrania,
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania oraz Sekretarza Zebrania,
3. Stwierdzenie prawomocności Zebrania,
4. Przyjecie porządku obrad Zebrania,
5. Przyjęcie protokołu z Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia z dnia 26.09.2017 r. – podjęcie stosownej uchwały,
6. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2017 – podjęcie stosownej uchwały,
7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu okres 4 – letniej kadencji 2014 – 2018 – podjęcie stosownej ...

 
Czytaj Więcej
Czwartek 15 marca 2018
 

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia dla pracowników biura LGD

 
 
Czytaj Więcej
Czwartek 11 stycznia 2018
 

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia dla Organu decyzyjnego - Rady LGD

 
 
Czytaj Więcej
Czwartek 11 stycznia 2018
 

Życzenia Świąteczne

 
 
Czytaj Więcej
Piątek 22 grudnia 2017
 

Konferencje podsumowujące

 

Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie zaprasza  mieszkańców gmin członkowskich na konferencje podsumowujące  na temat głównych efektów LSR, które odbędą się:

 • 12.12.2017 roku  o godzine 17:00 w Sali Widowiskowej w Urzędzie Gminy w Czudcu
 • 13.12.2017 roku o godzinie 17:00  w Budynku  OSP w Konieczkowej
 • 14.12.2017 roku o godzinie 17:00  w Budynku Kulturalno-Oświatowym 
  w Wielopolu Skrzyńskim 
 
Czytaj Więcej
Piątek 1 grudnia 2017
 

Międzynarodowe Targi Produktów i Żywności Wysokiej Jakości EKOGALA

 

Międzynarodowe Targi Produktów i Żywności Wysokiej Jakości EKOGALA

 
Czytaj Więcej
Piątek 24 listopada 2017
 

Posiedzenie Rady LGD

 

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie zaprasza członków Rady na posiedzenie, które odbędzie się w dniu 09.11.2017 r. (czwartek) o godzienie 16.00 w Ośrodku Kultury w Czudcu, ul. Rynek 14, 38–120 Czudec.                        

Przedmiotem posiedzenia będzie ocena i wybór do dofinansowania operacji objętych wnioskami o przyznanie pomocy, które wpłynęły w ramach przeprowadzonych naborów 1/2017-15/2017.

 W załączeniu proponowany porządek posiedzenia Rady

 
Czytaj Więcej
Wtorek 31 października 2017
 

Chcesz założyć firmę społeczną? Zdobądź do 245 000,00 zł na utworzenie lub rozwój przedsiębiorstwa społecznego.

 

Chcesz założyć firmę społeczną? Zdobądź do 245 000,00 zł na utworzenie lub rozwój przedsiębiorstwa społecznego.

 

Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ROWES) prowadzony przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do udziału w projekcie „ROWES – szansą rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II”, który obejmuje powiaty: strzyżowski, ropczycko-sędziszowski, dębicki, mielecki, tarnobrzeski oraz miasto Tarnobrzeg. Okres realizacji projektu: 01.01.2017 r. - 31.12.2019 r.Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII „Integracja społeczna”, Działanie 8.5 „Wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej w ...

 
Czytaj Więcej
Czwartek 5 października 2017
 

III PODKARPACKI FESTIWAL SZRLOTKI

 

Regulamin Konkursu na Konkursową Szarlotkę

organizowanego w ramach III Podkarpackiego Festiwalu Szarlotki

 

Termin:          1 października 2017 r.
                        Początek imprezy o godz. 13.00

Cele konkursu:

 1. Popularyzacja walorów smakowych i odżywczych podkarpackich jabłek .
 2. Popularyzowanie podkarpackich tradycji cukierniczych.
 3. Aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich.

Zadanie:

Na konkurs należy przyrządzić pyszne ciasto z jabłkami, gotowe przywieźć do Siedliska Janczar w dniu Festiwalu i zaprezentować je w ciekawy sposób oraz poddać ocenie jury. Najlepszy smak zrobi swoje.

Kryteria oceny:

 1. Naturalne składniki wypieków.
 2. Walory smakowe i zapachowe.
 3. Estetyczne zaprezentowanie ciasta.
 4. Oryginalna nazwa ciasta.
 5. Umieszczenie krótkiego (max. 4 zdania), zabawnego tekstu, który ją reklamuje.

  ...

 
Czytaj Więcej
Środa 6 września 2017
 

Archiwum poprzedniej witryny internetowej LGD C.K. Podkarpacie

 

Pod adresem http://archiwum.ckpodkarpacie.eu została umieszczona poprzednia witryna internetowa LGD C.K. Podkarpacie w celu zapewnienia dostępu do archiwalnych danych i informacji na niej zamieszczonych.

Nowa witryna internetowa niebawem będzie w całości dostępna również pod poprzednim adresem strony http://ckpodkarpacie.pl, obecnie działa tymczasowe przekierowanie na adres http://ckpodkarpacie.eu.

 
Czytaj Więcej
Poniedziałek 26 czerwca 2017
 

Szkolenie pn. „Ochrona i bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych”

 

W dniu 20 czerwca 2017 roku o godzinie 16:00 w Sali Widowiskowej Urzędu Gminy w Czudcu odbędzie się szkolenie dla Członków Zarządu LGD, Członków Rady LGD, Członków Komisji Rewizyjnej LGD oraz Pracowników Biura LGD  pn. „Ochrona i bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowy”.

 
Czytaj Więcej
Środa 14 czerwca 2017
 

Spotkania aktywizujące w formie konsultacji nt. głównych założeń LSR oraz jej efektów

 

Lokalna Grupa Działania C. K. Podkarpacie zaprasza mieszkańców poszczególnych gmin partnerskich na spotkania aktywizujące w formie konsultacji nt. głównych założeń LSR oraz jej efektów.

Terminy spotkań:

 • Urząd Gminy w Wielopolu Skrzyńskim - 24.04.2017 r w godzinach od 11:00-15:00
 • Ośrodek Kultury w Czudcu - 26.04.2017 r. w godzinach od 10:00-14:00
 • Gminny Ośrodek Kultury w Niebylcu - 28.04.2017 r. w godzinach od 8:00-12:00
 
Czytaj Więcej
Sobota 22 kwietnia 2017
 

Portal ogłoszeń ARiMR dla Wnioskodawców/Beneficjentów. Wybór oferty w trybie konkurencyjnym.

 

Portal Ogłoszeń ARiMR dla Wnioskodawców/Beneficjentów. Wybór oferty na wykonanie inwestycji, tj. wykonanie robót budowlanych oraz dostawę towaru lub usługi w ramach PROW 2014-2020 tylko w trybie konkurencyjnym.

W celu zapewnienia Wnioskodawcom/Beneficjentom PROW 2014-2020 możliwości wywiązania się z obowiązku wyboru oferty w trybie konkurencyjnym, ARiMR udostępni specjalny portal, na którym Wnioskodawcy/Beneficjenci działań/poddziałań/typów operacji oraz pomocy technicznej, realizowanych w ramach PROW 2014-2020, będą zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe na wykonanie robót budowlanych, usługi lub dostawę maszyn czy urządzeń niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju działalności.

Portal będzie dostępny od 18 marca 2017 r. pod adresem https://www.portalogloszen.arimr ...

 
Czytaj Więcej
Wtorek 21 marca 2017
 

Konferencje podsumowujące

 

Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie zaprasza mieszkańców gmin członkowskich na konferencje podsumowujące na temat głównych efektów LSR, które odbędą się:

 • 20.12.2016 roku o godzinie 17.30 w GOKiW w Wielopolu Skrzyńskim,
 • 21.12.2016 roku o godzinie 18:00 w GOK w Niebylcu,
 • 29.12.2016 roku o godzinie 18.00 w Sali Widowiskowej w Urzędzie Gminy w Czudcu.
 
Czytaj Więcej
Wtorek 6 grudnia 2016