ul. Rynek 8, 38-120 Czudec
ckpodkarpacie@czudec.pl
tel. + 48 (17) 276 47 96

 

Spotkanie integracyjne

Aktualności Spotkania z mieszkańcami
 

Lokalna Grupa Działania C. K. Podkarpacie informuje mieszkańców obszaru LGD, że w dniu 16.08.2020 roku  o godzinie 12:00  w budynku GOK Niebylec odbędzie się spotkanie integracyjne  organizowane w ramach projektu pn. „Promocja lokalnych tradycji  poprzez wydanie publikacji oraz organizację spotkania integracyjnego”realizowanego prze Gminę Niebylec. 

Podczas spotkania pracownicy biura LGD C.K. Podkarpacie przedstawią  informację w zakresie działalności LGD, wdrażania LSR na lata 2014-2020 oraz omjówią możliwość pozyskiwania środków finansowych w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2014.

Piątek 7 sierpnia 2020