ul. Rynek 8, 38-120 Czudec
ckpodkarpacie@czudec.pl
tel. + 48 (17) 276 47 96

 

Spotkania z mieszkańcami

Nabory wniosków - Zapraszamy na konsultacje

 

Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie informuje, że w  terminie od 09.03.2020 r. do 06.04.2020 r. planuje przeprowadzić nabory wniosków w zakresach:

1. Rozwoju przedsiębiorczość przez podejmowanie działalność gospodarczej (konkurs),
Przedsięwzięcie 2.1.2. Pobudzenie przedsiębiorczości mieszkańców poprzez wsparcie operacji związanych z utworzeniem lub/i utrzymaniem co najmniej 1 miejsca pracy w sferze usług”,
2.  Rozwoju przedsiębiorczości przez rozwijanie działalności gospodarczej (konkurs), Przedsięwzięcie 2.1.1. Rozwój działalności gospodarczej bazującej na lokalnych zasobach w ramach projektów generujących co najmniej 1 etat,
3. Rozwoju przedsiębiorczości przez rozwijanie działalności gospodarczej (konkurs). Przedsięwzięcie 2.1.2. Pobudzenie ...

 
Czytaj Więcej
Poniedziałek 17 lutego 2020
 

Konferencje podsumowujące

 

Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpcie 
zaprasza mieszkańców poszczególnych gmin
na konferencje podsumowujace
działania LGD w latach 2014-2020

 

Termina spotkania:

- Ośrodek Kultury w Niebylcu 
04.12.2019 r. godz. 18:00

- Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim
05.12.2019 r. godz. 17:30

- Gminna Biblioteka Publiczna w Czudcu
12.12.2019 r. godz. 17:30

 
Czytaj Więcej
Poniedziałek 2 grudnia 2019
 

Nabory wniosków - zapraszamy na konsultacje

 

Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie informuje, że w  terminie od 04.12.2019 r. do 20.12.2019 r. planuje przeprowadzić nabory wniosków w zakresach:

 

1. Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych (konkurs).
Zakres ten realizuje Cel ogólny I Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LGD C.K. Podkarpacie w oparciu o  efektywne wykorzystanie lokalnych walorów przyrodniczych i kulturowych, Cel szczegółowy 1.3. Rozwój i promocja produktów lokalnych, atrakcji i usług turystycznych, Przedsięwzięcie 1.3.1. Budowa, przebudowa lub remont obiektów na cele promocji lokalnych produktów i usług.

  

2. Wzmocnienie kapitału społecznego, w ...

 
Czytaj Więcej
Piątek 15 listopada 2019
 

Nabory wniosków - zapraszamy na konsultacje

 

Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie informuje, że w w terminie od 28.06.2019 r. do 30.04.2019 r. planuje przeprowadzić nabory wniosków w zakresach:

1.Zachowanie dziedzictwa lokalnego (konkurs)
Cel ogólny I „Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LGD C.K. Podkarpacie w oparciu o efektywne wykorzystanie lokalnych walorów przyrodniczych i kulturowych”, Cel szczegółowy 1.2. Zachowanie i odtworzenie dziedzictwa kulturowego i historycznego LGD, Przedsięwzięcie 1.2.1 Rewitalizacja budynków zabytkowych użytkowanych na cele publiczne, obiektów małej architektury, konserwacja pomników historycznych i miejsc pamięci, budynków sakralnych
i cmentarzy - 200 000,00.

2. Rozwój rynków zbytu (konkurs)
Cel ogólny II ...

 
Czytaj Więcej
Czwartek 11 lipca 2019
 

Nabory wniosków - zapraszamy na konsultacje

 

Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie informuje, że w w terminie od 11.04.2019 r. do 30.04.2019 r. planuje przeprowadzić nabory wniosków w zakresach:

1. Rozwoju przedsiębiorczości przez rozwijanie działalności gospodarczej (konkurs), Przedsięwzięcie 2.1.1. ”Rozwój działalności gospodarczej bazującej na lokalnych zasobach w ramach projektów generujących co najmniej 1 etat”,

2. Rozwoju przedsiębiorczości przez rozwijanie działalności gospodarczej (konkurs), Przedsięwzięcie 2.1.2. „ Pobudzenie przedsiębiorczości mieszkańców poprzez wsparcie operacji związanych z utworzeniem lub/i utrzymaniem co najmniej 1 miejsca pracy w sferze usług”,

3. Rozwoju przedsiębiorczości przez rozwijanie działalności gospodarczej (konkurs), Przedsięwzięcie 2.2.1. "Pobudzenie ...

 
Czytaj Więcej
Piątek 22 marca 2019
 

Spotkania aktywizujce

 

Lokalna Grupa Działania C. K. Podkarpacie

zaprasza

mieszkańców poszczególnych gmin partnerskich
na spotkania aktywizujące w formie konsultacji 
nt. głównych założeń LSR oraz zasad oceniania i wyboru operacji na lata 2014 - 2020

 

       Terminy spotkań:

Gmminy Ośrodek Kultury  i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim

19.03.2019 r. w godzinach od 800 do 1100

Ośrodek Kultury w Czudcu

20.03.2019 r w godzinach od 0800 do 1100

Gminny Ośrodek Kultury w Niebylcu

22.03.2019 r. w godzinach od 0800 do 1100

 

 
Czytaj Więcej
Czwartek 14 marca 2019
 

Konferencje podsumowujące

 

Loklana Grupa Działania C.K. Podkarpacie

zaprasza mieszkańców poszczególnych gmin

na konferencje podsumowujące

na temat głównych efektów LSR

 

 Termin spotkania :

 Gminny Ośrodek  Kultury w Czudcu

10.12.2018 r .  - godz.  18.00

Ośrodek Kultury w Niebylcu 

11.12.2018 r.  -  godz. 18.00

Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim

12.12.2018 r.  - godz. 18.00 

                                   

 

                                                                    

 

 

> 

 

 

 

                                                                   

 

 
Czytaj Więcej
Środa 5 grudnia 2018
 

Planowane nabory

 

Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie informuje, że w najbliższym czasie planowany jest nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach:

- Promowania obszaru objętego LSR w tym produktów lub usług lokalnych – 50 000 zł (konkurs), Przedsięwzięcie 1.3.1 Budowa, przebudowa lub remont obiektów na cele promocji lokalnych produktów i usług.

- Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, a także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych – 100 000 zł (konkurs), Przedsięwzięcie 3.1.1. Przystosowanie lub/i wyposażenie miejsc ogólnodostępnych służących aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańcu LGD.

- Wzmocnienie kapitału społecznego, w ...

 
Czytaj Więcej
Poniedziałek 18 czerwca 2018
 

Spotkania aktywizujące

 

Lokalna Grupa Działania C. K. Podkarpacie

zaprasza

mieszkańców poszczególnych gmin partnerskich
na spotkania aktywizujące w formie konsultacji
nt. głównych założeń LSR
oraz zasad i oceniania wyboru operacji
na lata 2014 - 2020

 

Terminy spotkań:

Ośrodek Kultury w Czudcu

20.06.2018 r w godzinach od 0800 do 1100

Gminny Ośrodek Kultury w Niebylcu

22.06.2018 r. w godzinach od 0800 do 1100

Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim

25.06.2018 r. w godzinach od 800 do 1100

 

 
Czytaj Więcej
Środa 13 czerwca 2018
 

Konferencje podsumowujące

 

Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie zaprasza  mieszkańców gmin członkowskich na konferencje podsumowujące  na temat głównych efektów LSR, które odbędą się:

 • 12.12.2017 roku  o godzine 17:00 w Sali Widowiskowej w Urzędzie Gminy w Czudcu
 • 13.12.2017 roku o godzinie 17:00  w Budynku  OSP w Konieczkowej
 • 14.12.2017 roku o godzinie 17:00  w Budynku Kulturalno-Oświatowym 
  w Wielopolu Skrzyńskim 
 
Czytaj Więcej
Piątek 1 grudnia 2017
 

Spotkania aktywizujące w formie konsultacji nt. głównych założeń LSR oraz jej efektów

 

Lokalna Grupa Działania C. K. Podkarpacie zaprasza mieszkańców poszczególnych gmin partnerskich na spotkania aktywizujące w formie konsultacji nt. głównych założeń LSR oraz jej efektów.

Terminy spotkań:

 • Urząd Gminy w Wielopolu Skrzyńskim - 24.04.2017 r w godzinach od 11:00-15:00
 • Ośrodek Kultury w Czudcu - 26.04.2017 r. w godzinach od 10:00-14:00
 • Gminny Ośrodek Kultury w Niebylcu - 28.04.2017 r. w godzinach od 8:00-12:00
 
Czytaj Więcej
Sobota 22 kwietnia 2017
 

Konferencje podsumowujące

 

Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie zaprasza mieszkańców gmin członkowskich na konferencje podsumowujące na temat głównych efektów LSR, które odbędą się:

 • 20.12.2016 roku o godzinie 17.30 w GOKiW w Wielopolu Skrzyńskim,
 • 21.12.2016 roku o godzinie 18:00 w GOK w Niebylcu,
 • 29.12.2016 roku o godzinie 18.00 w Sali Widowiskowej w Urzędzie Gminy w Czudcu.
 
Czytaj Więcej
Wtorek 6 grudnia 2016
 

Spotkanie aktywizujące w miejscowości Konieczkowa

 

Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie zaprasza mieszkańców Gminy Niebylec na spotkanie aktywizujące nt. głównych założeń LSR oraz zasad oceniania i wyboru operacji na lata 2014-2020.

Termin spotkania: 30.06.2016 r. godz. 15.00.
Miejsce spotkania: Budynek OSP w Konieczkowej.

 
Czytaj Więcej
Czwartek 23 czerwca 2016
 

Spotkanie aktywizujące w miejscowości Wielopole Skrzyńskie

 

Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie zaprasza mieszkańców Gminy Wielopole Skrzyńskie na spotkanie aktywizujące nt. głównych założeń LSR oraz zasad oceniania i wyboru operacji na lata 2014-2020.

Termin spotkania: 30.06.2016 r. godz. 15:00
Miejsce spotkania: Urząd Gminy (sala ślubów).

 
Czytaj Więcej
Czwartek 23 czerwca 2016
 

Spotkanie aktywizujące w miejscowości Czudec

 

Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie zaprasza mieszkańców Gminy Czudec na spotkanie aktywizujące nt. głównych założeń LSR oraz zasad oceniania i wyboru operacji na lata 2014-2020.

Termin spotkania: 26.06.2016 r.
Godz. 15:00
Miejsce spotkania: Budynek LKS Czarni Czudec

 
Czytaj Więcej
Środa 22 czerwca 2016