ul. Rynek 8, 38-120 Czudec
ckpodkarpacie@czudec.pl
tel. + 48 (17) 276 47 96

 

Spotkania aktywizujce

Ogłoszenia Spotkania z mieszkańcami
 

Lokalna Grupa Działania C. K. Podkarpacie

zaprasza

mieszkańców poszczególnych gmin partnerskich
na spotkania aktywizujące w formie konsultacji 
nt. głównych założeń LSR oraz zasad oceniania i wyboru operacji na lata 2014 - 2020

 

       Terminy spotkań:

Gmminy Ośrodek Kultury  i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim

19.03.2019 r. w godzinach od 800 do 1100

Ośrodek Kultury w Czudcu

20.03.2019 r w godzinach od 0800 do 1100

Gminny Ośrodek Kultury w Niebylcu

22.03.2019 r. w godzinach od 0800 do 1100

 

Czwartek 14 marca 2019