ul. Rynek 8, 38-120 Czudec
ckpodkarpacie@czudec.pl
tel. + 48 (17) 276 47 96

 

Ogłoszenia

Posiedzenie Rady

 

Na podstawie §9 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie, Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenie, które odbędzie się w dniu 22.05.2024 roku o godzinie 14:00 w biurze LGD ul. Rynek 8, 38-120 Czudec.

Posiedzenie Rady odbędzie się w sprawie  opiniowania zmiany umowy
o przyznaniu pomocy na  realizacje  operacji  wybranej do dofinansowania
w ramach naboru nr 1/2024 w zakresie Rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej w ramach  podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów ...

 
Czytaj Więcej
Wtorek 14 maja 2024
 

Posiedzenie Rady LGD

 

Na podstawie §9 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie, Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenie, które odbędzie się w dniu 01.02.2024 roku o godzine 16:00 w biurze LGD ul. Rynek 8, 38-120 Czudec.

Posiedzenie Rady odbędzie się w sprawie  opiniowania zmiany umowy  operacji  wybranej do dofinansowania w ramach naboru nr 3/2023 o udzielenie wsparcia finansowego dla podmiotów rozwijających działalność gospodarczą, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia, powitanie członków Rady.
2. Sprawdzenie prawomocności posiedzenia ...

 
Czytaj Więcej
Piątek 26 stycznia 2024
 

Walne Zebranie Członków

 

Zarząd Lokalnej Grupy Działania C.K. Podkarpacie

zaprasza Członków LGD na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się 26.01.2024 roku o godzinie 17:00 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czudcu,  ul. Słoneczna 2.

Porządek Zebrania:

1. Otwarcie Zebrania,

2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Sekretarza Zebrania,

3. Stwierdzenie prawomocności Zebrania,

4. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad,

5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego  Walnego Zebrania Członków  Lokalnej Grupy Działania C. K. Podkarpacie  podjęcie uchwały,

6. Przedstawienie Sprawozdania finansowego za rok 2023 – podjęcie uchwały,

7. Przedstawienie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej Lokalnej Grupy Działania C. K Podkarpacie za 2023 rok -podjęcie uchwały,

8 ...

 
Czytaj Więcej
Piątek 19 stycznia 2024
 

Warsztat refleksyjny

 

Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie  zaprasza członków Zarządu, członków Rady, członków Komisji Rewizyjnej, członków  Stowarzyszenia oraz  mieszkańców obszaru objętego LSR na warsztat refleksyjny, który odbędzie się w dniu 25.01.2024 r. o godz. 15:00 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czudcu.

Podczas warsztatu podjęta zostanie dyskusja w oparciu o poniższe pytania:
a/ Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?
b/ W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych wpływa na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie?
c/ W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?
d/ W jakim stopniu wybierane projekty ...

 
Czytaj Więcej
Czwartek 18 stycznia 2024
 

Spotkanie aktywizujące

 

Lokalna Grupa Działania C. K. Podkarpacie

zaprasza

mieszkańców obszaru LGD na spotkanie aktywizujące
na temat przygotowania dokumentacji aplikacyjnej i rozliczeniowej projektu.

Spotkanie odbędzie się w dniu 30.03.2023 roku o godzinie 17:00
w Bibliotece Publicznej w Czudcu,
ul. Słoneczna 2,
38-120 Czudec.

 

 
Czytaj Więcej
Poniedziałek 20 marca 2023
 

Warsztat refleksyjny

 

Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie  zaprasza członków Zarządu, członków Rady, członków Komisji Rewizyjnej, członków  Stowarzyszenia oraz  mieszkańców obszaru objętego LSR na warsztat refleksyjny, który odbędzie się w dniu 23.01.2023 r. o godz. 15:00 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czudcu.

Podczas warsztatu podjęta zostanie dyskusja w oparciu o poniższe pytania:
a/ Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?
b/ W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych wpływa na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie?
c/ W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?
d/ W jakim stopniu wybierane projekty ...

 
Czytaj Więcej
Poniedziałek 9 stycznia 2023
 

Posiedzenie Rady

 

Na podstawie §9 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie, Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenie, które odbędzie się w dniu 11.02.2022  roku (piątek)  w Biurze Lokalnej Grupy Działania C.K. Podkarpacie, ul. Rynek 8, 38-120 Czudec. Przedmiotem posiedzenia będzie ocena i wybór do dofinansowania operacji objętych wnioskami o przyznanie pomocy, które wpłynęły w ramach przeprowadzonych naborów: 1/2022, 2/2022, 3/2022.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia, powitanie członków Rady,
2. Sprawdzenie prawomocności posiedzenia,
3. Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia,
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
5. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naborów ...

 
Czytaj Więcej
Czwartek 3 lutego 2022
 

POSIEDZENIE RADY

 

Na podstawie §9 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie, Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenie, które odbędzie się w dniu 04.02.2022  roku (piątek) o godzinie 12:00 w Biurze Lokalnej Grupy Działania C.K. Podkarpacie, ul. Rynek 8, 38-120 Czudec. Przedmiotem posiedzenia będzie ocena i wybór do dofinansowania operacji objętych wnioskami o przyznanie pomocy, które wpłynęły w ramach przeprowadzonych naborów: 1/2022, 2/2022, 3/2022.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia, powitanie członków Rady,
2. Sprawdzenie prawomocności posiedzenia,
3. Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia,
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
5. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych ...

 
Czytaj Więcej
Czwartek 27 stycznia 2022
 

Warsztat refleksyjny

 

Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie  zaprasza członków Zarządu, członków Rady, członków Komisji Rewizyjnej, członków  Stowarzyszenia oraz  mieszkańców obszaru objętego LSR na warsztat refleksyjny, który odbędzie się w dniu 28.01.2022 r. o godz. 15:00 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czudcu.

Podczas warsztatu podjęta zostanie dyskusja w oparciu o poniższe pytania:
a/ Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?
b/ W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych wpływa na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie?
c/ W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?
d/ W jakim stopniu wybierane projekty ...

 
Czytaj Więcej
Piątek 21 stycznia 2022
 

Posiedzenie Rady LGD

 

Na podstawie §9 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie, Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenie, które odbędzie się w dniu 29.07.2021 roku o godzinie 14:00 w biurze LGD ul. Rynek 8, 38-120 Czudec.

Posiedzenie Rady odbędzie się w sprawie  opiniowania zmiany umowy  operacji  wybranej do dofinansowania w ramach naboru nr 4/2019 o udzielenie wsparcia finansowego dla podmiotu podejmującego działalność gospodarczą w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

 Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia, powitanie członków Rady.
2. Sprawdzenie prawomocności posiedzenia.
3 ...

 
Czytaj Więcej
Czwartek 22 lipca 2021
 

Posiedzenie Rady LGD

 

Na podstawie §9 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie, Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenie, które odbędzie się w dniu 19.07.2021 roku o godzinie 14:00 w biurze LGD ul. Rynek 8, 38-120 Czudec.

Posiedzenie Rady odbędzie się w sprawie  opiniowania zmiany umów  operacji  wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 1/2019, 1/2020 oraz 2/2020 o udzielenie wsparcia finansowego dla podmiotów rozwijających działalność gospodarczą oraz podejmujących działalność gospodarczą w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie ...

 
Czytaj Więcej
Piątek 9 lipca 2021
 

Posiedzenie Rady LGD

 

Na podstawie §9 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie, Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenie, które odbędzie się w dniu 22.06.2021  roku (wtorek) o godzinie 12:00 w Biurze Lokalnej Grupy Działania C.K. Podkarpacie, ul. Rynek 8, 38-120 Czudec. Przedmiotem posiedzenia będzie ocena i wybór do dofinansowania operacji objętych wnioskami o przyznanie pomocy, które wpłynęły w ramach przeprowadzonych naborów: 1/2021, 2/2021, 3/2021, 4/2021, 5/2021, 6/2021.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia, powitanie członków Rady,
2. Sprawdzenie prawomocności posiedzenia,
3. Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia,
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
5 ...

 
Czytaj Więcej
Wtorek 15 czerwca 2021
 

Posiedzenie Rady LGD

 

Na podstawie §9 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie, Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenie, które odbędzie się w dniu 26.03.2021 roku o godzine 10:00 w biurze LGD ul. Rynek 8, 38-120 Czudec.

Posiedzenie Rady odbędzie się w sprawie  opiniowania zmiany umowy  operacji  wybranej do dofinansowania w ramach naboru nr 2/2020 o udzielenie wsparcia finansowego dla podmiotów rozwijających działalność gospodarczą, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia, powitanie członków Rady.
2. Sprawdzenie prawomocności posiedzenia ...

 
Czytaj Więcej
Piątek 19 marca 2021
 

Posiedzenie Rady LGD

 

Na podstawie §9 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie, Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenie, które odbędzie się w dniu 10.03.2021 roku o godzine 11:00 w biurze LGD ul. Rynek 8, 38-120 Czudec.

Posiedzenie Rady odbędzie się w sprawie  opiniowania zmiany umowy  operacji  wybranej do dofinansowania w ramach naboru nr 2/2020 o udzielenie wsparcia finansowego dla podmiotów rozwijających działalność gospodarczą, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia, powitanie członków Rady.
2. Sprawdzenie prawomocności posiedzenia ...

 
Czytaj Więcej
Środa 3 marca 2021
 

Szkolenie dla pracowników biura LGD

 

W dniu 26.06.2020  roku odbędzie się szkolenie dla pracowników biura . Temat szkolenia "Zasady ewaluacji i monitoringu LSR"".

Szkolenie organiowane jest zgodnie z Planem szkoleń dla Członków organu decyzyjnego i pracowniów biura LGD C.K. Podkarpacie, który stanowi załącznik nr 7 do Umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii rozwoju lokalnego kierownego przez społęcznosć nr 00020-6933-UM0910007/15 zawartej w dniu 23.05.2016 roku.

 
Czytaj Więcej
Czwartek 18 czerwca 2020
 

Posiedzenie Rady LGD

 

Informujemy, że zgodnie z §9 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie, Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenie  w dniu 21.06.2019 roku o godzinie 13:00
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czudcu, ul. Słoneczna 2, 38-120 Czudec,  w sprawie rozpatrzenia protestów wniesionych w ramach naboru  nr 4/2019 w zakresie Rozwoju przedsiębiorczości przez podejmowanie działalności gospodarczej.

Proponowany porządek obrad przewiduje:

 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności posiedzenia (quorum)
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przedstawienie informacji o wniesionym proteście.
 4. Podpisanie deklaracji poufności i bezstronności oraz wypełnienie rejestru interesów przez członków Rady.
 5. Rozpatrzenie wniesionego protestu – weryfikacja wyników dokonanej oceny operacji w zakresie kryteriów ...
 
Czytaj Więcej
Środa 17 czerwca 2020
 

Zapytanie ofertowe 2/2020

 

Czudec, dnia 18.05.2020 r. 

Dane Zamawiającego:

Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie
Rynek 8, 38-120 Czudec
NIP  819-15-98-394
REGON 180112825 

Zapytanie ofertowe nr 2/2020

          Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie zaprasza do złożenia oferty na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla 2 pracowników biura.

Temat szkolenia:
Zasady ewaluacji i monitoringu

 

Termin, miejsce szkolenia

1. Miejsce szkolenia – biuro LGD.
2. Przewidywany termin szkolenia – czerwiec 2020 roku.
3. Czas trwania szkolenia -  1 dni   (8  godzin gdzie jedna godzina szkoleniowa oznacza 45 minut).

 Wymagania w stosunku do oferenta

Oferenci ...

 
Czytaj Więcej
Poniedziałek 18 maja 2020
 

Posiedzenie Rady

 

Na podstawie §9 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie, Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenie, które odbędzie się w dniu 23.05.2020  roku (sobota) o godzinie 10:00  w Ranczo Stodoła w Pstrągowej, 38-121 Pstrągowa 490. Przedmiotem posiedzenia będzie ocena i wybór do dofinansowania operacji objętych wnioskami o przyznanie pomocy, które wpłynęły w ramach przeprowadzonych naborów: 1/2020, 2/2020, 3/2020, 4/2020, 5/2020, 6/2020..

 
Czytaj Więcej
Piątek 15 maja 2020
 

Komunikat dotyczący przywilejów przysługujących Beneficjentom PROW 2014-2020

 

W związku wejściem w życie przepisów zmieniających ustawę z dnia 20 lutego 2015r.
o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217 i 300) wprowadzonych ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695) i przedstawieniu prawnych rozwiązań systemowych w odniesieniu do wszystkich instrumentów wsparcia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, z uwagi na specyfikę poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji ...

 
Czytaj Więcej
Piątek 8 maja 2020
 

Walne Zebranie Członków

 

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie odbedzie się w dniu 28.03.2020 roku o godzinie 18:00 w trybie określonym w zaproszeniu.

Proponowany porządek Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania C.K.      Podkarpacie                                                                                                                                                                                                                             ...

 
Czytaj Więcej
Czwartek 19 marca 2020
 

Szkolenie dla pracowników biura

 

W dniu12.02.2020  roku odbędzie się szkolenie dla pracowników biura . Temat szkolenia: Zasady wypełniania dokumentacji aplikacyjnej i rozliczeniowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie opercaji w ramach strategii rozwoju loklanego kierowanego przez społeczność"".

Szkolenie organiowane jest zgodnie z Planem szkoleń dla Członków organu decyzyjnego i pracowniów biura LGD C.K. Podkarpacie, który stanowi załącznik nr 7 do Umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii rozwoju lokalnego kierownego przez społęcznosć nr 00020-6933-UM0910007/15 zawartej w dniu 23.05.2016 roku.

 
Czytaj Więcej
Poniedziałek 10 lutego 2020
 

Warsztat Refleksyjny

 

 Warsztat Refleksyjny - 18.02.2020 r.

W związku ze zobowiązaniem LGD do przeprowadzania każdego roku ewaluacji wewnętrznej z realizacji Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (Wytyczne Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z dnia 18 sierpnia 2017 r.) Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie  zaprasza na warsztat refleksyjny, którego celem jest bieżąca analiza procesu wdrażania, jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR naszej Lokalnej Grupy Działania.

Warsztat przeprowadzony zostanie w dniu 18.02.2020  r. (wtorek) w godz. 15:00 Gminnej Bibliotece Publicznej w ...

 
Czytaj Więcej
Poniedziałek 10 lutego 2020
 

Nadzwyczajne Walne Zebranie

 

W imieniu Zarzadu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie 
zapraszamy Członków Stowarzyszenia 
na Nadzwyczajne Walne Zebranie
które odbędzie się w dniu 12.12.2019  roku o godzinie 17:30
w Bibliotece Publicznej w Czudcu
ul. Słoneczna 2, 38-120 Czudec

Proponowany porządek Zebrania:   
1. Otwarcie Zebrania,
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Sekretarza Zebrania,        
3. Stwierdzenie prawomocności Zebrania,   
4.Przyjęcie protokołu z poprzedniego Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie z dnia 09.05.2019 r. - podjęcie uchwały,        
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej – podjęcie uchwały,           
6. Zgłoszenie kandydatów na Członków Rady,       ...

 
Czytaj Więcej
Czwartek 5 grudnia 2019
 

Posiedzenie Rady

 

Na podstawie §9 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie, Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenie Rady, które odbędzie się w dniu 30.05.2019 roku (czwartek) o godzinie 17:00 w Ośrodku Kultury w Czudcu, ul. Rynek 8, 38-120 Czudec. Przedmiotem posiedzenia będzie ocena i wybór do dofinansowania operacji objętych wnioskami o przyznanie pomocy, które wpłynęły w ramach przeprowadzonych naborów: 1/2019- 6/2019.

 
Czytaj Więcej
Środa 22 maja 2019
 

Nadzwyczajne Walne Zebranie

 

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie
zapraszamy Członków Stowarzyszenia na Nadzwyczajne Walne Zebranie
w dniu 09.05.2019 roku o godzinie 12:00 w Ośrodku Kultury w Czudcu.

Proponowany porządek Zebrania:
1. Otwarcie Zebrania,
2. Stwierdzenie prawomocności Zebrania,
3. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Sekretarza Zebrania,
4. Przyjęcie porządku Zebrania,
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie z dnia 19.02.2019 r. - podjęcie uchwały,
6. Zmiana składu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie – podjęcie uchwał,
7. Sprawy różne, wolne wnioski,
8. Zamknięcie Zebrania.

  ...

 
Czytaj Więcej
Czwartek 2 maja 2019
 

Spotkania aktywizujce

 

Lokalna Grupa Działania C. K. Podkarpacie

zaprasza

mieszkańców poszczególnych gmin partnerskich
na spotkania aktywizujące w formie konsultacji 
nt. głównych założeń LSR oraz zasad oceniania i wyboru operacji na lata 2014 - 2020

 

       Terminy spotkań:

Gmminy Ośrodek Kultury  i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim

19.03.2019 r. w godzinach od 800 do 1100

Ośrodek Kultury w Czudcu

20.03.2019 r w godzinach od 0800 do 1100

Gminny Ośrodek Kultury w Niebylcu

22.03.2019 r. w godzinach od 0800 do 1100

 

 
Czytaj Więcej
Czwartek 14 marca 2019
 

Szkolenie dla pracowników biura

 

W dniu 26.03.2019 roku odbędzie się szkolenie dla pracowników biura . Temat szkolenia "Zasady monitoringu i ewaluacji LSR".

Szkolenie organiowane jest zgodnie z Planem szkoleń dla Członków organu decyzyjnego i pracowniów biura LGD C.K. Podkarpacie, który stanowi załącznik nr 7 do Umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii rozwoju lokalnego kierownego przez społęcznosć nr 00020-6933-UM0910007/15 zawartej w dniu 23.05.2016 roku.

 
Czytaj Więcej
Poniedziałek 11 marca 2019
 

Szkolenie dla Członków Rady LGD oraz pracowników biura

 

 

     Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie zaprasza  Członów Rady LGD na szkolenie, które odbędzie się w dniu 25.03.2019 roku w godzinach od 9.30 do 16:30 w Gminnej Bibliotece w Czudcu, ul. Słoneczna 2, 38-120 Czudec.
     Temat szkolenia: „Dokumentacja obowiązująca w LGD: Regulamin Rady, Procedura oceny i wyboru grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitorowania i kontroli oraz akty prawne obowiązujące w ramach PROW na lata 2014-2020”.

     Szkolenie organizowane jest zgodnie z Planem szkoleń dla Członków organu decyzyjnego i pracowników biura LGD C.K. Podkarpacie, który ...

 
Czytaj Więcej
Poniedziałek 11 marca 2019
 

Warsztat Refleksyjny

 

 Warsztat Refleksyjny - 19.02.2019 r.

      W dniu 19.02.2019 roku odbył się Warsztat Refleksyjny, w spotkaniu uczestniczyli członkowie Rady, Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz pracownicy Biura LGD C.K. Podkarpacie.  Podczas Warsztatu Refleksyjnego podsumowano miniony rok pod względem wdrażania LSR i działań LGD, przeanalizowano stopień osiągniętych wskaźników w ramach I kamienia milowego.

      Wszystkim obecnym dziękujemy za przybycie i aktywny udział.

 
Czytaj Więcej
Środa 27 lutego 2019
 

Konferencje podsumowujące

 

Loklana Grupa Działania C.K. Podkarpacie

zaprasza mieszkańców poszczególnych gmin

na konferencje podsumowujące

na temat głównych efektów LSR

 

 Termin spotkania :

 Gminny Ośrodek  Kultury w Czudcu

10.12.2018 r .  - godz.  18.00

Ośrodek Kultury w Niebylcu 

11.12.2018 r.  -  godz. 18.00

Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim

12.12.2018 r.  - godz. 18.00 

                                   

 

                                                                    

 

 

> 

 

 

 

                                                                   

 

 
Czytaj Więcej
Środa 5 grudnia 2018
 

Posiedzenie Rady

 

Na podstawie §9 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie, Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenie Rady, które odbędzie się w dniu 18.09.2018 roku (wtorek) o godzinie 17:30 w Ośrodku Kultury w Czudcu, ul. Rynek 8, 38-120 Czudec. Przedmiotem posiedzenia będzie ocena i wybór do dofinansowania operacji/zadań objętych wnioskami o przyznanie pomocy, które wpłynęły w ramach przeprowadzonych naborów: 1/2018,2/2018/3/2018, 4/2018, 1/2018/G.

W załączeniu proponowany porządek Zebrania.

 
Czytaj Więcej
Piątek 7 września 2018
 

Szkolenie dla Członków Rady LGD oraz pracowników biura

 

W dniu 18.09.2018 r. o godzinie 13.00 w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie ul. Rynek 8, 38-120 Czudec odbędzie się szkolenie dla Członków Rady LGD oraz pracowników biura.

Szkolenie będzie obejmować zakres tematyczny:

Dokumentacja obowiązująca w LGD – Regulamin Rady, Procedura oceny
i wyboru Grantobirców w ramach projektów grantowych wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitorowania i kontroli oraz akty prawne obowiązujące w ramach PROW na lata 2014-2020”

 

Szkolenie zostanie przeprowadzone w ramach środków własnych.

 

 
Czytaj Więcej
Wtorek 4 września 2018
 

Nadzwyczajne Walne Zebranie

 

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie 
zaprasza Członków Stowarzyszenia na Nadzwyczajne Walne Zebranie
w dniu 13.07.2018 r. o godzinie 17:00 w Ośrodku Kultury w Czudcu.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Zebrania,
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania oraz Sekretarza Zebrania,
3. Stwierdzenie prawomocności Zebrania,
4. Przyjęcie porządku obrad Zebrania,
5.Przyjęcie Protokołu z Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie z dnia 18.04.2018 r. 
6. Uchylenie uchwały nr 03/04/2018 w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie – podjęcie Uchwały,
7. Uchylenie Uchwały w ...

 
Czytaj Więcej
Piątek 6 lipca 2018
 

Spotkania aktywizujące

 

Lokalna Grupa Działania C. K. Podkarpacie

zaprasza

mieszkańców poszczególnych gmin partnerskich
na spotkania aktywizujące w formie konsultacji
nt. głównych założeń LSR
oraz zasad i oceniania wyboru operacji
na lata 2014 - 2020

 

Terminy spotkań:

Ośrodek Kultury w Czudcu

20.06.2018 r w godzinach od 0800 do 1100

Gminny Ośrodek Kultury w Niebylcu

22.06.2018 r. w godzinach od 0800 do 1100

Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim

25.06.2018 r. w godzinach od 800 do 1100

 

 
Czytaj Więcej
Środa 13 czerwca 2018
 

Konsultacje społeczne

 

 

W wyniku ogłaszanych przez LGD konkursów Zarząd Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania C.K. Podkarpacie podjął decyzję o aktualizacji LSR i dostosowania jej zapisów do potrzeb i problemów beneficjentów. 
W związku z powyższym zapraszamy mieszkańców naszego obszaru do wzięcia czynnego udziału w procesie
aktualizacji LSR.

 

Wszelkie proponowane zmiany w dokumencie zamieszczonym poniżej oznaczone są pogrubioną czcionką  koloru czerwonego. Pierwotne zapisy, które zostaną usunięte nadal pozostały w dokumencie, ale są przekreślone.

 

Uwagi i propozycje zmian prosimy zgłaszać osobiście  do biura LGD C. K. Podkarpacie lub mailowo: ckpodkarpcie@czudec.pl  na Formularzu proponowanych zmian, który zamieszczony jest poniżej.
Zgłoszenia ...

 
Czytaj Więcej
Piątek 23 marca 2018
 

Walne Zebranie

 

Zarząd Lokalnej Grupy Działania C.K. Podkarpacie
Zaprasza Członków Stowarzyszenia
na
Walne Zebranie Członków,
które odbędzie się w dniu 22.03.2018 r. 
o godzinie 17.30
w Ośrodku Kultury w Czudcu.

 

Porządek obrad:
1. Otwarcie Zebrania,
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania oraz Sekretarza Zebrania,
3. Stwierdzenie prawomocności Zebrania,
4. Przyjecie porządku obrad Zebrania,
5. Przyjęcie protokołu z Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia z dnia 26.09.2017 r. – podjęcie stosownej uchwały,
6. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2017 – podjęcie stosownej uchwały,
7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu okres 4 – letniej kadencji 2014 – 2018 – podjęcie stosownej ...

 
Czytaj Więcej
Czwartek 15 marca 2018
 

Szkolenie dla Organu decyzyjnego - Rady LGD

 

 

W dniach 27-28 luty 2018 r. o godz. 15.00 w Ośrodku Edukacji Nauczycieli i Pracowników Administracji Samorządowej w Czudcu odbędzie się szkolenie dla Organu decyzyjnego – Rady LGD obejmującego tematykę:
Procedura konkursowa w LGD w tym,
- procedura oceny zgodności operacji z LSR,
- procedury wyboru operacji przez LGD,
- procedury odwołania od rozstrzygnięć od organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji.

 
Czytaj Więcej
Poniedziałek 26 lutego 2018
 

Warsztat Refleksyjny

 

 

Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie  zaprasza Członków Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej oraz Członków Stowarzyszenia do udziału w Warsztatach Refleksyjnych, które odbędą się 26.02.2018 r.  o godz. 15.00 w Ośrodku Edukacji Nauczycieli
 i Pracowników Administracji Samorządowej w Czudcu.

  

W związku ze zobowiązaniem LGD do przeprowadzania każdego roku ewaluacji wewnętrznej LSR (Wytyczne nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z dnia 18 sierpnia 2017 r.), Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie  organizuje warsztat refleksyjny, którego celem jest bieżąca analiza procesu wdrażania i jego ...

 
Czytaj Więcej
Piątek 23 lutego 2018
 

Informacja o wynikach naboru kandydata na stanowisko ds. obsługi wniosków i sekretariatu

 

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru do pracy na  stanowisko  ds. obsługi wniosków i sekretariatu do zatrudnienia została rekomendowana  Pani Wioletta Moskwa. 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Wioletta Moskwa spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze kandydatów na stanowisko ds. obsługi wniosków i sekretariatu. W trakcie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się dobrą znajomością zagadnień związanych z zasadami funkcjonowania LGD oraz posiada predyspozycje i umiejętności do należytego wykonywania powieżonych obowiązków.  

 
Czytaj Więcej
Wtorek 20 lutego 2018
 

Nabór kandydatów na wolne stanowisko

 

Zarząd Lokalnej Grupy Działania C.K. Podkarpacie

ponownie ogłasza

nabór kandydatów do pracy na stanowisku ds. obsługi wniosków i sekretariatu

 

Forma zatrudnienia: umowa o pracę - „umowana zastępstwo” w wymiarze: pełny etat

Liczba poszukiwanych kandydatów: 1

Miejsce pracy: Czudec

 

Zakres obowiązków na stanowisku:

- zapewnienie obsługi administracyjnej  sekretariatu Stowarzyszenia,

- zapewnienie obsługi administracyjnej organów Stowarzyszenia  LGD C.K. Podkarpacie tj.       
   Walnego Zebrania,  Zarządu  i  Rady,

- prowadzenie spraw związanych z współpracą z Członkami Stowarzyszenia,
  z innymi LGD, partnerskimi samorządami,  lokalnymi przedsiębiorcami oraz współpraca
  z Instytucją Wdrażającą,

-prowadzenie spraw związanych z promocją działań Stowarzyszenia, tj. aktualizacja strony ...

 
Czytaj Więcej
Piątek 2 lutego 2018
 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. obsługi wniosków i sekretariatu

 

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru do pracy na  stanowisko  ds. obsługi wniosków i sekretariatu do zatrudnienia została rekomendowana  Pani Anna Król. 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Anna Król spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze kandydatów na stanowisko ds. obsługi wniosków i sekretariatu. W trakcie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się dobrą znajomością zagadnień związanych z zasadami funkcjonowania LGD oraz posiada predyspozycje i umiejętności do należytego wykonywania powieżonych obowiązków.  

 

 

 
Czytaj Więcej
Wtorek 30 stycznia 2018
 

Nabór kandydatów na wolne stanowisko

 

Zarząd Lokalnej Grupy Działania C.K. Podkarpacie

ogłasza

nabór kandydatów do pracy na stanowisku ds. obsługi wniosków i sekretariatu

 

Forma zatrudnienia: umowa o pracę - „umowa na zastępstwo” w wymiarze: pełny etat

Liczba poszukiwanych kandydatów: 1

Miejsce pracy: Czudec

 

Zakres obowiązków na stanowisku:

- zapewnienie obsługi administracyjnej  sekretariatu Stowarzyszenia,

- zapewnienie obsługi administracyjnej organów Stowarzyszenia  LGD C.K. Podkarpacie tj.       
   Walnego Zebrania,  Zarządu  i  Rady,

- prowadzenie spraw związanych z współpracą z Członkami Stowarzyszenia,
  z innymi LGD, partnerskimi samorządami,  lokalnymi przedsiębiorcami oraz współpraca
  z Instytucją Wdrażającą,

-prowadzenie spraw związanych z promocją działań Stowarzyszenia, tj. aktualizacja strony ...

 
Czytaj Więcej
Czwartek 11 stycznia 2018
 

Konferencje podsumowujące

 

Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie zaprasza  mieszkańców gmin członkowskich na konferencje podsumowujące  na temat głównych efektów LSR, które odbędą się:

 • 12.12.2017 roku  o godzine 17:00 w Sali Widowiskowej w Urzędzie Gminy w Czudcu
 • 13.12.2017 roku o godzinie 17:00  w Budynku  OSP w Konieczkowej
 • 14.12.2017 roku o godzinie 17:00  w Budynku Kulturalno-Oświatowym 
  w Wielopolu Skrzyńskim 
 
Czytaj Więcej
Piątek 1 grudnia 2017
 

Szkolenie pn. „Ochrona i bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych”

 

W dniu 20 czerwca 2017 roku o godzinie 16:00 w Sali Widowiskowej Urzędu Gminy w Czudcu odbędzie się szkolenie dla Członków Zarządu LGD, Członków Rady LGD, Członków Komisji Rewizyjnej LGD oraz Pracowników Biura LGD  pn. „Ochrona i bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowy”.

 
Czytaj Więcej
Środa 14 czerwca 2017
 

Spotkania aktywizujące w formie konsultacji nt. głównych założeń LSR oraz jej efektów

 

Lokalna Grupa Działania C. K. Podkarpacie zaprasza mieszkańców poszczególnych gmin partnerskich na spotkania aktywizujące w formie konsultacji nt. głównych założeń LSR oraz jej efektów.

Terminy spotkań:

 • Urząd Gminy w Wielopolu Skrzyńskim - 24.04.2017 r w godzinach od 11:00-15:00
 • Ośrodek Kultury w Czudcu - 26.04.2017 r. w godzinach od 10:00-14:00
 • Gminny Ośrodek Kultury w Niebylcu - 28.04.2017 r. w godzinach od 8:00-12:00
 
Czytaj Więcej
Sobota 22 kwietnia 2017
 

Konferencje podsumowujące

 

Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie zaprasza mieszkańców gmin członkowskich na konferencje podsumowujące na temat głównych efektów LSR, które odbędą się:

 • 20.12.2016 roku o godzinie 17.30 w GOKiW w Wielopolu Skrzyńskim,
 • 21.12.2016 roku o godzinie 18:00 w GOK w Niebylcu,
 • 29.12.2016 roku o godzinie 18.00 w Sali Widowiskowej w Urzędzie Gminy w Czudcu.
 
Czytaj Więcej
Wtorek 6 grudnia 2016
 

Szkolenie dla Organu decyzyjnego - Rady LGD C.K.Podkarpacie

 

W dniach 29-30 listopada 2016 roku odbędzie się szkolenie dla Organu decyzyjnego - Rady LGD C.K. Podkarpacie obejmującego tematykę w zakresie Procedury konkursowej w LGD w tym:

 • - procedury zgodności operacji z LSR,
 • - procedury wyboru operacji przez LGD,
 • - procedury odwołania od rozstrzygnięć organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji.
 
Czytaj Więcej
Wtorek 15 listopada 2016
 

Szkolenie dla pracowników biura LGD C.K. Podkarpacie

 

Informujemy, że w dniu 17 listopada 2016 roku w siedzibie LGD odbędzie się szkolenie dla pracowników biura LGD C.K. Podkarpacie obejmującego tematykę zasad wypełniania dokumentacji aplikacyjnej i rozliczeniowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego  kierowanego przez społecznosć".

 
Czytaj Więcej
Poniedziałek 7 listopada 2016
 

Formularze wniosków na poddziałanie 19.2.

 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa opublikowała wzory formularzy wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność oraz formularzy umów o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie  na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.

Link bezpośredni do ARiMR gdzie można pobrać aktualne wersje dokumentów.

 

 
Czytaj Więcej
Poniedziałek 8 sierpnia 2016
 

Spotkanie aktywizujące w miejscowości Konieczkowa

 

Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie zaprasza mieszkańców Gminy Niebylec na spotkanie aktywizujące nt. głównych założeń LSR oraz zasad oceniania i wyboru operacji na lata 2014-2020.

Termin spotkania: 30.06.2016 r. godz. 15.00.
Miejsce spotkania: Budynek OSP w Konieczkowej.

 
Czytaj Więcej
Czwartek 23 czerwca 2016
 

Spotkanie aktywizujące w miejscowości Wielopole Skrzyńskie

 

Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie zaprasza mieszkańców Gminy Wielopole Skrzyńskie na spotkanie aktywizujące nt. głównych założeń LSR oraz zasad oceniania i wyboru operacji na lata 2014-2020.

Termin spotkania: 30.06.2016 r. godz. 15:00
Miejsce spotkania: Urząd Gminy (sala ślubów).

 
Czytaj Więcej
Czwartek 23 czerwca 2016
 

Szkolenie dla Organu decyzyjnego - Rady LGD C.K. Podkarpacie oraz pracowników biura

 

Informujemy, że w dniu 29 czerwca 2016 roku od godziny 9:00 w Siedlisku Janczar w Pstrągowej odbędzie się szkolenie dla Organu decyzyjnego – Rady LGD oraz pracowników biura LGD obejmujące tematykę zasad wdrażania strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).

 
Czytaj Więcej
Środa 22 czerwca 2016
 

Spotkanie aktywizujące w miejscowości Czudec

 

Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie zaprasza mieszkańców Gminy Czudec na spotkanie aktywizujące nt. głównych założeń LSR oraz zasad oceniania i wyboru operacji na lata 2014-2020.

Termin spotkania: 26.06.2016 r.
Godz. 15:00
Miejsce spotkania: Budynek LKS Czarni Czudec

 
Czytaj Więcej
Środa 22 czerwca 2016
 

Szkolenie dla pracowników biura LGD C.K. Podkarpacie

 

W dniu 28 czerwca w siedzibie LGD odbędzie się szkolenie dla pracowników biura LGD C.K. Podkarpacie obejmujące tematykę zasad ewaluacji i monitoringu LSR.

 
Czytaj Więcej
Środa 22 czerwca 2016