ul. Rynek 8, 38-120 Czudec
ckpodkarpacie@czudec.pl
tel. + 48 (17) 276 47 96

 

Posiedzenie Rady LGD

Aktualności Ogłoszenia
 

Informujemy, że zgodnie z §9 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie, Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenie  w dniu 21.06.2019 roku o godzinie 13:00
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czudcu, ul. Słoneczna 2, 38-120 Czudec,  w sprawie rozpatrzenia protestów wniesionych w ramach naboru  nr 4/2019 w zakresie Rozwoju przedsiębiorczości przez podejmowanie działalności gospodarczej.

Proponowany porządek obrad przewiduje:

  1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności posiedzenia (quorum)
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przedstawienie informacji o wniesionym proteście.
  4. Podpisanie deklaracji poufności i bezstronności oraz wypełnienie rejestru interesów przez członków Rady.
  5. Rozpatrzenie wniesionego protestu – weryfikacja wyników dokonanej oceny operacji w zakresie kryteriów i zarzutów podniesionych w proteście do wniosku nr 1/2020/5/2020  (przeprowadzenie ponownej oceny jeśli dotyczy wraz z podjęciem uchwał).
  6. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
  7. Zakończenie obrad.

 

Środa 17 czerwca 2020