ul. Rynek 8, 38-120 Czudec
ckpodkarpacie@czudec.pl
tel. + 48 (17) 276 47 96

 

Warsztat Refleksyjny

Ogłoszenia
 

 

Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie  zaprasza Członków Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej oraz Członków Stowarzyszenia do udziału w Warsztatach Refleksyjnych, które odbędą się 26.02.2018 r.  o godz. 15.00 w Ośrodku Edukacji Nauczycieli
 i Pracowników Administracji Samorządowej w Czudcu.

  

W związku ze zobowiązaniem LGD do przeprowadzania każdego roku ewaluacji wewnętrznej LSR (Wytyczne nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z dnia 18 sierpnia 2017 r.), Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie  organizuje warsztat refleksyjny, którego celem jest bieżąca analiza procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR.
Szczegółowych  informacji można uzyskać w Biurze Lokalnej Grupy Działania C.K. Podkarpacie oraz pod nr tel. 17 276-47-96.

 
Piątek 23 lutego 2018