ul. Rynek 8, 38-120 Czudec
ckpodkarpacie@czudec.pl
tel. + 48 (17) 276 47 96

 

Formularze wniosków na poddziałanie 19.2.

Dokumenty do pobrania Ogłoszenia
 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa opublikowała wzory formularzy wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność oraz formularzy umów o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie  na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.

Link bezpośredni do ARiMR gdzie można pobrać aktualne wersje dokumentów.

 

Poniedziałek 8 sierpnia 2016