ul. Rynek 8, 38-120 Czudec
ckpodkarpacie@czudec.pl
tel. + 48 (17) 276 47 96

 

Planowane nabory

Aktualności Spotkania z mieszkańcami
 

Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie informuje, że w najbliższym czasie planowany jest nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach:

- Promowania obszaru objętego LSR w tym produktów lub usług lokalnych – 50 000 zł (konkurs), Przedsięwzięcie 1.3.1 Budowa, przebudowa lub remont obiektów na cele promocji lokalnych produktów i usług.

- Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, a także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych – 100 000 zł (konkurs), Przedsięwzięcie 3.1.1. Przystosowanie lub/i wyposażenie miejsc ogólnodostępnych służących aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańcu LGD.

- Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, a także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych – 50 000 zł (konkurs), Przedsięwzięcie 3.1.2 Wykorzystanie i promowanie innowacyjnych rozwiązań ułatwiających dostęp do wysokiej jakości działań edukacyjnych.

- Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej – 100 000 zł (konkurs), Przedsięwzięcie 1.1.2. Urządzenie i porządkowanie ogólnodostępnych terenów zielonych, parków lub miejsc wypoczynku,

- Promowania obszaru objętego LSR w tym produktów lub usług lokalnych (grant) – łączna kwota 98 000 zł poprzez:

Przedsięwzięcie 1.3.2. Organizacja bezpłatnych przedsięwzięć integracyjnych i promocyjnych związanych z propagowaniem lokalnych tradycji, zasobów i produktów w tym twórczościlokalnej
i rzemiosła – 23 000 zł,

Przedsięwzięcie 2.2.3. Działania informacyjne, edukacyjne i promocyjne związane
z propagowaniem przedsiębiorczości produktów lokalnych, innowacyjności, ekonomii społecznej -
30 000 zł,
Przedsięwzięcie 3.3.1. Organizacja konkursów propagujących działania LGD - 15 000 zł,
Przedsięwzięcie 1.1.3. Budowa, adaptacja, remont lub wyposażenie niekomercyjnej
i ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej i/lub kulturalnej -
30 000 zł.

 

W związku z tym, zapraszamy zainteresowanych na konsultacje dotyczące naboru wniosków
o przyznanie pomocy w ramach PROW 2014-2020.

20.06.2018 r. w Ośrodku Kultury w Czudcu w godzinach od 8:00 do 11:00,

22.06.2018 r. w Ośrodku Kultury w Niebylcu w godzinach od 8:00 do 11:00,

25.06.2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim w godzinach 8:00 do 11:00.

lub w  biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie ul. Rynek 8, 38-120 Czudec od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00. Poniedziałek 18 czerwca 2018