ul. Rynek 8, 38-120 Czudec
ckpodkarpacie@czudec.pl
tel. + 48 (17) 276 47 96

 

Nabory wniosków - zapraszamy na konsultacje

Spotkania z mieszkańcami
 

Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie informuje, że w w terminie od 11.04.2019 r. do 30.04.2019 r. planuje przeprowadzić nabory wniosków w zakresach:

1. Rozwoju przedsiębiorczości przez rozwijanie działalności gospodarczej (konkurs), Przedsięwzięcie 2.1.1. ”Rozwój działalności gospodarczej bazującej na lokalnych zasobach w ramach projektów generujących co najmniej 1 etat”,

2. Rozwoju przedsiębiorczości przez rozwijanie działalności gospodarczej (konkurs), Przedsięwzięcie 2.1.2. „ Pobudzenie przedsiębiorczości mieszkańców poprzez wsparcie operacji związanych z utworzeniem lub/i utrzymaniem co najmniej 1 miejsca pracy w sferze usług”,

3. Rozwoju przedsiębiorczości przez rozwijanie działalności gospodarczej (konkurs), Przedsięwzięcie 2.2.1. "Pobudzenie aktywności społecznej i gospodarczej mieszkańców poprzez stworzenie możliwości dofinansowania przedsięwzięć innowacyjnych lub/i związanych z ekonomią społeczną",

4. Rozwoju przedsiębiorczość przez podejmowanie działalność gospodarczej (konkurs), Przedsięwzięcie 2.1.2. „ Pobudzenie przedsiębiorczości mieszkańców poprzez wsparcie operacji związanych z utworzeniem lub/i utrzymaniem co najmniej 1 miejsca pracy w sferze usług”,

5. Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej (konkurs), Przedsięwzięcie 1.1.1. „ Budowa, przebudowa lub remont niekomercyjnej ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w tym ścieżek, szlaków, miejsc rekreacji, obiektów sportowych”,

6. Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej (konkurs), Przedsięwzięcie 1.1.2. Urządzenie i porządkowanie ogólnodostępnych terenów zielonych, parków lub miejsc wypoczynku”.


W związku z tym, zapraszamy zainteresowanych na konsultacje dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie  ul. Rynek 8, 38-120 Czudec od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.

 

 

 

Piątek 22 marca 2019