ul. Rynek 8, 38-120 Czudec
ckpodkarpacie@czudec.pl
tel. + 48 (17) 276 47 96

 

Formularze wniosków na poddziałanie 19.2

Aktualności
 

W związku z planowanymi naborami wniosków poniżej umieszczony jest link bezpośredni  do strony Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa gdzie opublikowane są wzory formularzy wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność oraz formularzy umów  o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2. "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii  rozwoju loklanego kierowanego przes społeczność objętaego PROW na lata 2014-2020".

 Link bezpośredni do ARiMR gdzie można pobrać aktualne wersje dokumentów.

 

 

 

Piątek 1 marca 2019