ul. Rynek 8, 38-120 Czudec
ckpodkarpacie@czudec.pl
tel. + 48 (17) 276 47 96

 

Szkolenie dla Członków Rady

Aktualności
 

     Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie zaprasza  Członów Rady LGD na szkolenie, które odbędzie się w dniach  27-28.06.2019 roku w godzinach od 9.30 do 16:30 w Gminnej Bibliotece w Czudcu, ul. Słoneczna 2, 38-120 Czudec.
    

     Temat szkolenia: „Procedura konkursowa w LGD, w tym: procedura oceny zgodności operacji z LSR, procedury wyboru operacji przez LGD, procedury odwołania od rozstrzygnięć organu decyzyjnego w sparwie wyboru operacji."

     Szkolenie organizowane jest zgodnie z Planem szkoleń dla Członków organu decyzyjnego i pracowników biura LGD C.K. Podkarpacie, który stanowi załącznik nr 7 do Umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność nr 00020-6933-UM0910007/15 zawartej w dniu 23.05.2016 roku.

     Prosimy o potwierdzenie udziału w szkoleniu do dnia 24.06.2019 r. pod numerem telefonu
17 276 47 96 w godzinach pracy biura LGD od 7:00 do 15:00.

Poniedziałek 17 czerwca 2019