ul. Rynek 8, 38-120 Czudec
ckpodkarpacie@czudec.pl
tel. + 48 (17) 276 47 96

 

Nadzwyczajne Walne Zebranie

Aktualności
 

 

 

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Dzaiałania
C.K. Podkarpacie
zaprasza Członków Stowarzyszenia
na Nadzwyczajne Walne Zebranie,
które odbędzie się w dniu 18.04.2018 roku
o godzinie 17:45 w Ośrodu Kultury w Czudcu.


Proponowany porzadek obrad:
1. Otwarcie Zebrania, 
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania oraz Sekretarza Zebrania,
3. Stwierdzenie prawomocności Zebrania, 
4. Przyjecie porządku obrad Zebrania,
5. Przyjęcie protokołu z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia z dnia 22.03.2018 r. – podjęcie stosownej uchwały, 
6. Powołanie Komisji Skrutacyjnej  - podjęcie stosownej uchwały,
7. Uzupełnienie składu Zarządu - podjęcie stosownej uchwały,
8. Zmiany w Statucie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie – podjęcie stosownych uchwał,
9. Zmiany w Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność – podjęcie stosownych uchwał,
10. Zmiany w Regulaminie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie – podjęcie stosownych uchwał,
11. Sprawy różne, wolne wnioski, 
12. Zamknięcie Zebrania.

Informujemy równocześnie, że z dokumentacją objętą porządkiem Zebrania można zapoznać się  w biurze LGD C.K. Podkarpacie  od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00.

 

Środa 11 kwietnia 2018