ul. Rynek 8, 38-120 Czudec
ckpodkarpacie@czudec.pl
tel. + 48 (17) 276 47 96

 

Informacja o pracy biura LGD

Aktualności
 

W związku z wprowadzeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, w trosce  o zdrowie mieszkańców i pracowników, Zarząd LGD podjął decyzję iż:       

1) biuro LGD będzie świadczyło doradztwo telefonicznie bądź mailowo, doradztwo osobiste w biurze LGD zostaje zawieszone do odwołania,

2) składanie wniosków w związku z aktualnie ogłoszonymi naborami odbywa się w godzinach pracy biura od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00 według instruktarzu przekazanego przez pracownika przyjmującego wniosek z  zachowaniem bezpieczeństwa sanitarnego (przyjmowanie beneficjentów pojedynczo, złożenie wniosku w miejscu wyznaczonym przez pracownika biura),

3) wszelkie inne sprawy dotyczące funkcjonowania biura LGD, prowadzonych naborów oraz działalności Stowarzyszenia załatwiane są telefonicznie lub mailowo do odwołania

Czwartek 19 marca 2020