ul. Rynek 8, 38-120 Czudec
ckpodkarpacie@czudec.pl
tel. + 48 (17) 276 47 96

 

Konsultacje społeczne

Aktualności Konsultacje społeczne
 

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie podjął decyzję o aktualizacji LSR i dostosowania jej zapisów do do potrzeb i problemów beneficjentów.

LGD zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność planuje przeprowadzić nabory, w związku z tym widzimy konieczność przeprowadzenia działań komunikacyjnych ze społecznością lokalną. Zmiana dokumentu polega na wprowadzeniu korekty w Planie komunikacji.

 

Zapraszamy wszystkich mieszkańców obszaru LGD C.K. Podkarpacie do wzięcia czynnego udziału w procesie aktualizacji LSR.

 

Wszelkie proponowane zmiany w dokumencie zamieszczonym poniżej oznaczone są pogrubioną czcionką koloru czerwonego.

 

Uwagi i propozycje zmian prosimy zgłaszać osobiście do biura LGD lub na e-mail ckpodkarpacie@czudec.pl na Formularzu proponowanych zmian, który zamieszczony jest poniżej.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 13.12.2018 r. do godziny 15:00.

 

Dokumenty do pobrania

 Pobierz
Formularz proponowanych zmian [*.docx]
 Pobierz
LSR ze zmianami [*.pdf]
Czwartek 6 grudnia 2018