ul. Rynek 8, 38-120 Czudec
ckpodkarpacie@czudec.pl
tel. + 48 (17) 276 47 96

 

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne

 

W związku z aktualizacją Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020 (LSR), zapraszamy mieszkańców naszego obszaru do wzięcia czynnego udziału w procesie aktualizacji LSR.

Wszelkie proponowane zmiany oznaczone są w w/w dokumencie pogrubioną czcionką koloru czerwonego. Pierwotne zapisy, które zostaną usunięte nadal pozostały w dokumencie, ale są przekreślone.

Propozycje zmian prosimy zgłaszać do biura LGD C. K. Podkarpacie na Formularzu proponowanych zmian w dokumentach Stowarzyszenia LGD C.K. Podkarpacie lub mailowo: ckpodkarpacie@czudec.pl do 24 listopada 2016 r. do godz. 15.00.
Konsultacje dotyczą jedynie zaproponowanych zmian

 
Czytaj Więcej
Piątek 18 listopada 2016
 

Konsultacje społeczne

 

Zarząd Lokalnej Grupy Działania C.K. Podkarpacie w dniu 06.10.2016 roku podczas Zebrania Zarządu podjął decyzję dotyczącą zmiany kryteriów wyboru operacji. Zmiana kryteriów dotyczy dodania nowego kryterium - operacja będzie realizowana w miejscowości zamieszkanej przez mniej niż 5 tyś. mieszkańców.

Zarząd LGD C.K. Podkarpacie zwraca się z prośbą o przeanalizowanie i wniesienie uwag do projektu zmian kryteriów wyboru operacji (formularz uwag do pobrania zamieszczony niżej).

Proponowane zmiany wprowadzono czerwoną czcionką.
Wypełniony formularz prosimy:

  • przesłać drogą elektroniczną na adres: www.ckpodkarpacie.pl, wpisując w tytule maila: „Konsultacje społeczne"
  • lub przesłać pocztą tradycyjną na adres ul. Rynek 8, 38-120Czudec z ...
 
Czytaj Więcej
Piątek 7 października 2016
 

Konsultacje społeczne

 

W związku z aktualizacją Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020 (LSR), zapraszamy mieszkańców naszego obszaru do wzięcia czynnego udziału w procesie aktualizacji LSR.

Wszelkie proponowane zmiany oznaczone są w w/w dokumencie pogrubioną czcionką koloru czerwonego. Pierwotne zapisy, które zostaną usunięte nadal pozostały w dokumencie, ale są przekreślone.

Propozycje zmian prosimy zgłaszać do biura LGD C. K. Podkarpacie na Formularzu proponowanych zmian w dokumentach Stowarzyszenia LGD C.K. Podkarpacie lub mailowo: ckpodkarpacie@czudec.pl do 26 lipca 2016 r. do godz. 15.00.
Konsultacje dotyczą jedynie zaproponowanych zmian

 
Czytaj Więcej
Czwartek 21 lipca 2016
 

Konsultacje społeczne

 

W związku z aktualizacją Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020 (LSR), zapraszamy mieszkańców naszego obszaru do wzięcia czynnego udziału w procesie aktualizacji LSR.

Wszelkie proponowane zmiany oznaczone są w w/w dokumencie pogrubioną czcionką koloru czerwonego. Pierwotne zapisy, które zostaną usunięte nadal pozostały w dokumencie, ale są przekreślone.

Propozycje zmian prosimy zgłaszać do biura LGD C. K. Podkarpacie na Formularzu proponowanych zmian w dokumentach Stowarzyszenia LGD C.K. Podkarpacie lub mailowo: ckpodkarpacie@czudec.pl do 14 czerwca 2016 r. do godz. 15.00.
Konsultacje dotyczą jedynie zaproponowanych zmian

 
Czytaj Więcej
Piątek 10 czerwca 2016
 

Plan komunikacji - konsultacje społeczne

 

Zwracamy się z prośbą o przeanalizowanie i wniesienie uwag do metod komunikacji ze społecznością lokalną (formularz uwag do pobrania zamieszczony poniżej).

Uwagi do dokumentu prosimy zgłaszać na adres e-mailowy: ckpodkarpacie@czudec do dnia 14.12.2015 r.

 
Czytaj Więcej
Poniedziałek 7 grudnia 2015
 

Analiza SWOT

 

Stowarzyszenie LGD C.K. Podkarpacie zaprasza do zapoznania się z wersją roboczą analizy SWOT opracowanej podczas konsultacji społecznych.

Informacje zawarte w analizie pochodzą od przedstawicieli sektorów publicznego, społecznego, gospodarczego oraz mieszkańców.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców naszego obszaru do zgłaszania sugestii, propozycji zmian oraz wprowadzenia elementów, których nie umieszczono w opracowanej analizie SWOT na adres e-mailowy: ckpodkarpacie@czudec.pl do dnia 02.12.2015 r.

 
Czytaj Więcej
Środa 25 listopada 2015
 

Monitoring i ewaluacja

 

Zwracamy się z prośbą o przeanalizowanie i wniesienie uwag do elementów podlegających monitoringowi i ewaluacji (formularz uwag do pobrania zamieszczony poniżej).

Uwagi do dokumentu prosimy zgłaszać do dnia 02.12.2015 roku.

 
Czytaj Więcej
Środa 25 listopada 2015
 

Karty konsultacyjne

 

Wszystkich zainteresowanych zgłaszaniem swoich propozycji do Lokalnej Strategii Rozwoju 2014-2020 prosimy o wypełnienie karty konsultacyjnej oraz karty projektu.

Wypełnioną kartę konsultacyjną oraz kartę projektu można przesłać pocztą elektroniczną na adres: biuro@ckpodkarpacie.eu lub dostarczyć osobiście albo przesłać pocztą tradycyjną na adres biura LGD: ul. Rynek 8, 38-120 Czudec.

 
Czytaj Więcej
Wtorek 3 marca 2015