ul. Rynek 8, 38-120 Czudec
ckpodkarpacie@czudec.pl
tel. + 48 (17) 276 47 96

 

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne

 

Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie  ogłasza konsultacje społeczne aktualizacji  Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR).  
Zmiana dokumentu  spowodowana jest  przesunięciem  niewykorzystanych środków/oszczędności powstałych podczas realizacji poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.              

Proponowane zmiany zaznaczono kolorem. Zmiana LSR – Plan działania  polega na przeniesienia niewykorzystanych środków  z Przedsięwzięcia 2.1.2.  na 2.1.1. oraz 2.2.1.,a także przeniesienia niewykorzystanych środków w ramach  przedsięwzięć 2.1.1. oraz 2.2.1.  w latach  2019-2021 na lata 2022-2023.   ...

 
Czytaj Więcej
Wtorek 21 listopada 2023
 

Konsultacje społeczne

 

Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie  ogłasza konsultacje społeczne w sprawie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR).  Zmiana dokumentu  spowodowana jest  przesunięciem  niewykorzystanych środków/oszczędności powstałych podczas realizacji poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.              
Zmiany dotyczą przede wszystkim przeniesienia niewykorzystanych środków  z Przedsięwzięcia  1.1.3., 1.3.1., 3.1.1. i   3.1.2 na Przedsięwzięcie 2.1.2, z Przedsięwzięcia 1.2.1. i 1.3.2.   na  Przedsięwzięcie 2.1.1., z Przedsięwzięcia 1.1.1., 1.2 ...

 
Czytaj Więcej
Poniedziałek 6 lutego 2023
 

Konsultacje społeczne

 

Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie  ogłasza konsultacje społeczne w sprawie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) w zakresie zwiększenia budżetu na poddziałanie 19.2.

W związku z możliwością wnioskowania przez LGD o dodatkowe środki  na realizację poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  zwracamy się z prośbą do  mieszkańców, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych z obszaru LGD C.K. Podkarpacie  o zgłaszanie pomysłów na realizację inwestycji istotnych dla wdrażania strategii na obszarze działania LGD.

Kwota dodatkowych środków o jaką LGD może się starać wynosi  291 000,00 EURO
(co ...

 
Czytaj Więcej
Czwartek 13 maja 2021
 

Konsultacje społeczne

 

Szanowni Państwo,

W związku z aktualizacją Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, zapraszamy mieszkańców naszego obszaru do wzięcia czynnego udziału w konsultacjach społecznych.

Potrzeba aktualizacja LSR wynika z możliwości wykorzystania oszczędności powstałych na poszczególnych przedsięwzięciach wynikających z różnic kursowych spowodowanych zmianą kursu euro.

Powstałe w wyniku przeliczeń kwoty oszczędności zostają przeniesione na przedsięwzięcia związane rozwojem ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury oraz zachowaniem dziedzictwa lokalnego.

Zapraszamy do zapoznania się z zaproponowanymi zmianami.

Konsultacje będą przeprowadzone w terminie do 04.02.2021 r. do godziny 15:00.

Aby zgłosić wnioski, uwagi czy postulaty prosimy pobrać i wypełnić Formularz, a następnie przesłać go w formie e-mailowej: ckpodkarpacie@czudec.pl ...

 
Czytaj Więcej
Piątek 22 stycznia 2021
 

konsultacje społeczne

 

W związku ze zmianą Kryteriów wyboru operacji oraz  aktualizacją Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020 (LSR), zapraszamy mieszkańców naszego obszaru do wzięcia czynnego udziału w procesie aktualizacji Kryteriów oceny opercaji oraz LSR.

 

Wszelkie proponowane zmiany oznaczone są w w/w dokumentach   czcionką  koloru czerwonego. Pierwotne zapisy, które zostaną usunięte nadal pozostały w dokumencie, ale są przekreślone.

Propozycje zmian prosimy przesyłać:
-  drogą elektroniczną na adres: www.ckpodkarpacie.pl,  wpisując w tytule maila: „Konsultacje społeczne", 
-  pocztą tradycyjną na adres ul. Rynek 8, 38-120Czudec z dopiskiem „Konsultacje społeczne”.

Konsultacje dotyczą jedynie zaproponowanych zmian

Termin nadsyłania wypełnionego dokumentu ...

 
Czytaj Więcej
Wtorek 29 grudnia 2020
 

Konsultacje społeczne

 

W związku ze zmianą Planu komunikacji oraz  aktualizacją Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020 (LSR), zapraszamy mieszkańców naszego obszaru do wzięcia czynnego udziału w procesie aktualizacji Planu komunikacji oraz LSR

 

Wszelkie proponowane zmiany oznaczone są w w/w dokumentach   czcionką  koloru czerwonego. Pierwotne zapisy, które zostaną usunięte nadal pozostały w dokumencie, ale są przekreślone.

Propozycje zmian prosimy przesyłać:
-  drogą elektroniczną na adres: www.ckpodkarpacie.pl,  wpisując w tytule maila: „Konsultacje społeczne", 
-  pocztą tradycyjną na adres ul. Rynek 8, 38-120Czudec z dopiskiem „Konsultacje społeczne”.

Konsultacje dotyczą jedynie zaproponowanych zmian

Termin nadsyłania wypełnionego dokumentu upływa : 05 ...

 
Czytaj Więcej
Czwartek 22 października 2020
 

Konsultacje społeczne

 

W związku ze zmianą Kryteriów wyboru operacji oraz  aktualizacją Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020 (LSR), zapraszamy mieszkańców naszego obszaru do wzięcia czynnego udziału w procesie aktualizacji Kryteriów oceny opercaji oraz LSR.

 

Wszelkie proponowane zmiany oznaczone są w w/w dokumentach   czcionką  koloru czerwonego. Pierwotne zapisy, które zostaną usunięte nadal pozostały w dokumencie, ale są przekreślone.

Propozycje zmian prosimy przesyłać:
-  drogą elektroniczną na adres: www.ckpodkarpacie.pl,  wpisując w tytule maila: „Konsultacje społeczne",
-  pocztą tradycyjną na adres ul. Rynek 8, 38-120Czudec z dopiskiem „Konsultacje społeczne”.

Konsultacje dotyczą jedynie zaproponowanych zmian

Termin nadsyłania wypełnionego dokumentu upływa ...

 
Czytaj Więcej
Piątek 7 sierpnia 2020
 

Konsultacje społeczne

 

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie podjął decyzję o aktualizacji LSR i dostosowania jej zapisów do do potrzeb i problemów beneficjentów.

LGD zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność planuje przeprowadzić nabory, w związku z tym widzimy konieczność przeprowadzenia działań komunikacyjnych ze społecznością lokalną. Zmiana dokumentu polega na wprowadzeniu korekty w Planie komunikacji.

 

Zapraszamy wszystkich mieszkańców obszaru LGD C.K. Podkarpacie do wzięcia czynnego udziału w procesie aktualizacji LSR.

 

Wszelkie proponowane zmiany w dokumencie zamieszczonym poniżej oznaczone są pogrubioną czcionką koloru czerwonego.

 

Uwagi ...

 
Czytaj Więcej
Czwartek 6 grudnia 2018
 

Konsultacje społeczne

 

 

W wyniku ogłaszanych przez LGD konkursów Zarząd Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania C.K. Podkarpacie podjął decyzję o aktualizacji LSR i dostosowania jej zapisów do potrzeb i problemów beneficjentów. 
W związku z powyższym zapraszamy mieszkańców naszego obszaru do wzięcia czynnego udziału w procesie
aktualizacji LSR.

 

Wszelkie proponowane zmiany w dokumencie zamieszczonym poniżej oznaczone są pogrubioną czcionką  koloru czerwonego. Pierwotne zapisy, które zostaną usunięte nadal pozostały w dokumencie, ale są przekreślone.

 

Uwagi i propozycje zmian prosimy zgłaszać osobiście  do biura LGD C. K. Podkarpacie lub mailowo: ckpodkarpcie@czudec.pl  na Formularzu proponowanych zmian, który zamieszczony jest poniżej.
Zgłoszenia ...

 
Czytaj Więcej
Piątek 23 marca 2018
 

Konsultacje społeczne

 

W związku z aktualizacją Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020 (LSR), zapraszamy mieszkańców naszego obszaru do wzięcia czynnego udziału w procesie aktualizacji LSR.

Wszelkie proponowane zmiany oznaczone są w w/w dokumencie pogrubioną czcionką koloru czerwonego. Pierwotne zapisy, które zostaną usunięte nadal pozostały w dokumencie, ale są przekreślone.

Propozycje zmian prosimy zgłaszać do biura LGD C. K. Podkarpacie na Formularzu proponowanych zmian w dokumentach Stowarzyszenia LGD C.K. Podkarpacie lub mailowo: ckpodkarpacie@czudec.pl do 24 listopada 2016 r. do godz. 15.00.
Konsultacje dotyczą jedynie zaproponowanych zmian

 
Czytaj Więcej
Piątek 18 listopada 2016
 

Konsultacje społeczne

 

Zarząd Lokalnej Grupy Działania C.K. Podkarpacie w dniu 06.10.2016 roku podczas Zebrania Zarządu podjął decyzję dotyczącą zmiany kryteriów wyboru operacji. Zmiana kryteriów dotyczy dodania nowego kryterium - operacja będzie realizowana w miejscowości zamieszkanej przez mniej niż 5 tyś. mieszkańców.

Zarząd LGD C.K. Podkarpacie zwraca się z prośbą o przeanalizowanie i wniesienie uwag do projektu zmian kryteriów wyboru operacji (formularz uwag do pobrania zamieszczony niżej).

Proponowane zmiany wprowadzono czerwoną czcionką.
Wypełniony formularz prosimy:

  • przesłać drogą elektroniczną na adres: www.ckpodkarpacie.pl, wpisując w tytule maila: „Konsultacje społeczne"
  • lub przesłać pocztą tradycyjną na adres ul. Rynek 8, 38-120Czudec z ...
 
Czytaj Więcej
Piątek 7 października 2016
 

Konsultacje społeczne

 

W związku z aktualizacją Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020 (LSR), zapraszamy mieszkańców naszego obszaru do wzięcia czynnego udziału w procesie aktualizacji LSR.

Wszelkie proponowane zmiany oznaczone są w w/w dokumencie pogrubioną czcionką koloru czerwonego. Pierwotne zapisy, które zostaną usunięte nadal pozostały w dokumencie, ale są przekreślone.

Propozycje zmian prosimy zgłaszać do biura LGD C. K. Podkarpacie na Formularzu proponowanych zmian w dokumentach Stowarzyszenia LGD C.K. Podkarpacie lub mailowo: ckpodkarpacie@czudec.pl do 26 lipca 2016 r. do godz. 15.00.
Konsultacje dotyczą jedynie zaproponowanych zmian

 
Czytaj Więcej
Czwartek 21 lipca 2016
 

Konsultacje społeczne

 

W związku z aktualizacją Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020 (LSR), zapraszamy mieszkańców naszego obszaru do wzięcia czynnego udziału w procesie aktualizacji LSR.

Wszelkie proponowane zmiany oznaczone są w w/w dokumencie pogrubioną czcionką koloru czerwonego. Pierwotne zapisy, które zostaną usunięte nadal pozostały w dokumencie, ale są przekreślone.

Propozycje zmian prosimy zgłaszać do biura LGD C. K. Podkarpacie na Formularzu proponowanych zmian w dokumentach Stowarzyszenia LGD C.K. Podkarpacie lub mailowo: ckpodkarpacie@czudec.pl do 14 czerwca 2016 r. do godz. 15.00.
Konsultacje dotyczą jedynie zaproponowanych zmian

 
Czytaj Więcej
Piątek 10 czerwca 2016
 

Plan komunikacji - konsultacje społeczne

 

Zwracamy się z prośbą o przeanalizowanie i wniesienie uwag do metod komunikacji ze społecznością lokalną (formularz uwag do pobrania zamieszczony poniżej).

Uwagi do dokumentu prosimy zgłaszać na adres e-mailowy: ckpodkarpacie@czudec do dnia 14.12.2015 r.

 
Czytaj Więcej
Poniedziałek 7 grudnia 2015
 

Analiza SWOT

 

Stowarzyszenie LGD C.K. Podkarpacie zaprasza do zapoznania się z wersją roboczą analizy SWOT opracowanej podczas konsultacji społecznych.

Informacje zawarte w analizie pochodzą od przedstawicieli sektorów publicznego, społecznego, gospodarczego oraz mieszkańców.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców naszego obszaru do zgłaszania sugestii, propozycji zmian oraz wprowadzenia elementów, których nie umieszczono w opracowanej analizie SWOT na adres e-mailowy: ckpodkarpacie@czudec.pl do dnia 02.12.2015 r.

 
Czytaj Więcej
Środa 25 listopada 2015
 

Monitoring i ewaluacja

 

Zwracamy się z prośbą o przeanalizowanie i wniesienie uwag do elementów podlegających monitoringowi i ewaluacji (formularz uwag do pobrania zamieszczony poniżej).

Uwagi do dokumentu prosimy zgłaszać do dnia 02.12.2015 roku.

 
Czytaj Więcej
Środa 25 listopada 2015
 

Karty konsultacyjne

 

Wszystkich zainteresowanych zgłaszaniem swoich propozycji do Lokalnej Strategii Rozwoju 2014-2020 prosimy o wypełnienie karty konsultacyjnej oraz karty projektu.

Wypełnioną kartę konsultacyjną oraz kartę projektu można przesłać pocztą elektroniczną na adres: biuro@ckpodkarpacie.eu lub dostarczyć osobiście albo przesłać pocztą tradycyjną na adres biura LGD: ul. Rynek 8, 38-120 Czudec.

 
Czytaj Więcej
Wtorek 3 marca 2015