ul. Rynek 8, 38-120 Czudec
ckpodkarpacie@czudec.pl
tel. + 48 (17) 276 47 96

 

Projekt Współpracy

Konkurs na produkt lokalny

 

21 lipca w Niebylcu podczas Jarmarku Kulturalnego zostaŁ przeprowadzony Konkurs na produkt lokalny pn ,, Tradycyjne Lokalne Naturalne produkty obszaru LGD C.K. Podkarpacie organizowanym w ramach realizacji projektu wspolpracy przez partnerstwo Lokalnych Grup Dzialania C.K. Podkarpacie i Rozwoj Ziemi Lubaczowskiej.

 
Czytaj Więcej
Wtorek 23 lipca 2019
 

Spotkanie informacyjno-organizacyjne

 

W dniu 05.07.2019 roku odbędzie się spotkanie organizacyjno-informacyjne z udziałem gości z partnerskiej LGD Rozwój Ziemi Lubaczowskiej. Celem spotkania jest wymiana doświadczeń pomiędzy LGD realizującymi Projekt Współpracy, opracowanie wspólnych założeń realizacji projektu. Podczas spotkania zostaną wstępnie omówione informacje do publikacji oraz e-galerii.

 

 
Czytaj Więcej
Wtorek 9 lipca 2019
 

Umowa na realizację Projketu Współpracy - Podpisana!

 

W dniu d01.07.2019 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie została zawarta umowa o przyznaniu pomocy na projekt współpracy.

Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie – z Lokalną Grupą Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” realizuje projekt współpracy o nazwie: Tradycyjne-Lokalne-Naturalne produkty Ziemi Lubaczowskiej i obszaru C.K. Podkarpacie” w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020.


Ogólnym celem projektu współpracy jest „Promocja i rozwój obszarów partnerskich LGD, biorących udział w projekcie, w oparciu o produkt lokalny i jego ...

 
Czytaj Więcej
Poniedziałek 1 lipca 2019
 

Konkurs na Produkt Lokalny

 

Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie zaprasza do udziału w konkursie na  produkt lokalny.


Konkurs zostanie przeprowadzony  w ramach planowanej  realizacji Projektu Współpracy pn. "Tradycyjne-Lokalne- Naturalne produkty obszaru Ziemi Lubaczowskiej i C.K. Podkarpacie",w ramach poddziałania 19.3 "Przygotowanie oraz realizacja działań w zakresie projektu współpracy z lokalną grupą działania" Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Termin nadsyłania zgłoszeń do 05.07.2019 roku do godziny 15:00.

Poniżej w dokumentach do pobrania  znajduje się   Regulamin konkursu, karta zgłoszenia  oraz karta oceny produktu lokalnego.

 
Czytaj Więcej
Środa 19 czerwca 2019