ul. Rynek 8, 38-120 Czudec
ckpodkarpacie@czudec.pl
tel. + 48 (17) 276 47 96

 

Konsultacje

Konsultacje społeczne lokalnych kryteriów wyboru dla przedsięwzięć finansowanych w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 ( PS WPR)

 

Konsultacje społeczne lokalnych kryteriów wyboru dla przedsięwzięć finansowanych w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 ( PS WPR)

Szanowni Państwo,

Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektowanych lokalnych kryteriów wyboru operacji oraz kryteriów wyboru grantobiorców w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 ze środków PS WPR.

 

Projektowane kryteria wyboru operacji będą odpowiadać za wybór i ocenę punktową operacji, które polegają na:

- Poprawie dostępu do małej infrastruktury publicznej 

- Podejmowaniu pozarolniczej działalności gospodarczej

- Rozwijaniu pozarolniczej działalności gospodarczej

- Rozwoju pozarolniczych funkcji małych gospodarstw rolnych w zakresie rozwoju  zagród edukacyjnych

 - Ochronie ...

 
Czytaj Więcej
Piątek 17 maja 2024
 

Konsultacje społeczne lokalnych kryteriów wyboru dla przedsięwzięć finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+)

 

Szanowni Państwo,

Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektowanych lokalnych kryteriów wyboru grantobiorców w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 ze środków EFS+.

Projektowane lokalne kryteria wyboru grantobiorców będą odpowiadać za wybór i ocenę punktową grantobiorców, które polegają na:

- Wsparciu  jakości edukacji
- Usługi społeczne świadczone na rzecz mieszkańców

Uwagi do projektowanych kryteriów wyboru operacji lub grantobiorców można wnosić za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ckpodkarpacie@czudec.pl  lub osobiście w biurze LGD pod adresem 38-120 Czudec, ul. Rynek 8.

 
Czytaj Więcej
Piątek 17 maja 2024