ul. Rynek 8, 38-120 Czudec
ckpodkarpacie@czudec.pl
tel. + 48 (17) 276 47 96

 

Członkowie LGD

Działaność LGD Członkowie LGD
 

1. Sławomir Cynkar

2. Dorota Łuszcz

3. Zbigniew Gąsior

4. Bogusław Kosman

5. Czesław Leja

6. Sylwia Środoń

7. Jan Susz

8. Lucyna Janaś

9. Danuta Lęcznar

10. Jan Oliwa

11. Marek Jurzysta

12. Adam Szurlej

13. Tadeusz Bokota

14. Robert Pieczonka

15. Marek Tęczar

16. Ewa Przybyła

17. Maria Cynar

18. Marta Święch

19. Magdalena Cynkar

20. Antoni Chuchla

21. Zbigniew Korab

22. Stanisław Gierlak

23. Stanisław Stec

24. Anna Borowiec

25. Jakub Smela

26. Agnieszka Materna

27. Andrzej Ślipski

28. Bogdan Dral

29. Bartłomiej Kosman

30. Damian Środoń

31. Anna Siewierska

32. Wiesław Król

33. Bronisława Sypień

34. Dawid Cabaj

35. Józef Sołtys

36. Franciszek Ślusarczyk

37. Stanisław Wojnarowski

38. Zofia Dziugan

39. Marek Pakla

40. Wiesław Fijałkowski

41. Bobek Wiesław

42. Antoni Charzewski

43. Józef Dzindzio

44. Piotr Kozdraś

45.Stanisław Daszykowski

46. Tadeusz Daszykowski

47. Stanisłąw Kołodziej

48. Edwar Wolanin

49. Jerzy Bator

50. Kazimierz Banaś

51. Adam Parys

52. Adam Poręba

53. Monika Zdunek

54. Marta Gątarska

55. Bogumiła Stec-Świderska

56. Irena Walat

Wtorek 17 lipca 2018