ul. Rynek 8, 38-120 Czudec
ckpodkarpacie@czudec.pl
tel. + 48 (17) 276 47 96

 

Działaność LGD

Statut i Deklaracje Członkowskie

 

Niezbędne dokumenty i załączniki w formie PDF do pobrania.

 
Czytaj Więcej
Czwartek 1 czerwca 2023
 

Misja

 

LGD C.K. Podkarpacie to otwarte forum społeczeństwa zorientowanego na partnerską współpracę, w dążeniu do możliwie najlepszego wykorzystania lokalnych zasobów naturalnych, walorów kulturowych i historycznych, w celu poprawy jakości życia mieszkańców.

Kierunki i płaszczyzny działań Stowarzyszenia:

  • Wykorzystanie zasobów naturalnych i kulturowych
  • Opracowanie oferty turystycznej regionu
  • Rozwój aktywnych form wypoczynku
  • Wzmocnienie infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej
  • Promocja potencjału C.K. Podkarpacie za pomocą wykreowanych wizytówek regionu, między innymi imprezy lokalne, jarmarki, wyroby rekodzielnicze
  • Edukacja ekologiczna i kulturowa mieszkańców
  • Poprawa standardu życia na obszarach wiejskich
  • Wzmocnienie zasobów ludzkich na terenie LGD poprzez organizowanie szkoleń informatyczno – internetowych, językowych dla mieszkańców, oraz warsztatów pod ...
 
Czytaj Więcej
Środa 17 października 2018
 

Historia

 

Początki Stowarzyszenia C.K. Podkarpacie

W grudniu 2005 roku z inicjatywy dwóch gmin: Gminy Czudec i Gminy Wielopole Skrzyńskie powstaje Lokalna Grupa Działania realizująca projekt pod nazwą: "Centrum Kultury Podkarpacie".

Projekt jest efektem pracy osób i instytucji zaangażowanych w realizację I Schematu Pilotażowego Programu Leader+.

W kwietniu 2008 roku do LGD C.K. Podkarpacie została dołączona Gmina Niebylec.

Siedziba LGD C. K. Podkarpacie mieści się w Czudcu ul. Rynek 8. Stowarzyszenie LGD C.K. Podkarpacie posiada także swoją agendę w Urzędzie Gminy w Wielopolu Skrzyńskim.

 
Czytaj Więcej
Środa 17 października 2018
 

Członkowie LGD

 
 

1. Banaś Kazimierz

2. Bator Jerzy

3. Bobek Wiesław

4. Bober-Święch Barbara

5. Bokota Tadeusz

6. Borowiec Anna

7.Charzewski Antoni

8. Chuchla Antoni

9. Cynkar Magdalena

10. Cynkar Sławomir

11. Cynar Maria

12. Daszykowski Łukasz

13. Daszykowski Stanisław

14. Dral Bogdan

15. Dąbek Dariusz

16. Dzindzio Józef

17. Dziugan Zofia

18. Fijałkowski Wiesław

19. Gąsior Zbigniew

20. Gątarska Marta

21. Gierlak Stanisław

22. Janaś Lucyna

23. Jurasz Wojciech

24. Jurzysta Marek

25. Kołodziej Stanisław 

26. Gmina Niebylec - Wójt Korab Zbigniew

27. Kosman Bartłomiej

28. Kosman Bogusław

29. Koza Krzysztof

30. Kozdraś Piotr

31. Król Marta

32. Król Wiesław ...

 
Czytaj Więcej
Wtorek 17 lipca 2018
 

Władze LGD

 

Zarząd (kadencja od 28.08.2022 r.)

1. Dorota Łuszcz - Prezes Zarządu

2. Anna Siewierska - Wiceprezes Zarządu

3. Krzysztof Koza - Sekretarz Zarządu

4. Kazimierz Banaś - Członkek Zarządu

5. Adam Poręba - Członek Zarządu

6. Agata Sołtyńska - Członek Zarządu 

 

Rada (kadencja od 26.01.2024 r.)

1. Robert Pieczonka - Przewodniczący Rady - sektor społeczny

2. Ewa Przybyła - Członek Rady - sektor społeczny

3. Stanisław Wojnarowskl - Członek Rady - sektor społeczny

4. Jakub Smela - Członek Rady - sektor społeczny

5. Piotr Sołkowicz - Członek Rady - sektor gospodarczy

6. Patryk Fąfara - Członek Rady - mieszkańcy

7. Dariusz Dąbek - Członek Rady - sektor gospodarczy

8. Sławomir Szela - Członek Rady - sektor publiczny ...

 
Czytaj Więcej
Piątek 23 marca 2018