ul. Rynek 8, 38-120 Czudec
ckpodkarpacie@czudec.pl
tel. + 48 (17) 276 47 96

 

Działaność LGD

Statut i Deklaracje Członkowskie

 

Niezbędne dokumenty i załączniki w formie PDF do pobrania.

 
Czytaj Więcej
Środa 17 października 2018
 

Misja

 

LGD C.K. Podkarpacie to otwarte forum społeczeństwa zorientowanego na partnerską współpracę, w dążeniu do możliwie najlepszego wykorzystania lokalnych zasobów naturalnych, walorów kulturowych i historycznych, w celu poprawy jakości życia mieszkańców.

Kierunki i płaszczyzny działań Stowarzyszenia:

  • Wykorzystanie zasobów naturalnych i kulturowych
  • Opracowanie oferty turystycznej regionu
  • Rozwój aktywnych form wypoczynku
  • Wzmocnienie infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej
  • Promocja potencjału C.K. Podkarpacie za pomocą wykreowanych wizytówek regionu, między innymi imprezy lokalne, jarmarki, wyroby rekodzielnicze
  • Edukacja ekologiczna i kulturowa mieszkańców
  • Poprawa standardu życia na obszarach wiejskich
  • Wzmocnienie zasobów ludzkich na terenie LGD poprzez organizowanie szkoleń informatyczno – internetowych, językowych dla mieszkańców, oraz warsztatów pod ...
 
Czytaj Więcej
Środa 17 października 2018
 

Historia

 

Początki Stowarzyszenia C.K. Podkarpacie

W grudniu 2005 roku z inicjatywy dwóch gmin: Gminy Czudec i Gminy Wielopole Skrzyńskie powstaje Lokalna Grupa Działania realizująca projekt pod nazwą: "Centrum Kultury Podkarpacie".

Projekt jest efektem pracy osób i instytucji zaangażowanych w realizację I Schematu Pilotażowego Programu Leader+.

W kwietniu 2008 roku do LGD C.K. Podkarpacie została dołączona Gmina Niebylec.

Siedziba LGD C. K. Podkarpacie mieści się w Czudcu ul. Rynek 8. Stowarzyszenie LGD C.K. Podkarpacie posiada także swoją agendę w Urzędzie Gminy w Wielopolu Skrzyńskim.

 
Czytaj Więcej
Środa 17 października 2018
 

Członkowie LGD

 

1. Sławomir Cynkar

2. Dorota Łuszcz

3. Zbigniew Gąsior

4. Bogusław Kosman

5. Czesław Leja

6. Barbara Bober-Święch

7. Jan Susz

8. Lucyna Janaś

9. Danuta Lęcznar

10. Jan Oliwa

11. Marek Jurzysta

12. Asam Szurlej

13. Tadeusz Bokota

14. Robert Pieczonka

15. Marek Tęczar

16. Ewa Przybyła

17. Maria Cynar

18. Marta Święch

19. Magdalena Cynkar

20. Antoni Chuchla

21. Zbigniew Korab

22. Stanisław Gierlak

23. Stanisław Stec

24. Anna Borowiec

25. Anna Borowiec

26. Agnieszka Materna

27. Andrzej Ślipski

28. Bogdan Dral

29. Bartłomiej Kosman

30. Damian Środoń

31. Anna Siewierska

32. Wiesław Król

33. Bronisława Sypień

34 ...

 
Czytaj Więcej
Wtorek 17 lipca 2018
 

Władze LGD

 

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie 2018-2022

1. Dorota Łuszcz - Prezes Stowarzyszenia

2. Anna Siewierska - Wiceprezes Stowarzyszenia

3. Adam Parys - Sekretarz Zarządu

4. Kazimierz Banaś - Członkek Zarządu

5. Adam Poręba - Członek Zarządu

6. Agata Sołtyńska - Członek Zarządu 

 

Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie 2015-2019

1. Robert Pieczonka - Przewodniczący Rady - sektor społeczny

2. Marta Gątarska - Wiceprzewodnicząca Rady - mieszkańcy

3. Maria Cynar - Sekretarz Rady - mieszkańcy

4. Sławomir Szela - Członek Rady - sektor publiczny

5. Ewa Przybyła - Członek Rady - sektor społeczny

6. Wiesław Bobek - Członek Rady - sektor gospodarczy

7. Damian Środoń - Członek Rady - sektor gospodarczy

8. Zofia Dziugan - Członek ...

 
Czytaj Więcej
Piątek 23 marca 2018