ul. Rynek 8, 38-120 Czudec
ckpodkarpacie@czudec.pl
tel. + 48 (17) 276 47 96

 

Działaność LGD

Statut i Deklaracje Członkowskie

 

Niezbędne dokumenty i załączniki w formie PDF do pobrania.

 
Czytaj Więcej
Środa 17 października 2018
 

Misja

 

LGD C.K. Podkarpacie to otwarte forum społeczeństwa zorientowanego na partnerską współpracę, w dążeniu do możliwie najlepszego wykorzystania lokalnych zasobów naturalnych, walorów kulturowych i historycznych, w celu poprawy jakości życia mieszkańców.

Kierunki i płaszczyzny działań Stowarzyszenia:

  • Wykorzystanie zasobów naturalnych i kulturowych
  • Opracowanie oferty turystycznej regionu
  • Rozwój aktywnych form wypoczynku
  • Wzmocnienie infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej
  • Promocja potencjału C.K. Podkarpacie za pomocą wykreowanych wizytówek regionu, między innymi imprezy lokalne, jarmarki, wyroby rekodzielnicze
  • Edukacja ekologiczna i kulturowa mieszkańców
  • Poprawa standardu życia na obszarach wiejskich
  • Wzmocnienie zasobów ludzkich na terenie LGD poprzez organizowanie szkoleń informatyczno – internetowych, językowych dla mieszkańców, oraz warsztatów pod ...
 
Czytaj Więcej
Środa 17 października 2018
 

Historia

 

Początki Stowarzyszenia C.K. Podkarpacie

W grudniu 2005 roku z inicjatywy dwóch gmin: Gminy Czudec i Gminy Wielopole Skrzyńskie powstaje Lokalna Grupa Działania realizująca projekt pod nazwą: "Centrum Kultury Podkarpacie".

Projekt jest efektem pracy osób i instytucji zaangażowanych w realizację I Schematu Pilotażowego Programu Leader+.

W kwietniu 2008 roku do LGD C.K. Podkarpacie została dołączona Gmina Niebylec.

Siedziba LGD C. K. Podkarpacie mieści się w Czudcu ul. Rynek 8. Stowarzyszenie LGD C.K. Podkarpacie posiada także swoją agendę w Urzędzie Gminy w Wielopolu Skrzyńskim.

 
Czytaj Więcej
Środa 17 października 2018
 

Członkowie LGD

 

 

1. Banaś Kazimierz

2. Bator Jerzy

3. Bobek Wiesław

4. Bober-Święch Barbara

5. Bokota Tadeusz

6. Borowiec Anna

7. Charzewski Antoni

8. Chuchla Antoni

9. Cynkar Magdalena

10. Cynkar Sławomir

11. Cynar Maria

12. Daszykowski Stanisław

13. Dąbek Dariusz

14. Dral Bogdan

15. Dzindzio Józef

16. Dziugan Zofia

17. Fijałkowski Wiesław

18. Gąsior Zbigniew

19. Gątarska Marta

20. Gierlak Stanisław

21. Janaś Lucyna

22. Jurasz Wojciech

23. Jurzysta Marek

24. Kołodziej Stanisław 

25. Korab Zbigniew

26. Kosman Bartłomiej

27. Kosman Bogusław

28. Koza Krzysztof

29. Kozdraś Piotr

30. Król Wiesław

31. Krówka Danuta

32. Leja Czesław

33. Loch Adam ...

 
Czytaj Więcej
Wtorek 17 lipca 2018
 

Władze LGD

 

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie 2018-2022

1. Dorota Łuszcz - Prezes Stowarzyszenia

2. Anna Siewierska - Wiceprezes Stowarzyszenia

3. Krzysztof Koza - Sekretarz Zarządu

4. Kazimierz Banaś - Członkek Zarządu

5. Adam Poręba - Członek Zarządu

6. Agata Sołtyńska - Członek Zarządu 

 

Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie 2019-2023

1. Robert Pieczonka - Przewodniczący Rady - sektor społeczny

2. Ewa Przybyła - Członek Rady - sektor społeczny

3. Stanisław Wojnarowskl - Członek Rady - sektor społeczny

4. Jakub Smela - Członek Rady - sektor społeczny

5. Wiesław Bobek - Członek Rady - sektor gospodarczy

6. Sylwia Środoń - Członek Rady - sektor gospodarczy

7. Ewa Martowska - Członek Rady - sektor gospodarczy

8. Sławomir ...

 
Czytaj Więcej
Piątek 23 marca 2018