ul. Rynek 8, 38-120 Czudec
ckpodkarpacie@czudec.pl
tel. + 48 (17) 276 47 96

 

Władze LGD

Działaność LGD Władze LGD
 

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie 2018-2022

1. Dorota Łuszcz - Prezes Stowarzyszenia

2. Anna Siewierska - Wiceprezes Stowarzyszenia

3. Adam Parys - Sekretarz Zarządu

4. Kazimierz Banaś - Członkek Zarządu

5. Adam Poręba - Członek Zarządu

6. Agata Sołtyńska - Członek Zarządu 

 

Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie 2019-2023

1. Robert Pieczonka - Przewodniczący Rady - sektor społeczny

2. Marta Gątarska - Wiceprzewodnicząca Rady - mieszkańcy

3. Maria Cynar - Sekretarz Rady - mieszkańcy

4. Sławomir Szela - Członek Rady - sektor publiczny

5. Ewa Przybyła - Członek Rady - sektor społeczny

6. Wiesław Bobek - Członek Rady - sektor gospodarczy

7. Sylwia Środoń - Członek Rady - sektor gospodarczy

8. Zofia Dziugan - Członek Rady - mieszkańcy

9. Joanna Zaręba - Członek Rady - sektor gospodarczy

10. Wiesłąw Król - Członek Rady - sektor gospodarczy

11. Jakub Smela - Członek Rady - sektor społeczny

12. Marek Tęczar - Członek Rady - sektor publiczny

 

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie 2018-2022

1. Lucyna Janaś - Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej

2. Józef Dzindzio - Wiceprzewodniczacy Komisji Rewizyjnej

3. Józef Sołtys - Sekretarz Komisji Rewizyjnej

 

Piątek 23 marca 2018