ul. Rynek 8, 38-120 Czudec
ckpodkarpacie@czudec.pl
tel. + 48 (17) 276 47 96

 

Film Dobre praktyki przedstawiający projekty naszych Beneficjentów, realizowane w ramach perspektywy PROW 2014-2020.

PROW 2014-2020
 

 

Przedstawimy Państwu Film Dobre praktyki – przedstawiający  projekty naszych Beneficjentów, realizowane w ramach perspektywy PROW 2014-2020.

Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w jego powstanie.

FILM  -   Dobre praktyki

 

 

Piątek 28 czerwca 2024