ul. Rynek 8, 38-120 Czudec
ckpodkarpacie@czudec.pl
tel. + 48 (17) 276 47 96

 

Internetowa ankieta dla mieszkańców terenu LGD

PROW 2014-2020
 

Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie pragnie zachęcić Państwa do wzięcia udziału w procesie tworzenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju dla naszego obszaru, w zwiazku z tym udostępniamy Państwu internetową ankietę, dzięki której pomysły i sugestie mieszkańców terenu obiętego LSR będą mogły być uwzględnione w działaniach planowanych do realizacji w nowym okresie programowania.

Link do ankiety:
https://docs.google.com/forms/d/1SGMXTdGmK1k2pcf4FlqqmP_3aceYjqYh6J2Glhomy7w/viewform

Wszelkie dane, które Państwo umieścicie w ankiecie są do wyłącznego wglądu naszej LGD i nie będą nigdzie publikowane, ani też użyte do celów innych niż związanych z tworzeniem nowej LSR.

Serdecznie dziękujemy za współpracę!

Wtorek 3 marca 2015