ul. Rynek 8, 38-120 Czudec
ckpodkarpacie@czudec.pl
tel. + 48 (17) 276 47 96

 

Ankiety

Ankieta ewaluacyjna (ex post)

 

Ankieta powinna zostać wypełniona przez osobę / podmiot, który ma miejsce zamieszkania / siedzibę na obszarze objętym LSR.

Ankieta jest dostępna w wersji elektronicznej na stronie internetowej LGD http://ckpodkarpacie.eu/ oraz w wersji papierowej w Biurze LGD, adres: ul. Rynek 8, 38-120 Czudec. Została ona również rozesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Mamy nadzieję, że będąc aktywnymi mieszkańcami / przedstawicielami organizacji pozarządowych / lokalnych środowisk gospodarczych / instytucji publicznych / środowisk edukacyjnych / środowisk kulturalnych lub innych, podzielicie się Państwo swoimi opiniami, na których bardzo nam zależy. Na ich podstawie dokonamy oceny już zrealizowanych działań oraz wyciągniemy wnioski na nową perspektywę 2023-2027.

Ankieta jest anonimowa - nie gromadzimy ...

 
Czytaj Więcej
Czwartek 8 grudnia 2022
 

Ankieta monitorująca

 

Ankieta monitorująca

 
Czytaj Więcej
Poniedziałek 2 lipca 2018
 

Ankieta oceniajaca dzałalność LGD

 

Drodzy Mieszkańcy! Chcemy poznać Wasze opinie na temat naszej działalności.

Liczymy, że wszystkie uwagi pozwolą nam efektywniej wdrażać Lokalną Strategię Rozwoju w ramach PROW 2014-2020. Prosimy Was o szczere opinie, za które z góry dziękujemy.

 
Czytaj Więcej
Czwartek 5 stycznia 2017
 

Ankieta oceniajaca pracę biura

 

Drodzy Mieszkańcy!

Chcemy poznać Wasze opinie na temat pracy biura LGD.

Prosimy Was o szczere opinie, za które z góry dziękujemy.

 
Czytaj Więcej
Czwartek 5 stycznia 2017