ul. Rynek 8, 38-120 Czudec
ckpodkarpacie@czudec.pl
tel. + 48 (17) 276 47 96

 

Ankieta ewaluacyjna (ex post)

PROW 2014-2020 Ankiety
 

Ankieta powinna zostać wypełniona przez osobę / podmiot, który ma miejsce zamieszkania / siedzibę na obszarze objętym LSR.

Ankieta jest dostępna w wersji elektronicznej na stronie internetowej LGD http://ckpodkarpacie.eu/ oraz w wersji papierowej w Biurze LGD, adres: ul. Rynek 8, 38-120 Czudec. Została ona również rozesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Mamy nadzieję, że będąc aktywnymi mieszkańcami / przedstawicielami organizacji pozarządowych / lokalnych środowisk gospodarczych / instytucji publicznych / środowisk edukacyjnych / środowisk kulturalnych lub innych, podzielicie się Państwo swoimi opiniami, na których bardzo nam zależy. Na ich podstawie dokonamy oceny już zrealizowanych działań oraz wyciągniemy wnioski na nową perspektywę 2023-2027.

Ankieta jest anonimowa - nie gromadzimy żadnych danych, które mogłyby pozwolić na identyfikację osób ją wypełniających.

Z góry dziękujemy za pomoc!

Link do ankiety:

https://forms.gle/NqhNUP7Ma9KFF96h6Dokumenty do pobrania

 Pobierz
ankieta ewaluacyjna [*.pdf]
Czwartek 8 grudnia 2022