ul. Rynek 8, 38-120 Czudec
ckpodkarpacie@czudec.pl
tel. + 48 (17) 276 47 96

 

Projekty Grantowe - realizacja

Projekt Grantowy 3/2029/G

 

 

Lokalna Grupa Działania C. K. Podkarpacie realizuje projekt Grantowy zgodnie z umową przyznania pomocy numer 01216-6935-UM0922165/20 z dnia 21.07.2020 roku. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Cel operacji: Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez organizacje innowacyjnych zajęć edukacyjnych

Wnioskowana kwota pomocy: 148 414,00 zł ( z umowy przyznania pomoc).

Całkowita wartość planowanych do realizacji zadań 148 414,00 zł

Operacja wpisuje się w następujące cele Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Lokalnej ...

 
Czytaj Więcej
Środa 22 lipca 2020
 

Projekt Grantowy 2/2019/G

 

Lokalna Grupa Działania C. K. Podkarpacie realizuje Projekt Grantowy pn. Remont połączony z modernizacją świetlic wiejskich na terenie LGD C.K. Podkarpacie, nr umowy przyznania pomocy  001052-6935-UM0921797/19 z dnia 03.01.2020 roku. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Cel operacji: Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej poprzez remont połączony z modernizacją dwóch świetlic wiejskich w miejscowościach Pstrągowa i Nowa Wieś.
Wnioskowana kwota pomocy : 60 000,00 zł ( z umowy przyznania pomocy.
Całkowita wartość  planowanych do ...

 
Czytaj Więcej
Piątek 17 stycznia 2020
 

Projekt Grantowy 1/2019/G

 

 

 

 Lokalna Grupa Działania C. K. Podkarpacie realizuje projekt Grantowy pn. Działania promujące obszar LGD C. K. Podkarpacie nr umowy przyznania pomocy 001051-6935-UM0921796/19 z dnia 03.01.2020 roku. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Cel operacji: Promowanie obszaru LGD C. K. Podkarpacie poprzez działania związane             z wydaniem publikacji, zakupem strojów ludowych oraz organizacją 4 wydarzeń promocyjno-kulturalnych.                                                                                                               

Wnioskowana kwota pomocy: 135 566,00 zł ( z umowy przyznania ...

 
Czytaj Więcej
Poniedziałek 6 stycznia 2020
 

Projekt Grantowy I

 

 

Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie realizuje Projekt Grantowy pn. Propagowanie walorów LGD C.K. Podkarpacie, nr umowy przyznania pomocy 00756-6935-UM0921274/18 z dnia 31.12.2018, operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Cel operacji: Propagowanie walorów turystycznych LGD poprzez wydanie publikacji i pamiątki lokalnej, promocja i zachowanie tradycji śpiewu i tańca poprzez organizowanie warsztatów tematycznych oraz stworzenie możliwości rozwoju ...

 
Czytaj Więcej
Czwartek 3 stycznia 2019