ul. Rynek 8, 38-120 Czudec
ckpodkarpacie@czudec.pl
tel. + 48 (17) 276 47 96

 

Projekty Grantowe - realizacja

Projekt Grantowy I

 

 

Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie realizuje Projekt Grantowy pn. Propagowanie walorów LGD C.K. Podkarpacie, nr umowy przyznania pomocy 00756-6935-UM0921274/18 z dnia 31.12.2018, operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Cel operacji: Propagowanie walorów turystycznych LGD poprzez wydanie publikacji i pamiątki lokalnej, promocja i zachowanie tradycji śpiewu i tańca poprzez organizowanie warsztatów tematycznych oraz stworzenie możliwości rozwoju ...

 
Czytaj Więcej
Czwartek 3 stycznia 2019